of 63908 LinkedIn

Wethouders trekken massaal naar Den Haag

Tot nu hebben zich 125 wethouders uit het hele land aangemeld om gezamenlijk het wetgevingsoverleg jeugd van de Tweede Kamer bij  te wonen. Gemeenten willen structureel extra geld voor de jeugdzorg.

Tot nu hebben 125 wethouders uit het hele land zich aangemeld om gezamenlijk het wetgevingsoverleg jeugd van de Tweede Kamer van maandag bij te wonen; meer dan een op de tien wethouders die het land telt. Het wordt druk, want ook de vakbonden hebben aangekondigd met een grote delegatie de begrotingsbehandeling jeugd bij te wonen. De VNG pleit bij de Tweede Kamer om structureel extra geld voor de jeugdzorg.

Financiële problemen

De VNG heeft de wethouders begin deze maand opgeroepen aanstaande maandag naar Den Haag te trekken, onder meer gezien de vele brandbrieven die de afgelopen maanden vanuit gemeenten en groepen gemeenten naar ‘Den Haag’ zijn gestuurd. Daarin luiden zij stuk voor stuk de noodklok over de grote financiële problemen in met name de jeugdzorg, waardoor gemeenten zich genoodzaakt zien om fors te bezuinigen, terwijl het kabinet miljarden overhoudt.

 

Meer beleidsvrijheid

Gemeenten hebben ook op andere manieren signalen afgegeven om de ernst van de situatie in ‘Den Haag’ onder de aandacht te brengen. Zo heeft Zwijndrecht een niet-sluitende begroting vastgesteld en bij de provincie ingediend. In die begroting heeft het gemeentebestuur een vordering van 1,8 miljoen euro opgenomen, onder de post ‘nog te ontvangen van het rijk’. Zwijndrecht stelt, net als veel andere gemeenten, dat het rijk de gemeentelijke beleidsvrijheid te ver inperkt om de kosten en baten in balans te brengen. ‘Het rijk moet ons meer beleidsvrijheid of meer geld geven’, aldus de Zwijndrechtse wethouder Tycho Jansen (financiën, ChristenUnie-SGP).

 

Structureel extra geld

‘Bij nieuwe taken horen goede randvoorwaarden, waaronder voldoende financiële middelen’, verklaart de VNG het waarom van de oproep in een brief aan colleges. De VNG pleit al langer voor structureel meer geld voor de jeugdzorg, maar het kabinet wil niet verder gaan dan incidenteel een miljard. Een volgend kabinet moet een besluit nemen over eventueel structureel extra geld vanaf 2022, vindt het huidige kabinet. De urgentie voor structureel extra geld is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen, nu blijkt dat ook dit jaar weer meer kinderen jeugdzorg krijgen, benadrukt de VNG. Dat blijkt uit de meeste recente, voorlopige, cijfers van het CBS.

 

Financiële verhoudingen

‘Het uitblijven van een structurele oplossing is zeer teleurstellend, de noodzaak hiervoor blijft onverminderd groot’, schrijft de VNG aan de Kamer. En nu recent ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) hebben aangekondigd dat zij faire tarieven wettelijk willen gaan afdwingen, moet het rijk zeker met extra geld over de brug komen. ‘In de financiële verhouding is eveneens wettelijk geregeld dat als het rijk in dat soort gevallen moet voorzien in de middelen die nodig zijn om aan deze wettelijke eisen te voldoen’, aldus de VNG in zijn brief aan de Kamer.

 

Het wetgevingsoverleg jeugd begint maandag om 10 uur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het is vooral een kwestie van:
1. de juiste prioriteitstelling en efficiënt(er) werken (drempels, budgetbewaking, verhogen eigen bijdragen e.d.).
2. en als dat niet meer werkt een harde goed onderbouwde opstelling tegenover het Rijk, met inderdaad een voortrekkersrol van de VNG.
Door Petra op
Heel erg eens met Adriaan Zwaag.

Helaas begrijpt 'de Nederlander' dit standpunt niet gezien de uitslag van de laatste verkiezingen, toen was de afbraak ook al heel erg zichtbaar.
Door Adriaan Zwaag op
@Markies: Het kabinet heeft het Centraal Planbureau opdracht gegeven een sombere boodschap uit te brengen. Dit rijkspropagandabuerau doet uiteraard wat hem wordt opgedragen: Vandaag meldt het CPB dat vanaf 2022 er geen koopkrachtstijging meer is.

Ja, wat wil je: Het geklungel met de stikstofcrisis, de miljardenverslindende klimaatplannen en de almaar groeiende stroom asielzoekers hebben hun weerslag op het welvaartsniveau.

De geschiedenis zal keihard oordelen over 11 jaar (2010-2021) kabinetten Rutte: De visieloze VVD-premier die Nederland naar het rand van de (economische en financiële) afgrond heeft gebracht.
Door p op
Boven dit artikel hangt een belangrijke politieke vraag.
Wat vinden we als Nederland goede jeugdzorg en wat hebben we er voor over.

Bij de decentralisaties is vooral gedefinieerd wat we er voor over hebben-en is het beantwoorden van de andere helft van de vraag overgelaten aan de gemeente...
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
En nog spreken we3 van goed beleid....rijk land....economische voorspoed. Sommigen snappen niet dat als men zo doorgaat we de Kerst niet meet als "rijk"land halen. De eerste108 bedrijven al failliet, hoeveel gemeenten (125?) .O ja, het proces tegen Wilders gaat gewoon door ondanks het eerste lustrum..