of 64277 LinkedIn

Wethouder Schrijer: 'Wachtgeldregeling niet van deze tijd'

5 reacties
Het moet maar eens afgelopen zijn met de riante wachtgeldregelingen voor wethouders. Dat vindt niet alleen het kabinet maar ook wethouder Dominic Schrijer van Rotterdam: 'Net als bij normale mensen moet er gewoon gewerkt worden voor ons geld.'

Wachtgeld tot 65 jaar
Momenteel is het nog zo dat een wethouder per gewerkt jaar, ook een jaar wachtgeld krijgt wanneer hij aftreedt. Het eerste jaar is dat tachtig procent, de jaren er na zeventig procent. Daarnaast krijgen wethouders tussen 50 en 55 jaar met tien jaar ervaring tot hun 65ste wachtgeld als ze aftreden.

 

Niet sober genoeg
Het kabinet wil die termijn voor deze groep beperken tot zes jaar. Daar wordt vandaag over beslist, de Tweede Kamer moet dat vervolgens nog goedkeuren. Maar wethouder Schrijer vindt dit voorstel nog niet sober genoeg: 'Ik vind dat de maximale duur slechts vier jaar zou moeten zijn. Maar deze wethouders zouden ook sollicitatieplicht moeten krijgen. Natuurlijk moet er dan wel iets geregeld zijn. Begeleiding en ondersteuning, dat is er nu nog niet.'

 

Niet van deze tijd
'De huidige wachtregeling is niet meer van deze tijd,' vervolgt de wethouder,  'je ziet de laatste jaren toch dat steeds vaker wethouders hun termijn niet meer vol maken. Dat komt door de toename van lokale partijen, onervaren mensen, de invoering van het dualisme en natuurlijk de media-aandacht waardoor wethouders sneller vrijwillig of gedwongen opstappen.'

 

Op de bank zitten
Schrijer vindt dat ex-wethouders zich tijdens het ontvangen van wachtgeld verdienstelijk zouden moeten maken in de maatschappij: 'Je zou ze best op niveau kunnen inzetten, dicht bij huis. Bijvoorbeeld bij het besturen van een speeltuinvereniging of sportvereniging of een bemiddelingsrol vervullen bij conflicten. Dat is beter dan op de bank blijven zitten.'

 

Hulman aan het werk
Voormalig burgemeester van Den Helder en ex-wethouder van Rotterdam Stefan Hulman heeft nog een jaar recht op Rotterdams wachtgeld. Is dit een start om woorden om te zetten in daden? Schrijer: 'Jazeker, ik voel me daar best verantwoordelijk voor. Stefan is nog maar 45 jaar en hij kan veel. In mijn functie heb ik al tienduizend mensen aan het werk geholpen, ik ga hem zeker bellen.'

Onderzoek
Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek vorig jaar dat de 25 grootste gemeenten samen in 2008 ongeveer 6,4 miljoen euro aan wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders hebben, een gemiddelde van 255 duizend euro per gemeente.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart op
4 jaar is nog steeds riant te noemen voor iemand die in die positie alle tijd heeft om aan een vervolg van zijn carriere te werken en dat dan meestal ook doet.
Door N. Smits (Belastingbetaler) op
Waarom zou iemand die gekozen heeft voor een politieke carriëre, meer recht hebben op gemeenschapsgeld, dan iemand die in het bedrijfsleven werkt.
Zou dit komen omdat de politiek en amtenaren jarenlang hun eigen spelregels hebben kunnen maken, van het geld van de belastingbetaler??
Door Hans Oldenhof (Directeur) op
Het werd tijd! We spreken al jaren over de professionalisering van het wethoudersambt. Daar past ook een normale vertrekregeling bij. Er zijn voorbeelden te over van calculerende wetjouders die na 10 jaar hun wachtgeld achteroverliggend opstrjken. En voor diegenen die zich niet aangesproken voelen, moet deze aanpassing alleen maar goed vallen. Zij vatten hun rol immers op als een professioneel ambt?
Door Rein Eisinga (ex wethouder) op
We moeten eens ophouden over onszelf het beeld af te roepen van zakkenvullers die na een paar jaar op het pluche gezeten te hebben in weelde leven van een riante wachtgeld regeling. Misschien op een enkele uitzondering na, is dat een beeld dat het op een verjaardagsfeestje goed doet, maar over het algemeen verre is van de werkelijkheid. Na je wethouderschap kost het geen enkele moeite om het binnen de kortste keren druk te hebben met allerlei vrijwilligersbaantjes. De gemeenschap krijgt waar voor zijn geld . Als de raad mij binnen een paar jaar na mijn aantreden naar huis had gestuurd had ik een probleem gehad, waar vind je op je vierenvijftigste zo snel weer een baan? (nee, geen terugkeer regeling) Oh ja, de riante wachtgeldregeling, ik haal mijn pensioen er mee: mijn uurloon is nog nooit zo laag geweest.
Door Hans Ubachs (Wethouder Gemeente Onderbanken) op
Wachtgeldregeling:
Typische reactie van een wethouder van een grote gemeente die één voorbeeld (Hulman) veralgemeniseert. Aanpassing is geen probleem, maar wel voor de wethouders die vanaf 2010 benoemd worden. De zittende wethouders hebben met de huidige regeling wellicht hun baan opgezegd en vallen nu in een gat. Zeker de groep tussen 49-55 jaar.
Sollicitatieplicht en begeleding is geen probleem, maar wel met een fatsoenlijke overgangsregeling voor de zittende wethouders.