of 58952 LinkedIn

Wet moet werk vanuit uitkering makkelijker maken

Mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan, moeten weer terug kunnen vallen op de uitkering als het werk voor korte of langere tijd niet meer lukt. In een brief aan de Kamer maakt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark duidelijk welke maatregelen hij daartoe in het komend jaar wil treffen.

Mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan, moeten weer terug kunnen vallen op een uitkering als het werk voor korte of langere tijd niet meer lukt. In een brief aan de Kamer maakt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark duidelijk welke maatregelen zij daartoe komend jaar wil treffen. 

Aantrekkelijker en makkelijker
Wajongers moeten altijd kunnen terugvallen op de Wajong en ze behouden hun uitkering als zij onderwijs volgen. Mensen met een bijstandsuitkering moeten makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt. En wanneer iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, zal hij of zij vijf jaar lang niet herbeoordeeld worden. Op die manier moet het aantrekkelijker en gemakkelijker worden om terug te keren naar de werkvloer. In de brief kondigt staatssecretaris Van Ark aan dat zij in de eerste helft van 2019 een wetsvoorstel naar de Kamer zal sturen waarin de maatregelen die dit mogelijk moeten maken zijn uitgewerkt.

 

Knelpunten

Het afgelopen jaar is Van Ark in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er achter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en wat hier aan te doen is. De voornaamste knelpunten die hierbij boven tafel kwamen waren onvoldoende inzicht in de financiële gevolgen wanneer mensen vanuit een uitkering aan het werk gaan, het vinden van de best passende werkplek en het garanderen van continuïteit in de begeleiding en ondersteuning op  de werkplek.


Aansluiting
Het kabinet gaat nu onderzoeken hoe toeslagen beter kunnen worden ingericht zodat mensen niet achteraf in de problemen  komen met terugvorderingen. Ook werkt het ministerie aan een rekentool waarmee mensen beter inzicht krijgen in wat het financieel betekent als ze gaan werken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de aansluiting tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk makkelijker kan worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos op
Zeg Danny, wat tussen haken staat zijn jouw verbeteringen? Haha, dan is het er een stuk beter op geworden ;-) NOT. Of heeft BB je voorgestelde verbeteringen inmiddels overgenomen???
Door Len (Moeder van werkende Wajonger met autisme) op
Mensen zoals mijn zoon zijn gebaat bij samenhangend beleid dwz dat hij naast werk voldoende begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie krijgt. Als daar geen oog voor is, houdt hij het werk niet vol. Als hij uitvalt zou dat waarschijnlijk betekenen dat zijn beroep op zorg opnieuw heel groot wordt en dat er opnames nodig zijn. Of hij zich daarvan opnieuw kan herpakken? Zijn beperkingen zijn levenslang en dat wordt in de WMO niet erkend. Belangrijk is dat er ook aandacht is het aangepast wonen dwz een prikkelvrije beschermende woonomgeving liefst met andere lotgenoten. Mensen met autisme vereenzamen snel óók als zij werken. Ik vind ook dat zij moeten kunnen terugvallen op een uitkering die gebaseerd is op het verdiende loon. Weer terugvallen op bijstandsniveau vind ik oneerlijk tav deze groep. Belangrijk vind ik de ondersteuningsmogelijkheden bij reïntegratie en de jobcoach heel belangrijk. Mijn zoon heeft bv ondersteuning nodig bij vooral de kennismaking en het 1e sollicitatiegesprek. Hij werkt als software developer en is goed in zijn vak. Er is dus geen sprake van loondispensatie omdat hij zijn werk net zo goed doet als ieder ander.