of 59761 LinkedIn

Wet eenvoudiger uitwisseling gegevens vertraagd

De wetswijziging om gegevens bij meervoudige problematiek in het sociaal domein eenvoudiger uit te wisselen, komt pas eind 2020; een jaar later dan gepland. De contouren zijn wel bekend. Het college krijgt een nadrukkelijke coördinerende rol.

De wetswijziging om gegevens bij meervoudige problematiek in het sociaal domein eenvoudiger uit te wisselen, komt later dan eerder aangekondigd. Niet eind dit jaar, maar eind volgend jaar komt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) met een wetswijziging. De contouren zijn nu wel bekend. Het college van burgemeester en wethouders krijgt een nadrukkelijke coördinerende rol.

Grondslagen ontbreken

Gemeenten lopen nu bij de integrale aanpak van inwoners met meervoudige problemen tegen de grenzen van de privacywetgeving aan. Het gaat daarbij om gegevensuitwisseling bij meervoudige problematiek zoals schulden, zorg, huisvesting, veiligheid en onderwijs. Het ontbreekt aan ‘duidelijke grondslagen om die integraliteit mogelijk te maken’, schrijft minister Ollongren aan de Kamer. Dit leidt tot handelingsverlegenheid bij organisaties en professionals om informatie te delen ‘ook als dat gezien de problematiek wel noodzakelijk zou zijn’, aldus de minister. Hierdoor kan het voorkomen dat problematiek van kwetsbare burgers verergerd.

 

Integraal

Aanpassing van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensverwerking is daarom nodig. Het nieuwe juridisch kader moet ruimte geven om, als dat nodig is, integraal de hulpvraag te verkennen en een integraal plan van aanpak te maken. Het gaat daarbij niet alleen om de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Leerplichtwet en de Woningwet. Tevens wordt gekeken naar onder meer het veiligheidsdomein, de geestelijke gezondheidszorg en de langdurige zorg. 

 

Verkennen problematiek

Als een burger voor hulp bij de gemeente aanklopt, wil het kabinet burgemeester en wethouders een nadrukkelijke rol geven bij het verkennen van de problematiek, om helder te krijgen of sprake is van samenhangende problematiek op meerdere domeinen. Het college moet een plan van aanpak kunnen opstellen en overleg kunnen voeren met partijen die voor de uitvoering van het plan van aanpak betrokken moeten worden. Als de samenwerking niet van de grond komt, moet het college gegevens kunnen verwerken om de integrale aanpak alsnog van de grond te krijgen. In de wetswijziging wordt de rol van het college, om partijen voor zover noodzakelijk bij elkaar te brengen, geëxpliciteerd.

 

Waarborgen

Met de aanpassing van wet- en regelgeving hoopt het kabinet de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de uitwisseling van persoonsgegevens bij samenwerking in specifieke casussen. Tevens moet het de burgers waarborgen bieden tegen onnodige verspreiding of verzameling van zijn of haar persoonsgegevens. ‘Door het college aan te wijzen als de verantwoordelijke voor de gegevens­verwerking voor de totstandkoming en coördinatie van de samenwerking, ontstaat duidelijkheid voor de burger bij welke partij hij of zij moet zijn om zijn rechten uit te oefenen’, schrijft Ollongren. Op dit moment is die duidelijkheid er niet.

 

Complexiteit

Het wetsvoorstel wordt eind volgend jaar ingediend; een jaar later dan gepland ingediend. Dat heeft volgens de minister te maken met 'de complexiteit van de vraagstukken waarbij in samenspraak met de praktijk moet worden getoetst of de wetgeving hen daadwerkelijk gaat helpen'. Een wetswijziging lost niet alle knelpunten op, tekent Ollongren in haar brief aan. Gemeenten en andere betrokkenen moeten hun gegevensverwerking beter inrichting en de privacy in de werkprocessen beter borgen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frits van Trooy op
Wij willen uw medisch dossier graag openbaar inzien wie weet wat daar voor interessants instaat en dan gaan we dat delen en aanvullen met leugens want zo werkt het de instanties zijn vrij raar en mogen alles zou ze dat fijn vinden als háar gevoelige gegevens op straat zouden komen te liggen zoals uitstrijkjes en zo sorry maar dit is wel de realiteit ook gegevens van kinderen genieten zo geen enkele bescherming meer sinds het sociale domein zijn intrede deed hoorden we welke buurman of vrouw er ooit verkracht was dit is echt niet normaal
Door Jaapp op
Wat een schandalige onbetrouwbare ontwikkelingen...deze gegevens zijn van de burgers.
Hoe zit het met privacy de avg en de mensen rechten ?
Wat onbeschoft ook.
Door Marcel op
De wijkteams maken en verzinnen problemen en zoeken naar nog meer criminele grensoverschrijdende schanderende privacyschendende macht de overheid luistert geeft geld maar onderzoekt de praktijk niet ze nemen alles voor waar aan ze willen zo graag pesten in groepsverband.
Door U.H. van Beijma ((ex lid Adviesraad Sociaal Domein, vrijwilliger Humanitas Thuisadminstratie)) op
Als de intentie is: 'voorkomen dat de situatie van kwetsbare burgers verergert', zal een grondslag voor uitwisseling van (nog meer) gegevens door diverse overheden niet helpen. Zolang de kwetsbare burger (en dat zijn er nogal wat) benaderd wordt als iemand die niet de waarheid spreekt of uit is op fraude (wat zeker wel voorkomt) wordt de oplossing gezocht in nog meer bevoegdheid van de overheid in het privé domein. Dat moet je niet willen.
Het zou al helpen als gemeenten in staat zijn hun wettelijke taken naar behoren (met voldoende Haagse middelen) volledig en foutloos te vervullen.
Maar de oplossing voor dit probleem kan simpel zijn. Vraag de burger die aan het loket komt of informatie over hem/haar bij met name genoemde organisaties opgevraagd mag worden. Laat daarvoor tekenen en ga daar integer mee om. Dat is iets anders dan een carte blanche van de burgemeester.
Probeer dit eens uit en u zult ontdekken dat al die (semi)overheidsorganisaties allerlei systemen gebruiken die niet met elkaar kunnen communiceren, die fouten en lekken bevatten en die zijn gericht op rechtmatigheid en niet op snelle hulp aan kwetsbaren. Dat is al lang onderzocht en dat weten we al.
Maar goed, over een jaar hebben we grondslagen.....
Door Erik Megens (kwaliteitsmedewerker sociaal domein) op
Het is complex gemaakt. Maar als je goed gaat nadenken over wat eigenlijk de achterliggende bedoeling is van al die regels in het sociale domein dan is het ineens een stuk eenvoudiger.
Alleen moet dat besef in Den Haag nog landen. Die hebben het nog steeds over technische oplossingen. En zelfs die stelt men dan zonder blikken of blozen gewoon 1 jaar uit.
Zet professionals en burger aan tafel. Met de burger aan het stuur: ik wil, ik kan en ik heb nodig. En regel dat dan.