of 64707 LinkedIn

Werklozen toch aan de slag in thuiszorg

Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend, zo blijkt uit een reportage in Binnenlands Bestuur. Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest.

In verschillende gemeenten werken  bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Vooralsnog als tegenprestatie voor hun uitkering. Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend.

Storm van protest

Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest. Zij stelde voor professionals in de thuiszorg uit het oogpunt van bezuinigingen geleidelijk aan te vervangen door vrijwilligers en werklozen. Ook persoonlijke verzorging als wassen, aankleden, medicijnverstrekking en het verwisselen van katheterzakjes zou straks door vrijwilligers kunnen worden gedaan, stelde zij.

 

Beleisvrijheid gemeenten

Tweede-Kamerleden reageerden geschokt en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) vreesde dat Deventer geen uitzondering zou blijven en dat de ‘totale beleidsvrijheid van gemeenten‘ zou leiden tot ‘nog meer gekkigheid’. Staatssecretaris Van Rijn (Volks­gezondheid, Welzijn & Sport, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd.

 

Aanvullende zorgtaken

Uit een reportage in Binnenlands Bestuur blijkt dat er bij andere gemeenten er echter al op redelijke schaal mee wordt geoefend. In het kader van de verlangde tegenprestatie werken in verschillende gemeenten al langer bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Meestal gaat het daarbij om ‘aanvullende zorgtaken’ als een ommetje maken of boodschappen doen met een cliënt. Maar iemand helpen bij het naar de wc gaan of het verwisselen van een buisje in de beademingsapparatuur, dat kan er wel degelijk bij horen.

 

Omgaan met ziektebeelden

Zo heeft in Spijkenisse heeft een groep van twintig langdurig werklozen een training gevolgd tot ‘respijtzorger’ ofwel mantelzorgondersteuner, en is vervolgens onder de hoede van een aantal welzijnsorganisaties als vrijwilliger aan het werk gegaan. Jolande Elferink van Movisie verzorgde de training, twintig bijeenkomsten verspreid over twee jaar. De deelnemers leerden er behalve allerlei vaardigheiden ook om te gaan met bepaalde ziektebeelden zoals dementie, en hoe ze hun eigen grenzen konden bewaken. Het ging om een groep langdurig werklozen met veel problemen. ‘Een aantal had lichamelijke aandoeningen, en er waren ook deelnemers bij met een psychiatrische achtergrond en mensen met een taalachterstand. Velen liepen bij de Voedselbank’, aldus Elferink.

 

Niet de goede uitstraling

Ze gaat binnenkort in andere gemeenten soortgelijke projecten begeleiden. Ze benadrukt het belang van een zorgvuldige selectie. ‘We hebben mensen afgewezen die zich vrijwillig hadden aangemeld, maar die wij niet de goede uitstraling vonden hebben.’ Verder adviseert ze gemeenten om welzijnsorganisaties in een vroeg stadium erbij te betrekken en om de respijt­zorgers in spe te laten beginnen in groepsverband zodat er de eerste tijd nog toezicht is. Ten slotte wijst ze erop dat zorgvrager en respijtzorger bij elkaar moeten passen: ‘Een goede match is wezenlijk.’

 

Lees de hele reportage in Binnenlands Bestuur nr. 16

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Neeltje op
Prima initiatief, hoogste tijd dat werklozen ook eens de handjes uit de mouwen steken.
Door Siska (moeder) op
Ik ben een moeder met een kind met kanker. Juist de huishoudelijke zorg is in verband met hygiene en ontlasting van mij als mantelzorger heel erg belangrijk opdat ik kan blijven participeren in de samenleving, lees:mijn werk en inkomen kan behouden(want ziek zijn is heel erg duur) en voor mijn kind kan zorgen wanneer dat nodig is. Mijn gemeente, Bussum, heeft niet eens huishoudelijke ondersteuning meer voor mij. Ik moet er niet aan denken dat ik van een welzijnswerker of vrijwilliger gebruik moet maken. Juist in deze situatie heb je iemand nodig die a. verstand van schoonmaken heeft en b. verstand en ervaring heeft met het omgaan met zieke mensen en hun familie. Dat is een vak. Dat is geen aangeboren talent dat je in between jobs met een klein traininkje van een welzijnswerker kan. Het is schandalig en zo verdrietig dat we zorgwerk met z'n allen gaan afschaffen en ik als vrouw binnenkort weer gedwongen moeder en huisvrouw moet worden omdat de maatschappij mij gaat uitsluiten en mij dwingt in armoede voor mijn zieke kind te zorgen. En dan heb ik heb het nog niet eens over alle mensen die geen moeder meer hebben die voor hen kan zorgen .Die alleen zijn. En straks de ene na de andere vrijwilliger die in between jobs bij hun thuis over hun zieke rug een"bijdrage aan de samenleving" komen geven. Movisie en iedere gemeenteambtenaar of bestuurder moeten hun ogen uit de kop schamen dat ze hier aan mee werken.
Door klikkieleaks Oldebroek (prive) op
Hier is weer sprake van verdringing van gekwalificeerde arbeid.
Het wachten is op Griekse toestanden.
Door hoekstra (ambtenaar) op
Half nederland staat instemmend te knikken als politici zeggen dat mensen in de bijstand wel wat terug kunnen doen voor de uitkering. De andere helft schreeuwt moord en brand als blijkt of lijkt dat het ten koste gaat van eigen banen. Zuigen en blazen gaat niet tegelijk. Politici die volhouden dat zorgtaken niet van het betaalde professionele deel naar het onbetaalde (werken met behoud van uitkering e.d.) deel cd arbeidsmarkt gaat liegt alsof het gedrukt staat. Natuurlijk gaat dat gebeuren, het gebeurt al en het zal steeds verder gaan. In de VS zijn de slechtst of helemaal niet betaalde banen: zorgen voor ouderen en kinderen. Daar is Nederlands door PvdA, CDA, VVD en D66 ook voor gekozen.
Door paula velders (wijkverpleegkundige ) op
werklozen en vrijwilligers kunnen ondersteunend zijn aan mantelzorg en professionals. bv een boodschappen doen. tuin onderhouden etc die taken die dus buiten het pakket van de professionals vallen of die het mantelzorgers wat licht kunnen geven zodat die het langer vol kunnen houden.NOOIT de professionals vervangen. nu moeten professionals aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. vrijwilligers en werklozen moeten ook geschoold worden om goede zorg te.kunnen leveren en dat kost veel geld. gemotiveerd
Door Jaap Koome (Vz Frysk platform GGZ clienten. ) op
Bij deze nog een reactie op het raadslid Peter Brink. Sinds het bekend worden van de transities, ook die van de Jeugdzorg, klagen de gemeenten al steen en been. Vooral hun koepel. Het VNG. Zorg(WMO)gelden mochten niet geoormerkt worden. Helaas is de politiek daar in mee gegaan. In gesprekken met Wethouders werd ons duidelijk verteld dat zij blij waren met het niet oormerken van deze gelden. Als reden gaven zij de beruchte ´´lantaarnpalenpot´´op. Nu heet dat meer beleidsvrijheid. Van het toets jaar gaat, op dit moment 25% van het budget af. Dat is al een fikse korting. Nu vragen gemeenten om nog meer beleidsvrijheid. Met meer beleidsvrijheid is de kans groot dat er nog meer geplukt kan worden van WMO-gelden. Zorg of WMO-gelden zijn bedoeld voor deze doelen en niet om een ander tekort van een gemeente dichten, beste hr.Brink. Dit, samen met mijn eerdere reactie, legt bloot hoezeer gemeenten anders moeten gaan denken over de transities. Zou graag hierover met u eens willen praten.
Door Jaap Koome (Vz Frysk platform GGZ clienten) op
Bij deze een reactie op de reactie van raadslid Peter Brink. Beste hr. Brink. Mag ik u er op wijzen dat Nederland al lang geen zorgstaat meer is. Het zijn juist de kleinere gemeenten met relatief veel kleine dorpjes binnen hun grenzen die de problemen van cliënten niet kennen. Neem aan dat u op de hoogte bent van de prestatievelden 7, 8 en 9 uit de WMO. 85% van de kleinere gemeenten hebben niet eens ervaringsdeskundigen voor deze velden. Dienst sociale zaken zit vaak in een relatieve grote gemeente in Friesland en is totaal niet op de hoogte van de problemen van deze cliënten uit de kleine dorpen. Deze cliënten zijn vaak aan hun lot over gelaten. Zelfs in WMO beleidsplannen van kleine gemeenten is weinig of geen aandacht besteed aan deze kwetsbare groep. En nu wilt u beweren dat gemeenten veelal met hun rug tegen de muur staan. Ik vind dat onzin. Gemeenten moeten niet de weg in slaan van het verder afbreken van noodzakelijke zorg en dat overlaten aan niet deskundigen. Een veel betere optie voor gemeenten is om veel meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Vooral voor de velden 7, 8 en 9 uit de WMO en niet keer op keer geen verantwoordelijkheid nemen voor hun kwetsbare burgers.
Door Bram op
Inkoppertje Jos Derckx:
Ze zeggen dat hij nogal op Harry Potter leek.
Door Jos Derckx (adm) op
welke professional werd dan door Rutte vervangen??
Door Peter Brink (raadslid) op
Het lijkt me niet juist gemeente de schuld te geven van deze beweging om werkelozen een soort mantelzorger te laten worden. Gemeenten staan veelal met de rug tegen de muur. En zoeken creatieve oplossingen, die niet altijd even doordacht zijn. Maar hoe het wel moet staat op niet bij deze reacties. Er moet een omkeer komen in de samenleving om hulpbehoevende mensen te helpen. Jarenlang is geroepen dat de overheid dit maar moest doen. De veel gehoorde kreet was: We hebben er ook voor betaald. Die ombuiging in denken kost tijd. Maar in die tijd moet er wel wat gebeuren. Ik merk ook op dat kleiner gemeente hier vaak beter een oplossing vinden dat grotere gemeente. De dienst sociale zaken kent in een kleinere gemeente meestal de cliënten persoonlijk en kent dus ook meer de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënten. En kleinere gemeente kunnen beter maatwerk leveren.