of 65101 LinkedIn

Werklozen toch aan de slag in thuiszorg

Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend, zo blijkt uit een reportage in Binnenlands Bestuur. Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest.

In verschillende gemeenten werken  bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Vooralsnog als tegenprestatie voor hun uitkering. Professionals in de thuiszorg blijken her en der toch te worden vervangen door mensen zonder werk. Er wordt in menig gemeente al mee geoefend.

Storm van protest

Het Deventer voorstel van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) werklozen in te zetten in de thuiszorg mondde onlangs uit in een storm van protest. Zij stelde voor professionals in de thuiszorg uit het oogpunt van bezuinigingen geleidelijk aan te vervangen door vrijwilligers en werklozen. Ook persoonlijke verzorging als wassen, aankleden, medicijnverstrekking en het verwisselen van katheterzakjes zou straks door vrijwilligers kunnen worden gedaan, stelde zij.

 

Beleisvrijheid gemeenten

Tweede-Kamerleden reageerden geschokt en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) vreesde dat Deventer geen uitzondering zou blijven en dat de ‘totale beleidsvrijheid van gemeenten‘ zou leiden tot ‘nog meer gekkigheid’. Staatssecretaris Van Rijn (Volks­gezondheid, Welzijn & Sport, PvdA) schreef de Tweede Kamer dat de Deventer aanpak nadrukkelijk niet in overeenstemming is met de manier waarop de langdurige zorg volgens hem moet worden hervormd.

 

Aanvullende zorgtaken

Uit een reportage in Binnenlands Bestuur blijkt dat er bij andere gemeenten er echter al op redelijke schaal mee wordt geoefend. In het kader van de verlangde tegenprestatie werken in verschillende gemeenten al langer bijstandsgerechtigden als vrijwilliger voor welzijns- en thuiszorgorganisaties. Meestal gaat het daarbij om ‘aanvullende zorgtaken’ als een ommetje maken of boodschappen doen met een cliënt. Maar iemand helpen bij het naar de wc gaan of het verwisselen van een buisje in de beademingsapparatuur, dat kan er wel degelijk bij horen.

 

Omgaan met ziektebeelden

Zo heeft in Spijkenisse heeft een groep van twintig langdurig werklozen een training gevolgd tot ‘respijtzorger’ ofwel mantelzorgondersteuner, en is vervolgens onder de hoede van een aantal welzijnsorganisaties als vrijwilliger aan het werk gegaan. Jolande Elferink van Movisie verzorgde de training, twintig bijeenkomsten verspreid over twee jaar. De deelnemers leerden er behalve allerlei vaardigheiden ook om te gaan met bepaalde ziektebeelden zoals dementie, en hoe ze hun eigen grenzen konden bewaken. Het ging om een groep langdurig werklozen met veel problemen. ‘Een aantal had lichamelijke aandoeningen, en er waren ook deelnemers bij met een psychiatrische achtergrond en mensen met een taalachterstand. Velen liepen bij de Voedselbank’, aldus Elferink.

 

Niet de goede uitstraling

Ze gaat binnenkort in andere gemeenten soortgelijke projecten begeleiden. Ze benadrukt het belang van een zorgvuldige selectie. ‘We hebben mensen afgewezen die zich vrijwillig hadden aangemeld, maar die wij niet de goede uitstraling vonden hebben.’ Verder adviseert ze gemeenten om welzijnsorganisaties in een vroeg stadium erbij te betrekken en om de respijt­zorgers in spe te laten beginnen in groepsverband zodat er de eerste tijd nog toezicht is. Ten slotte wijst ze erop dat zorgvrager en respijtzorger bij elkaar moeten passen: ‘Een goede match is wezenlijk.’

 

Lees de hele reportage in Binnenlands Bestuur nr. 16

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Trustfull (Beleidsmedewerker) op
Het blijkt dat zelfs bij het plaatsen van informatie de woorden van de vertellers wordt verdraaid. Vanuit de gemeente Spijkenisse is nooit verteld dat uitkeringsgerechtigden überhaupt iets doen in de thuiszorg. Ze gaan aan de slag als vrijwillige respijtzorger. Het is te hopen dat de lezer weet wat dit is en zelf zijn/haar conclusie kan trekken. En dat we ons hebben laten vertellen dat de koppen van de artikelen nooit worden meegeleverd om te controleren op het verhaald klopt. We zullen ons nu 2 keer achter het oor krabben voor we weer informatie geven. Ter voorkoming dat het verhaal niet klopt met wat er onder staat.
Door Criticus (Ambtenaar) op
Ik zie steeds vaker mensen van de echte onderkant van de maatschappij werk verrichten, dat tot voor kort gedaan werd door mensen met kennis en kunde. (Postbezorging, Zorg, etc)

Veelal onder het mom van goedbedoelde hulp/integratie of andere trajecten, maar mijns inziens altijd met de consequentie dat dure vakkrachten thuis komen te zitten en goedkopere 'amateurs' het overnemen. De kwalitiet daalt dramatisch en de kosten voor de overheid stijgen, aangezien de vakkrachten werkeloos thuiszitten.

Het wordt tijd dat deze spriaal gestopt wordt...
Door bongers (burger) op
1. Schande wanneer er gemeente zijn die oefenen met de inzet van wat ze noemen werkloze mensen. Dit valt voor mij onder slavenarbeid. Onder druk en dwang gebruik maken van je macht als uitkeringsinstantie schandalig!
2. Bestuurders in de zorg graaien hebben er lustig op los gegraaid. Dat heeft veel banen gekost. Nu in samenspraak met gemeenten worden diezelfde bestuurders de "managers" van een groep "slaven", zodat ze gewoon door kunnen graaien.
3. SP bij monde van Roemer en specialisten in de SP doe er wat aan. Gooi je schroom af, breng alle vuile was naar buiten en nagel de betrokken ambtenaren, politici en bestuurders van instellingen aan de schandpaal. Zorg voor oprechtheid in de zorg naar personeel en mensen waar voor gezorgd wordt. Ontketen wat mij betreft een inferno als alle rotte plekken maar aangepakt worden.
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Het is ronduit schandalig dat de overheid en de sociale partners niet in staat zijn om reguliere banen te scheppen en werklozen op te leiden tot een vakdiploma voor de zorgsector. We kunnen hier slechts een voorbeeld nemen aan Vlaanderen, waar politici nog wel geïnteresseerd zijn in menswaardige arbeid. Politieke bestuurders lijken steeds meer een soort derderangs boekhouders met de mentaliteit van een wrek voor anderen.
Door Ton op
Eens met John. We beschermen en verzorgen in deze tijd onze dieren nog beter. Ik ken veel jonge werklozen die gemotiveerd voor het vak in de zorg aan de slag willen, maar andere banen hebben gekozen vanwege het al maar durende gerommel.
Door John Brouwers (Juridisch Adviseur) op
Dit is van de zotte!
Honderden, nee duizenden banen gaan verloren in de zorg. Mensen met kennis ervaring zitten thuis!
Hun werk wordt nu ingenomen door dwangarbeiders, die niet anders kunnen dan mee te werken! (Er zitten vast veel goed bedoelende mensen tussen). De arrogante gemeentes helpen een hele deskundige tak om zeep.
Wat gaan we nu doen met de werkloze deskundige met hun diploma's en ervaring, schoffelen of zo?
Wat heeft de cliënt eigenlijk te vertellen???

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er in deze enkele grondwetsartikel worden verkracht. Art. 6, mijn levensovertuiging is dat er alleen deskundige aan mijn lijf mogen komen en ik bepaal welke groep of persoon in mijn huis komt, Art,9 en 10 alsmede Art.20 lid 2 GW en art. 22 lid 1 GW.

Wie heeft er bij de gemeente de kennis in huis om kandidaten voor de thuiszorg te selecteren.


Door F.J. Jensema (oud verpleegkundige) op
Dacht ik het niet? In de zorg wordt terecht steeds meer opleiding gevraagd maar helaas wordt het dan te duur. Dan maar vrijwilligers die niet opgeleid zijn verpleegkundige handelingen laten verrichten. Waar hebben we dan het BIG voor? Ik heb al eens onder en directeur gewerkt die de hele huishoudelijke ploeg in de verzorging wilde zetten onder het motto dat ze zichzelf thuis ook konden douchen. Wat er verder bij komt kijken begreep hij niet net zo min als de gemeenteambtenaren die dit verzinnen. Dit is het einde van een goede zorg waar mensen met inzicht en goede vakkennis hun taak vervullen.
Door Arie verbaan (Vrijwilligers diverse organisaties) op
Mits goed gemotiveerd is het zeker niet ondenkbaar dat werklozen worden omgeschoold voor dit werk. Op de lange termijn, met wellicht een krapte op de arbeidsmarkt moeten we misschien iets anders invoeren zoals het het volgende initiatief: http://economischecourant.nl/de-sponsor-economie …
Door Huishoudelijk medewerkster (HHD/er thuiszorg) op
Volgens de wet van UWV mag dit helemaal niet. Want er mogen geen werklozen als vrijwilliger werken bij de politie/brandweer. Toen ik werkzoekend was (werkloos vind ik een dom woord), mocht ik ook geen vrijwilligerswerk verrichten in een verpleeghuis.. Want de wet van UWV zegt dat iemand als vrijwilliger geen betaalde arbeid mag verdringen. En dit valt onder betaalde arbeid.
Door Resi (pleegmoeder en mantelzorger) op
Zulke goed opgeleide zorgverleners kom ik nou net te kort!!!!! NOT dus. Dat wandelingetje en een boodschapje doe ik liever zelf, dan kom ik tenminste ook nog eens buiten. De zorgtaken horen bij professionals te blijven, die een langjarige opleiding hebben gehad en weten hoe ze moeten tillen en verzorgen zonder de client te veel te belasten. Ik lees alleen over hun eigen grenzen leren bewaken........ Laat de heren van de politieke partijen eens meelopen in gezinnen met ernstig zieke of gehandicapte kinderen waar verpleegkundige zorg ook nodig is. Laat die gezinnen hun maar laten zien wat het inhoud voor een zware taak te staan 24/7. Dan gaan we het toch zeker niet hebben over ontlasten van de zorgverlener? Schandalig dit. Prima dat mensen met een uitkering iets terug doen voor hun geld. Laat ze bij de voedselbanken, gemeenteplantsoenen etc. werken, maar niet de schaarse leuke dingen van ons afpakken als een wandelingetje. Het is immers de bedoeling dat wij ontlast worden in de zorgtaken!!!!!