of 60220 LinkedIn

Werkdruk sociale wijkteams 'aanvliegend hoog’

Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland.

Hevel een deel van het geld dat nu omgaat in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg over naar gemeenten. Die hebben dat nodig om de civil society te versterken. Dat zegt Ard Sprinkhuizen, lector Maatschappelijk Werk aan Hogeschool InHolland. De werkdruk in de sociale wijkteams - die nu 'aanvliegend hoog' is, kan daarmee omlaag.

Complexe systemen
Geld hoeft het probleem niet te zijn, denkt hij, al zit dat nu verstopt in ‘complexe systemen’. ‘In tweedelijnsvoorzieningen gaat per jaar ongeveer 100 miljard om. In de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg bijvoorbeeld. Als je een klein deel van die 100 miljard richting gemeenten schuift, kan het budget dat ze nodig hebben voor het versterken van de civil society verdubbeld worden, zonder dat iemand met de ogen knippert’.
 

Werkdruk
Sprinkhuizen zegt dit naar aanleiding van de werkdruk in de sociale wijkteams, de spil van de veranderingen in het sociale domein. Die is volgens hem ‘aanvliegend hoog’. In negen van tien gemeenten met sociale wijkteams kampen die met onvoldoende capaciteit, een zware caseload en hoge werkdruk (bron: onderzoeksbureau Movisie). In sommige gemeenten gaat er tijdelijk extra geld naar de teams. Maar een incidentele schep geld is onvoldoende, vindt Sprinkhuizen. 


Niet vanzelf
De basisinfrastructuur van de civil society, ‘scholen, buurthuizen, speelplaatsen, alle gelegenheden voor onderlinge bekommernis en verheffing’, is nog niet rijp voor de transformatie, beweert hij. ‘Het opbouwwerk is er voor een groot deel tussenuit gesloopt, jeugd- en jongerenwerk heeft geen stevige positie meer en er is niet geïnvesteerd in de infrastructuur bij kerken en moskeeën, sportclubs en buurtverenigingen. Mensen gaan niet uit zichzelf van alles voor elkaar doen. Dit vraagt om een stevige investeringsagenda’.

Hardnekkige problemen

Naar Sprinkhuizens idee is het naïef te veronderstellen dat problemen die al decennialang bestaan, met een paar wetswijzigingen te verhelpen zijn. Hij wijst op hardnekkige problemen, zoals armoede, schulden, opvoedingsproblemen, huiselijk geweld, sociaal zwakke wijken en buurten. ‘Eigen kracht ontwikkelen, outreachend werken, sociale veerkracht in de wijk versterken, een structuur die dat mogelijk maakt staat niet een twee drie’.  

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nummer 22, 18 november 2016.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anna (Adviseur) op
Uit ervaring weet ik dat echt kwetsbare zorgbehoevende ouderen niet goed af zijn bij wijkteams. De zorg is te gefragmenteerd. Uiteindelijk moeten de problemen opgelost worden met oneigenlijke ziekenhuisopnamens en spoedplekken in verzorgingshuizen. De combinatie zelf niets meer kunnen en noodzaak 24 uurs zorg (ook onplanbaar) is echt niet te behappen door wijkteams. Wijkteams moeten eerst hun eigen huidige taken beter leren uitvoeren. En het is zeer ongewenst om daarvoor geld weg te halen bij de Wet langdurige zorg, dan blijft er nog minder over voor goede verzorging zwaar zorgbehoeftigen.
Door jan wouter van der straaten (mantelzorger) op
Geld van de Wlz zou m.i. naar zorg moeten gaan

Als gemeenten teveel werk hebben zouden zij één-en-ander anders moeten organiseren of op een andere manier financiering moeten organiseren

Geld voor langdurige zorg, moet m.i. gaan naar Langdurige Zorg. Het klassieke credo "handjes aan het bed"
Door netto-betaler (teammanager sociaal cohesie team) op
@Ard Sprinkhuizen:
Een paar miljard Euro aan belastinggeld er tegenaan smijten gaat vast helpen!

Relevante Parlementaire Dossiers