of 59318 LinkedIn

Werk voor 300 Friese jongeren

Dankzij het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn tussen 2013 en 2015 in de gemeenten in Fryslân West ruim 300 jongeren aan het werk gegaan of terug de schoolbanken in.

Dankzij het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn tussen 2013 en 2015 in de gemeenten in Fryslân West ruim 300 jongeren aan het werk gegaan of terug de schoolbanken in. Daarmee ontstijgt het behaalde resultaat de doelstellingen. Bij het Actieplan werken Sudwest-Fryslân, Littenseradiel, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en De Fryske Marren nauw samen met een regionaal meld- en coördinatiecentrum vroegtijdige schoolverlaters en het re-integratiebedrijf Pastiel.

De kracht van het plan ligt in de intensieve begeleiding, persoonlijke coaching en de heldere afspraken en verwachtingen. Ook worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 28 jaar een opleiding volgt, werkend leert, werk heeft of een traject volgt naar de arbeidsmarkt. Jongeren die zorg nodig hebben, worden eerst door de gemeenten geholpen met hun hulpvraag, om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. De doelstelling om 40 jongeren aan het werk te krijgen, werd makkelijk gehaald, uiteindelijk kregen 204 jongeren een baan. Ook gingen 103 jongeren terug naar school, 31 meer dan de doelstelling.

Alleen op het gebied van sociale activering werd de doelstelling net niet gehaald. De aanpak in Fryslân West wordt doorgezet binnen het project Brug naar Werk, ook gefinancierd met ESF-geld. De nadruk komt daarbij nog meer te liggen op het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Eén van de voorwaarden daarbij is dat jongeren eerder in beeld komen, zodat ondersteuning naar school of werk nog sneller kan beginnen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.