of 59162 LinkedIn

Wel zorgindicatie, maar geen declaratie

Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig.

Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig.

 

In de Bollenstreek schrikt men zich een hoedje als uit conceptcijfers zich langzaam maar zeker begint af te tekenen dat het voor 2015 begrote geld voor zorg voor liefst een kwart op de plank blijft liggen. De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – besluit daarop een onderzoek te doen naar de onderbenutting.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door APE Public Economics, werden 249 mensen geënquêteerd die minder dan 60 procent van de toegekende zorg (indicatie) gebruiken. De totale verzilveringsgraad blijkt in die specifieke groep op net iets meer dan 50 procent te liggen.

 

Geen gegevens

De lage verzilvering heeft diverse oorzaken. Zo blijkt in een deel van de gevallen dat de zorgindicaties niet actueel zijn: de zorg was inmiddels niet meer nodig. Ook komt niet alle geleverde zorg in de boeken van ISD Bollenstreek terecht. Deels ligt dat aan het feit dat nog niet alle facturen, van in het systeem bekende aanbieders, door ISD Bollenstreek zijn verwerkt. Deels komt het doordat het CIZ voor een groot aantal zogeheten overgangscliënten uitsluitend de indicaties heeft overgedragen en geen gegevens over de zorgaanbieders heeft verstrekt.

 

Weg kwijt

Opvallend in het onderzoek is dat bijna één op de tien geënquêteerde Wmo-cliënten aangeeft niet op de hoogte te zijn van zijn of haar indicatie. Een deel van hen zegt geen indicatie te hebben aangevraagd, maar een ander deel wil wel degelijk zorg ontvangen maar is zich er niet van bewust dat voor hen zorg geïndiceerd is. ‘Dat geeft aan dat mensen – vooral overgangscliënten – in 2015 de weg nog niet wisten naar het goede loket’, aldus APE-directeur Leo Aarts. Onduidelijk is hem wie die rekeningen heeft betaald. ‘Je mag toch aannemen dat zorgverleners niet voor niets werken.’

 

Budgetrecht raad

Wat er in de Bollenstreek gebeurt, gebeurt ook in andere gemeenten. Frank en Florence Versteegen onderzochten het voor een middelgrote in Overijssel. ‘Daar kwamen we tegen dat het daadwerkelijk gebruik van zorg na het afgeven van een beschikking op 65 procent lag. Een flink gat dus tussen wat tijdens keukentafelgesprekken aan zorgbehoefte is geïndiceerd en wat er uiteindelijk door zorgverleners is gedeclareerd’, zegt financieel adviseur Frank Versteegen.

‘Wat het mij zegt? Nou, in elk geval dat bij de keukentafelgesprekken de toetsing van de zorgvraag niet adequaat is. Dat is erg, want in de gemeentelijke begroting wordt daardoor te veel geld voor zorg gereserveerd. Geld dat ook voor andere dingen had kunnen worden gebruikt. En op het moment dat duidelijk wordt dat er veel overblijft, eind van het jaar, kun je er niets meer mee in de najaarsnota. Pas een half jaar later, bij de jaarrekening, krijgt de gemeenteraad de informatie en kunnen ze van hun budgetrecht gebruikmaken.’

 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 12 van deze week

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer (hulpverlener) op
@Wim Peters
U zou eens de veldwerkers en de zorgontvangers en hun directe netwerk voor zover aanwezig eens moeten bevragen en dat zij verder anoniem blijven. Dat durft men echt niet aan.

Zoiets moet altijd vanuit een onafhankelijke partij komen. Een onderzoekjournalist, of een toegankelijke website waar lokale burgers hun klachten kwijt kunnen. Durft men echt niet aan.
Het wachten is net als met de verpleeghuizen op een dergelijke onderzoek bij de Gemeenten die dan openbaar gemaakt worden. Men houdt tot die tijd intern in het gemeentehuis de schijn op met elkaar.

Een moedige ambtenaar krijgt natuurlijk ook geen steun van collega's en dan ziet die het te pessimistisch en is hij of zij de interne sfeerbederver.

De cliënten hebben behoefte aan een onafhankelijke beoordelaar en dat liefst in de wijk. Laagdrempelig en in samenwerking met huisarts. Die ook wat geboden wordt aan zorg volgt en kijkt naar kwaliteit en resultaat.
Met al die verschillende partijen en veranderingen van baan is er van privacy geen sprake meer. Dat is beter geborgen bij een beoordelaar in samenwerking met huisarts. Die beoordelaar geeft opdracht aan marktpartijen en dan houden die eindeloze praatbarakken eens op.

Fortuyn hekelde de aanbod gerichte zorg. Men predikt als overheid de maatgerichte zorg, maar in feite is die onder de maat. Slechter als voorheen. Een marktpartij moet ook weer uitkomen en dan is er A sprake van beperkt tijd en B sprake van vaste tijden en totaal niet flexibel. Als de overheid niet beter betaalt dan moet je niet verwachten dat Zorg vanuit de markt het ijzer met handen kan breken.

De overheid wil mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen maar zoals zo vaak heeft men verzuimd te anticiperen dat je dan ook flexibele Zorg moet hebben.
Calamiteiten gebeuren nou eenmaal niet net op het vaste moment dat men even binnen is.
Door Keijzer (hulpverlener) op
Andere hoofdoorzaak is dat Gemeente heel vaak nee zegt t.a.v. aanvragen binnen Wmo. Eveneens voor de bijzondere bijstand. Veel kosten naar bureaucratie gaan.
Komt daar ook een onderzoek naar?

Traineren met 8 weken en nog eens de wettelijke verlenging.

Als dan steeds een afwijzing volgt is het niet zo raar dat met dit ontmoedigingsbeleid mensen de moeite niet meer doen en Gemeente geld overhoudt. De prof. hulp is zodanig afgeknepen dat die niet in beroep gaan wegens tijdgebrek.

Al met al hulp op maat? Zeer zeker niet. Ik denk dat na een onderzoek de conclusie getrokken moet worden dat lokale overheid alle petten op heeft en wie betaalt bepaalt en dat de situatie voorheen voor menigeen beter was.
Door Wim Peters (Juridisch adviseur) op
Reacties die ik lees zijn niet zo zinvol, maar vooral onderbuikgevoel. Alleen Dorien Kloosterman geeft redelijke reactie. Mijn reactie: de AWBZ was een verzekering en die heeft jaren geen interesse gehad voor beheersing van de uitgaven. Werd daardoor een soort Sinterklaas. Dat is nu anders!
Door m.weeber (commissielid gem Medemblik) op
1. Is dit onderzoek niet vooringenomen? Valide? Afgenomen door de opdrachtgever: de gemeente. en ingevuld door inwoners die de indicatie niet ten volle benutten. Er is volgens mij een veel grotere groep inwoners, die de te hoge eigen bijdrage niet kunnen betalen en daardoor de indicatie niet volgen. Mijn advies: vraag het aan de wijkverpleegkundige, of HH hulp. Zij weten wat er echt speelt in de wijk. Verder advies: Geef het overschot van de WMO terug aan degene die de te hoge bijdrage betaald
Door Fout in je denken ambtenaar (ambetnaren geloven maar wat graga eigen onzin) op
ambtenaren niet altijd voor je eigen kiezen! ombudsman heeft zich de vingers blaauw geschreven om gemeneten en ambtenaren het juiste conform wet te laten doen. men wil nog steeds niet!!
Door die pennelikkers zijn gek op
Wat doen ambtenaren toch altijd lekker interessant, VMBO/MBO opleiding en je leest op LInked dat ze senior en/of manager zijn.4

En deze halve zolen laten ze met een afvink-lijstje en opdracht om minimaal 30% a 45% te korten, los op zieken en bejaarden?!

Terwijl A/B/Z verpleegkundige of HBO V veel meer kennis en kunde heeft om echt te beoordelen. Wat te denken van een echte ergotherapeut of fysiotherapeut om kwalen te beoordelen.

Keukentafel gesprekken een grote oplichters en maffiosi bende, dat die ambtenaren zich daar voor lenen, onbegrijpelijk wat een slap karakter hebben die gasten. mooiste is ze geloven ook n og daat ze goed werk doen. ach, velen denken ook nog dat ze belasting betaleng, stumpers.
Door Jaap van Velzen (adviseur, o.a. voorzieningen) op
...waarmee mijn voortdurend pleidooi voor de andere kant van 'met geld smijtende gemeenten' - namelijk aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager - dus wordt bevestigd. Het zou de voortdurend op gemeenten vittende partijen sieren om hun standpunt op dit vlak richting gemeenten dan ook te nuanceren.
Door Dorien Kloosterman (Beleidsmedewerker en gemeenteraadslid) op
Ook onder de AWBZ was het zo dat veel indicaties niet volledig werden benut, veelal zelfs hogere indicaties werden afgegeven , voor het geval dat er extra zorg nodig zou zijn. Sterker; als alle mensen met een geldige indicatie de volledige indicatie zouden verzilveren , zat Nederland met een flink financieel gat. Overigens is bij de overheveling van de financiën natuurlijk wel gekeken naar het daadwerkelijk zorggebruik van 2013. Bij PGB was daadwerkelijk zorggebruik destijds 90%, bij ZIN nog geen 60 %. Eigenlijk dus niets nieuws onder de zon.