of 59130 LinkedIn

Weinig grip van raad op GGD

De Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden stellen na een enquête onder de raadsleden van beide gemeenten dat zo’n 55 procent van de raadsleden weinig grip en zich hebben op verbonden partijen. ‘Zij krijgen veel informatie, maar die is te weinig gericht op wat voor de eigen gemeente politiek gezien van belang is’, aldus concluderen de onderzoekers.

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op door de gemeente opgerichte zelfstandige organisaties. Die 'verbonden partijen', zoals bijvoorbeeld de GGD, voeren gemeentelijke taken uit. 

De Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden stellen na een enquête onder de raadsleden van beide gemeenten dat zo’n 55 procent van de raadsleden weinig grip en zich hebben op verbonden partijen. ‘Zij krijgen veel informatie, maar die is te weinig gericht op wat voor de eigen gemeente politiek gezien van belang is’, aldus concluderen de onderzoekers.

Beide rekenkamers concluderen dat informatie over de verbonden partijen vooral zou moeten gaan over de vraag of de verbonden partijen de gemeentelijke taken voor de inwoners en bedrijven goed uitvoeren. Kortom: met minder, maar betere informatie kunnen de raden beter inzicht krijgen en dus betere grip op de verbonden partijen krijgen. In heel Nederland hebben gemeenten en vooral gemeenteraden volgens de onderzoekers moeite met de aansturing van verbonden partijen, ook al hebben zij die zelf opgericht.

De gemeenteraad van Coevorden werkt sinds 2011 verbeteringen wel samen in een raadswerkgroep 'Grip op regionale samenwerking', maar dat leidde nog niet tot meer grip. Ook in Hardenberg staat het probleem ook al langer op de agenda, maar daar zijn volgens de rekenkamercommissies tot nu toe minder concrete stappen genomen. Omdat er nog steeds ontevredenheid is in beide gemeenten, besloten de rekenkamercommissies samen onderzoek te doen naar de sturing en controle op de verbonden partijen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door D te N (adviseur) op
Ik kan me voorstellen dat een college of raad op taken die op afstand zijn gezet en waarvoor het college en raad verantwoordelijk is wil kunnen managen. Een groot deel van het locale gemeenschapsgeld wordt immers buiten de deur besteed. Toch zijn de mogelijkheden beperkt anders dan aan de voorkant kaderstellende afspraken te maken en die vast te leggen in bijvoorbeeld een kaderbrief van de verbonden partijen. De marges zijn smal; in een AB van b.v.16 personen zijn veel verschillende belangen vertegenwoordigd een ieder heeft vaak zijn eigen locale agenda/belang en het collectieve belang raakt nogal eens ondergeschikt, zeker als een financieel belang in het spel is....