of 59147 LinkedIn

'Wees terughoudend met nieuwe regels rondom bijstand'

Bron: CBS/Divosa
Bron: CBS/Divosa

Gemeenten moeten de ruimte krijgen hun bijstandsbeleid vorm te geven zonder dat de rijksoverheid met nieuwe regels en wetten komt. Dat schrijft de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa in een factsheet over de bijstand. Het aantal mensen dat aangewezen is op een bijstandsuitkering, groeit nog steeds en het einde van de groei is nog niet in zicht. 

Vluchtelingen en Participatiewet
Eind 2015 waren meer dan een half miljoen mensen aangewezen op bijstand of een andere bijstandsgerelateerde uitkering. Bijna 449 duizend van hen hadden bijstand, ruim 49 duizend mensen hadden een uitkering als IOAW, IAOZ (oudere werklozen) of Bbz (zelfstandigen). Ondanks een groeiende economie en een groeiend aantal vacatures, groeit ook in 2016 het aantal mensen dat aangewezen is op een bijstandsuitkering. Redenen hiervoor zijn de komst van vluchtelingen en de effecten van de Participatiewet. Sinds 2015 vallen jongeren met een arbeidshandicap, die voorheen in de Wajong terecht kwamen, en mensen die voorheen in een indicatie kregen voor de sociale werkplaats, ook onder de Participatiewet. Maar ook het feit dat een groter aantal mensen in de bijstand valt, omdat hun Ww-uitkering eindigt, speelt een rol.


Groei zet door
Sinds 2008 is het aantal mensen met 48 procent gestegen. Ook in 2016 groeit het aantal mensen in de bijstand. Eind september waren het er 462 duizend. Vanaf augustus is er een lichte daling, maar dat lijkt een seizoenseffect te zijn. Ook de groei van de IOAW, de IOAZ en de BBz zet door. In maart (de meest recente cijfers) waren er bijna 52 duizend uitkeringen. Het Centraal Planbureau voorspelt dat de bijstandspopulatie voorlopig blijft groeien.


Stabiliteit
Door de groei van het aantal mensen in de bijstand, komt er veel druk te liggen bij gemeenten, aldus Divosa. Om te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen, is nu rust en stabiliteit nodig. Divosa pleit er dan ook voor dat het rijk terughoudend is met het invoeren van nieuwe regelgeving en dat gemeenten de ruimte krijgen hun aandacht te richten op het aan het werk helpen van mensen. ‘Gemeenten zijn niet gebaat bij (goed bedoelde) nieuwe wetgeving of extra regels en verplichtingen’, schrijft Divosa in de factsheet. ‘Te vroeg ingrijpen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving alvast aan te passen, verstoort het proces dat gemeenten en hun partners nodig hebben voor het inrichten van hun dienstverlening aan werkgevers en de mensen in de bijstand.’

 
De factsheet van Divosa vindt u hier

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Outofthebox (P-Wet victim) op
We leven in een pracht samenleving en om bankhangers, labbekakkers en zieke zeurkousen een handje te helpen heeft deze Gestapo regering een Gestapo Participatiewet met heul heul veul strenge regels en boetes ontwikkelt, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.. Zeg maar een psychologische gevangenis. Streng aanpakken is het uitgangspunt. En nu maar wachten op het wonder, dat er ineens werk uit de toverhoed komt. Ja stop uw duimpje maar in de mond en sabbelen maar... Weet je wel wat dat kost, al die bankhangers, zieke zeurpieten enzo.? Daar moet U hard voor werken.is het credo en kost u heul veul belasting.
Nu sabbel ik niet op mn duimpje en kan wel rekenen.
Ja hoor..voor elke overbodige gestapo-bewind-uitvoerder kan je drie bankhangers/zieke zeurpieten van inkomen voorzien en meteen besparen op de niet effectieve reïntegratie trajecten en het een stuk goeiekoper(lol) en relaxed maken. De overheid moet hun eigen onzin weg bezuinigen , om de samenleving weer leefbaar te maken.
De echte liberaal snapt dit................oops
Door Wil Driessen (vrijwilliger FNV) op
Mensen die van een bijstandsuitkering moeten proberen rond te komen zijn er bij gebaat dat ze een baan krijgen waar ook loon voor wordt betaald. Veel gemeentes overtreden nu al de Participatiewet als het gaat om mensen te werk stellen zonder loon. Doel van veel gemeentes is niet het ondersteunen van mensen om een baan te krijgen maar om "schadelast te beperken van de gemeente". Daarbij wordt vaak niet voldaan aan de voorwaarden die de Participatiewet stelt aan werken zonder loon. Ik heb onder andere de volgende zaken geconstateerd: er is geen schriftelijke beslissing dat mensen verplicht worden zonder loon te werken, mensen die geen achterstand tot de arbeidsmarkt hebben worden in een participatieplaats te werk gesteld, werken zonder loon leidt niet tot een verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt, er is geen begeleiding of scholing. Nieuwe regelgeving van de regering zal geen effect hebben. Men houdt zich immers ook niet aan de geldende wetgeving.
Door Paul Veerkamp (bijstandsgebruiker) op
Is het een goed idee om een half miljoen bijstandsgerechtigden in een, nieuw te ontwikkelen, stad te plaatsen? Wonen, leven en een goede voedselvoorziening. Goeiekoop en aangenaam... Is dat mogelijk?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Beleid in het 3d-domein dient een uniform karakter te behouden (voor goedgekeurde experimenten kan een uitzondering gelden). Concurrentie in dit domein tussen gemeenten is zeer onwenselijk, want dit heeft nadelige effecten op de woonflexibiliteit,

Relevante Parlementaire Dossiers