of 62284 LinkedIn

Weert keert bijstandstrend met Ww-proef en integratie

De gemeente Weert heeft na drie jaar de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden weten te keren. Volgens wethouder Martijn van den Heuvel (werk en inkomen, Weert Lokaal) is dat te danken aan het proactieve beleid van de gemeente op het gebied van instroom en het effectieve integratiebeleid ten opzichte van statushouders.

De gemeente Weert heeft na drie jaar de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden weten te keren. Volgens wethouder Martijn van den Heuvel (werk en inkomen, Weert Lokaal) is dat te danken aan het proactieve beleid van de gemeente op het gebied van instroom en het effectieve integratiebeleid ten opzichte van statushouders.

Pilot met Ww’ers

‘Wij zijn sinds vorig jaar aan de slag gegaan met een andere benadering ten opzichte van bijstandsgerechtigden’, vertelt Van den Heuvel. ‘We zijn vooral meer klantgericht gaan werken. In plaats van ons te richten op het zo snel mogelijk vinden van banen voor deze groep, zijn we beter gaan kijken naar het achterliggende probleem van de afstand tot de arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden. Op die manier komen zij op een duurzamere manier aan werk.’ Ook heeft de gemeente Weert een effectieve pilot gevoerd onder Ww-gerechtigden in de gemeente. ‘We hebben twee maal een groep die nog zes maanden Ww-recht had alvast begeleiding door bijstandsconsulenten aangeboden en hen voorgelicht over de gevolgen voor hen van het eventueel instromen in de bijstand’, aldus Van den Heuvel. ‘Van de eerste groep Ww-gerechtigden is uiteindelijk niemand in de bijstand terechtgekomen. Van de tweede groep heeft het grootste gedeelte werk gevonden voordat er sprake was van recht op bijstand.’

 

Statushouders aan de slag bij Nedcar

Weert heeft in het kader van het Limburgse Nedcar-project 59 bijstandsgerechtigden aan een baan bij autofabrikant VDL Nedcar in Born kunnen helpen. ‘Van deze groep waren er 28 statushouder. Wij hebben hen Nederlandse taalles en vervoer aangeboden. De groep die aanvankelijk niet bij Nedcar in dienst kon komen, veelal doordat sommigen de taal nog niet voldoende beheersten, hebben we extra lessen aangeboden. Het merendeel van die groep is daarna alsnog in dienst genomen.’ Over het integratiebeleid ten opzichte van statushouders meldt Van den Heuvel dat het er tot nu toe voor heeft gezorgd dat de helft van de 149 statushouders in Weert een baan, studie of stage heeft. ‘Als ik kijk naar percentages van bijvoorbeeld Rotterdam, waar dit slechts 5 procent bedraagt, vind ik dat we dit heel goed aanpakken.’

 

Economisch herstel

De gemeente Weert wijt de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden tussen 2013 en 2017 aan de gevolgen van de economische crisis en de toename van het aantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning kreeg. Ook wijst de gemeente erop dat door wijzigingen in het arbeidsrecht meer inwoners vanuit de Ww in de bijstand terecht kwamen. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden in het afgelopen jaar is volgens de gemeente ook het gevolg van het economisch herstel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Linda (Ik wil verhuizen) op
NedCar geeft het goede voorbeeld om bijstandsgerechtigden aan te nemen chapeau!
Door Norman Waalre op
Bij arbeidsreïntegratie is het belangrijk, dat de overheid streng controleert op veilige en gezonde werkomstandigheden in bedrijven. Geef zeer hoge boetes aan bedrijven waar wordt gepest, of waar de werkdruk te hoog is, of waar fysiek gevaar is voor werknemers. Creëer voor kwetsbare bijstandsgerechtigden zo nodig 'beschutte' arbeidsplaatsen in deeltijd. En geef bedrijven daarover uitgebreide voorlichting via internet en e-learning.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Dit is herhaling van zetten of wel de geschiedenis herhaalt zich.
In de 70-er jaren had je (ik werkte toen nog bij het GAK) een 13 weeksmelding om alvast in te haken op het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid i.c. WAO. Dit is vergelijkbaar en zo vanzelfsprekend dat het geen nieuws is. Enkel de laatste alinea meldt wat we al behoorden te weten maar door velen niet wordt gezien.
Een punt moet me van het hart. Duizenden werden werkloos gemaakt en als er nu 100 (en soms nog parttime) aan de bak komen, lijkt het wereldnieuws.