of 62284 LinkedIn

Wat betekent het regeerakkoord voor gemeenten?

Een puntsgewijs overzicht van het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor het gemeentelijk (sociaal) beleid.
Een puntsgewijs overzicht van het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor het gemeentelijk (sociaal) beleid.

Regeerakkoord puntsgewijs voor gemeenten:

Onderwijs:

 • Kinderen met grote taalachterstand gaan met drang en dwang deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie.
 • Ouders worden financieel aanspreekbaar op de taalontwikkeling van kinderen.
 • Het aantal schoolverlaters wordt teruggebracht tot 25 duizend, er komt 3 miljoen extra voor meer begeleiding en plusvoorzieningen.
 • Er komt een actieplan tegen laaggeletterdheid

Jeugdzorg:

 • De jeugdzorg gaat helemaal naar gemeenten, inclusief de jeugd-ggz. Er komt één financieringsstelsel.
 • Centra voor Jeugd en gezin gaan dienen als frontoffice voor alle jeugdzorg.
 • Het Budget jeugdzorg gaat structureel met 300 miljoen omlaag. Gemeenten moeten jeugdzorg doelmatiger en efficiënter kunnen doen dan nu.
 • Er komt een eigen bijdrage in de jeugdzorg.

Werk en inkomen:

 • Een WWB-uitkering mag geweigerd als kans op werk door gedrag en inkomen beperkt is.
 • De vrijstelling sollicitatieplicht ouders met kinderen tot 5 jaar wordt beperkt.
 • Er komt een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen voor bijstand
 • WWB, Wajong en Wsw gaan op in één regeling. Voor wie nu in de Wsw zit, verandert er niets. Wajong blijft voor volledig arbeidsongeschikten.
 • Re-integratie wordt alleen nog selectief ingezet.
 • Bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft.
 • Wet Investeren Jongeren wordt aangescherpt. Wie nog recht heeft op studiefinanciering moet dat aanvragen. School gaat voor bijstand.
 • Grens aan inkomensondersteunende maatregelen door gemeenten. Maximaal tot 110% van minimumloon. Dit moet armoedeval voorkomen.
 • Uitkeringsfraude wordt standaard bestraft met inhouden uitkering voor drie maanden.
 • Wet Vazalo, die combineren werk en zorg voor alleenstaande ouders moest vereenvoudigen, is geschrapt. (was aangenomen, maar nog niet ingevoerd).
 • Zelfstandige verblijfsvergunning huwelijksmigranten pas na 5 in plaats van 3 jaar. Dit moet in bijstand besparingen opleveren.

Zorg:

 • Dagbesteding en begeleiding van AWBZ naar de wmo. Eerst transitiekosten, daarna besparing 140 miljoen euro.
 • Eigen bijdrage in wmo wordt niet verhoogd.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door IFUD of Human Rights (voorzitter) op
GEHEEL STOPZETTEN UITKERINGEN.

Internationale Verdragen garanderen ieder mens een minimaal "menswaardig bestaan"

Zelfs de pleger van het ernstigste misdrijf,heeft die rechten.(er zijn dan uiteraard beperkingen op de vrijheid).Maar eten en drinken,sporten,tv etc zijn aanwezig.

Maar volgens de werkwijze van de regering en gemeenten zou iemand die gewoon te lui is,geen enkel recht meer hebben op menswaardig bestaan,door uitkeringen geheel stop te zetten.

http://ifudofhumanrights.webs.com/
Door Aad de Booij (directeur) op
Wel lastig dat die armoedeval mede onstaat doordat, juist voor deze groep, de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang fors omhoog gaat. En helaas is dit in veel gevallen ook de groep die niet terug kan vallen op een sociaal netwerk (informele opvang) Ik verwacht een stevig draaideureffect waarbij DWI-klanten eerst uitsrom,en naar betaald werk om vervolgens binnen de kortste keren weer werkloos te worden omdat ze de kinderopvang niet geregeld krijgen.
Door Ria Huisman (directeur) op
Het staat er mooi maar de WAJONG blijft alleen voor de burger die niets meer kan.
net zoals de WWIA/ IVA.
de uitlooptijd is tot 2014.
de oude Wajongers zullen worden herbeoordeeld.
Er zal veel meer begeleiding moeten komen om deze mensen een menswaardig bestaan te laten opbouwen en niet van de ene op de andere dag de uitkering stop te laten zetten.
laat het systeem eens veranderen het gaat alleen maar om verdiensten en een financieel plaatje.
laat de verzekeringsarts een echt als arts waarnemen wat de client allemaal voor beperkingen heeft.
systeemverandering is hard nodig.
Door Peter (adviseur) op
Het is eigenlijk heel logisch, daar waar de meeste uitgaven zijn valt ook het meest te besparen. Vooral het tegengaan van armoedeval, de bekende teruggang in besteedbaar inkomen als men gaat werken lijkt mij een goede zaak. Het is toch ook te gek voor woorden dat je met een uitkering en allerlei aanvullende maatregelen van gemeenten meer te besteden hebt dan dat je werkt voor het minimumloon.
Door T.Bruin (assistent werkleider) op
Het is werkelijk asociaal de maatregelen die uitgevaardigd worden.
Terwijl men de bezuinigingen niet zoekt bij de hogere inkomens wordt de bal neergelegd bij de mensen die al aan de onderkant een basisvoorziening hebben.
Wij protesteren in alle hevigheid en zullen ons tot het uiterste verzetten tegen deze plannen we gaan door met de strijd.