of 59318 LinkedIn

Wassenaar hard op vingers getikt in Wmo-rechtzaak

De gemeente Wassenaar kan zonder keukentafelgesprek geen besluit nemen over een ondersteuningsaanvraag van een rolstoelgebonden man, oordeelt de rechter. Het medisch advies waarop de gemeente haar besluit baseerde, deugde ook al niet. Ook kreeg Wassenaar, dat eerder te laat een besluit nam in de bezwaarprocedure, een voorlopige voorziening om de oren.

De gemeente Wassenaar kan zonder keukentafelgesprek geen besluit nemen over een ondersteuningsaanvraag van een rolstoelgebonden man, oordeelt de rechter. Het medisch advies waarop de gemeente haar besluit baseerde, deugde ook al niet. Daarnaast kreeg Wassenaar, dat te laat een besluit nam in de bezwaarprocedure, een voorlopige voorziening om de oren.

Hockeyclub

De man had een beroep gedaan op de gemeente voor individuele begeleiding onder de Wmo 2015 zodat hij naar zijn hockeyclub kon blijven gaan, een belangrijk onderdeel van zijn sociale leven. Volgens het medisch advies is de nabijheid van een verpleger noodzakelijk als de man langer dan een half uur de deur uit gaat. Die kan via de Zorgverzekeringswet worden vergoed. Voor het laden en lossen van sportmateriaal uit de aangepaste auto heeft de man ook hulp nodig. Die hulp kon volgens het medisch advies prima door een vrijwilliger worden geboden. Op basis van dat advies, besloot de gemeente Wassenaar dan ook de man geen ondersteuning toe te kennen.

 

Geen keukentafelgesprek, medisch advies onvoldoende

Daar was de rechter het echter niet mee eens. In de zaak die de aanvrager tegen de gemeente Wassenaar aanspande, concludeerde de rechter dat de gemeente geen keukentafelgesprek had laten uitvoeren om de aard en omvang van de ondersteuningsbehoefte van de man in kaart te brengen. Het medisch advies, waarop de gemeente haar besluit baseerde, was ‘daartoe onvoldoende’ en was volgens de rechter ook niet tot stand gekomen zoals dat volgens de Wmo en de gemeentelijke verordening had gemoeten. De rechter draagt de gemeente Wassenaar dan ook op om de aard en omvang van de ondersteuningsbehoefte van de aanvrager alsnog goed te onderzoeken.

 

Getreuzel gemeente

Omdat de aanvrager, die eerst een Persoonsgebonden budget in het kader van de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) had, door getreuzel van zijn gemeente al anderhalf jaar niet naar zijn hockeyclub kan door het gebrek aan begeleiding, besloot de rechter ook nog eens om een voorlopige voorziening te treffen: tot zes weken nadat opnieuw een besluit is genomen over het bezwaar van de aanvrager moet de gemeente een pgb verstrekken voor veertien uur in de week.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
In een grijs verleden werden dergelijke besluiten genomen door het UWV. Het UWV beschikte over een medische en een arbeidskundige afdeling die beiden een eigen oordeel velden. Een behandelaar nam vervolgens het besluit.

De overdracht van het beoordelen van regelingen in het sociaal domein aan de gemeenten is op het gebied van rechtsbescherming van burgers volstrekt onvoldoende zo blijkt keer op keer.
Dat is een ernstige fout in deze transitie. Ik begrijp niet dat de 2e kamer de minister daar nog niet over ter verantwoording heeft geroepen. Maar ook de NVG heeft ernstig gefaald.

Het bittere in dat alles is dat alle transities volledig in strijd zijn en waren met het Integraal Afwegings Kader, het IAK. De rijksbrede verplichting om al het beleid vooraf grondig te toetsen.
De 2e kamer heeft collectief gefaald door dit niet aan de orde te stellen. Collectieve overtreding van het rijkskwaliteitsprogramma is zeer ernstig. Er zijn wel voor mindere zaken parlementaire enquêtes afgedwongen.

Dat het daar niet van komt ligt aan de stront die aan de vingers van de 2e kamer hangt. Na het rijksbreed invoeren van het IAK heeft de politiek gesteld dat kwaliteits- en integriteitseisen niet ten koste van de parlementaire vrijheid mag gaan om totaal andere besluiten te nemen.

Het is niet voor niets dat het volk het vertrouwen in de politiek meer en meer verliest.