of 59123 LinkedIn

Wachtlijsten bij meldpunt Veilig Thuis

In de meeste Veilig Thuis organisaties is te weinig personeel om alle taken (binnen de wettelijke termijnen) uit te voeren. Hierdoor ontstaan wachtlijsten. Structurele wachtlijsten zijn onaanvaardbaar, stellen de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg. Gemeenten zijn, via de Wmo 2015, direct verantwoordelijk voor Veilig Thuis.

Bij het gros van de 26 regionale Veilig Thuis organisaties wordt na een melding van bijvoorbeeld kindermishandeling te laat gestart met een onderzoek. Een meerderheid rondt het onderzoek niet binnen de gestelde termijn af. Er is in de meeste Veilig Thuis organisaties te weinig personeel om alle taken (binnen de wettelijke termijnen) uit te voeren. Hierdoor ontstaan wachtlijsten.

Wachtlijst

Zes op de tien Veilig Thuis organisaties kamp(t)en in 2015 met een wachtlijst voor zaken die niet als acuut (crisis) worden beoordeeld. In overleg met gemeenten kon vorig jaar in een deel van de organisaties extra personeel worden ingezet of op een ander manier worden voorkomen dat de wachtlijsten verder zouden oplopen. Andere Veilig Thuis organisaties kregen nul op het rekest. Samenwerkende gemeenten werden het niet eens over de noodzaak van extra geld of gaven aan geen budget te hebben voor extra personeel voor Veilig Thuis. Gemeenten zijn, via de Wmo 2015, direct verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Structurele wachtlijsten zijn onaanvaardbaar, stellen de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg.


Vertrouwensartsen

De kwaliteit bij een groot aantal van 26 regionale Veilig Thuis organisaties moet snel worden verbeterd, vinden zij. Tweederde van de organisaties heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens, met name als zij op wachtlijsten staan. Bij het merendeel van de organisaties is de inzetbaarheid van medewerkers en van vertrouwensartsen nog niet ‘24/7’ georganiseerd. Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde onderzoeksrapport naar de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties van beide inspecties. Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.


Regionale verschillen

Er zijn grote regionale verschillen, zo blijkt uit het onderzoek. De Veilig Thuis organisaties Kennemerland, Drenthe en Gelderland Zuid ‘scoren’ over de hele linie het slechtst; Amsterdam-Amstelland, Midden-Brabant en Utrecht hebben hun uitvoering en organisatie beter op orde. De expertise van vertrouwensartsen is alleen in Utrecht, Haaglanden, Zeeland en bij de drie organisaties van Veilig Thuis in Gelderland 24/7 inzetbaar. Omdat vertrouwensartsen een cruciale rol binnen Veilig Thuis vervullen, moet hun expertise dag en nacht en zeven dagen per week bereikbaar zijn. ‘Geweld in afhankelijkheidsrelaties treedt nu eenmaal vaak op in de avond en het weekend’, schrijven de inspecties. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Laura op
Mijn gevoel zegt dat er zeker iets niet klopt met al die aanmeldingen. Hoe zo? bij elke vermoeden, gewoon melden?Je krijgt hierdoor Noorse toestanden waardoor complete gezinnen voor het leven getraumatiseerd worden... paradoxaal, juist in de naam der BESCHERMING. Je krijgt hierdoor een industrie die draait op: hoe meer kinderen uit huis geplaatst, hoe groter de financiële winst... Voorzichtig dus met maar aanmelden....onderzoek is essentieel.
Door Jochem van de Laar op
Als je alle gezinnen in Nederland gaat aanmelden al is er geen geweld maar alleen een vermoeden dan krijg je inderdaad hele lange wachtlijsten.
Er klopt hier iets niet sinds de decentralisatie.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Ik solliciteerde een keer bij het Buro Vertrouwensarts, toen vroegen ze of ik ook belangstelling had voor kindermishandeling, toen zei ik : dat moet u aan mijn kinderen vragen. Einde oefening, en dat nog wel dat ik een paar jaar daarvoor een Muenchhausen by proxy father had ontmaskerd.