of 60220 LinkedIn

Waar blijft miljard voor jeugd?

Het is niet vast te stellen of de miljard euro die gemeenten uitgesmeerd over 2019, 2020 en 2021 van het kabinet krijgen voor de jeugdzorg toereikend zal zijn.

Het is niet vast te stellen of de miljard euro die gemeenten uitgesmeerd over 2019, 2020 en 2021 van het kabinet krijgen voor de jeugdzorg toereikend zal zijn. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de Kamer aandachtspunten meegeeft bij de ontwerpbegroting 2020 van het ministerie van VWS. 

De Tweede Kamer behandelt die begroting eind oktober. Geld voor jeugdzorg wordt sinds 2015 toegevoegd aan het gemeentefonds en is vrij besteedbaar voor gemeenten, stelt de Algemene Rekenkamer in zijn brief aan de Kamer. De middelen zijn ‘dus niet meer afzonderlijk te herkennen en te labelen’.

Gemeenten leggen over de besteding van de budgetten geen verantwoording af aan het rijk. ‘Het is dus niet vast te stellen – niet door de minister en niet door de Algemene Rekenkamer – of het oorspronkelijk overgedragen bedrag adequaat was, of de beoogde doelmatigheid is bereikt of welke andere factoren bij gemeenten leiden tot financiële problematiek. Het is daarmee ook niet vast te stellen of het extra budget toereikend zal zijn.’

Volgend kabinet
Het kabinet besloot in het voorjaar gemeenten een miljard euro extra te geven voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen dit jaar 400 miljoen, volgend jaar 300 miljoen en in 2021 ook 300 miljoen euro. Daarnaast komt een onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling. Dat moet volgend najaar klaar zijn. Op basis van de onderzoekuitkomsten beslist een volgend kabinet of gemeenten structureel extra geld voor de jeugdzorg moeten krijgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door MH (wethouder) op
@Spijker: de gemeente heeft een zorgplicht. We kunnen niet lopende een traject stoppen met zorg verlenen omdat "het geld op is".
Door Spijker (n.v.t.) op
@Klaas. Een echte controller geeft gewoon niet meer uit dan er inkomt, ondanks alle rijks kortingen. Klachten van cliënten stuur je door naar het Rijk c.s.
Door Klaas (Controller ) op
Een merkwaardig stuk. Via de Iv3 verantwoording van gemeenten aan het CBS en accountantscontrole valt achteraf zeker te bepalen of hetgeen via de algemene uitkering aan middelen op dit terrein is ontvangen daaraan besteed zijn! Sturing vooraf is niet mogelijk vanwege de afgesproken vrijheid maar achteraf in zekere zin wel. Immers via POR’s (periodieke onderhoudsrapporten) onderzoeken de beheerders van het gemeentefonds periodiek hoe de inkomsten en uitgavenstromen in gemeenteland zich ontwikkelen en vindt er bijsturing plaats. Het is dus ook zeker geen blauwe ogen verhaal Jaap! Er zit een wel ingewikkeld maar in basis deugdelijk systeem achter. Als er 1 onbetrouwbaar is dan is dat het Rijk zelf , die met schijn vernuft niet te onderbouwen kortingen op het Gemeentefonds toepast. Vgl. De decentralisatie Jeugdzorg met de middelen die men eerst kwijt was door te sluizen naar de gemeenten met een efficiency korting van 25%. Een projectsubsidie voor de transitie van 25% was eerlijker geweest dan een korting. Nu moest je starten vanuit een -25% budget met alle gevolgen van dien.
Door Jaap van Velzen (adviseur, dataspotter.) op
Oftewel: de minister geeft een miljard weg op de blauwe ogen van gemeenten. Niet voor niks meldt het eigen benchmarkrapport van VWS in maart dat 'niemand weet wat passende zorg eigenlijk is'. Het overheidsbeleid mikt miljarden in vage putten omdat de data niet bekend zijn.