of 63428 LinkedIn

VVD niet blij met uitkeringskapper

De VVD-fractie in de gemeente Utrecht is niet blij met de actie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  om tijdens een gratis knipbeurt voorlichting te geven over een uitkering voor ouderen.
4 reacties
De VVD-fractie in de gemeente Utrecht is niet blij met de actie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om tijdens een gratis knipbeurt voorlichting te geven over een uitkering voor ouderen.

Geld weggeven
Met de knipbeurt wil de SVB de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen promoten. Volgens de VVD wordt er langzamerhand teveel gedaan om geld ‘weg te geven’. In oktober start de SVB een proef waarbij mensen in de wijken Lombok en Kanaleneiland gratis naar de kapper kunnen.

Het doel is om wijkbewoners te bereiken die geen volledige aow-uitkering hebben en wellicht recht hebben op een aanvulling daarop. ‘We weten wie een onvolledige uitkering heeft, maar we weten niet of die mensen misschien nog inkomsten uit vermogen of pensioen hebben’, aldus Petra Boon van de SVB. ‘We vinden het onze verantwoordelijkheid om hen erop te wijzen dat ze misschien recht hebben op een aanvullende uitkering.’

Uitkering verkopen
Mark Dijk van de VVD Utrecht is het daar niet mee eens. ‘Ik heb  navraag gedaan bij de betreffende ambtenaar of de gemeente Utrecht hierin partij is. Als dat zo is, dan zal ik daar in de raad vragen over stellen. Als het een zelfstandige actie van de SVB is, dan mag dat natuurlijk. Maar ik vind dat je je af mag vragen hoe ver de overheid moet gaan om deze uitkeringen te ‘verkopen’. Moet je zo actief gaan promoten dat je geld weggeeft?´

Geluksmachine
Volgens Dijk is de actie van de SVB niet de enige die tot doel heeft om mensen te wijzen op hun rechten. ´De gemeente Utrecht  heeft ook al een boekje gemaakt met alle mogelijkheden tot financiële ondersteuning op een rijtje. En onlangs zag ik een folder waarin werd gewezen op de mogelijkheid tot een ‘extra vakantie’. Bovendien kreeg ik kreeg ook een map met daarin uitgebreid de mogelijkheden op extra geld en nu dit. Het wordt langzamerhand een beetje ‘de overheid als geluksmachine’.

Actief benaderen
Petra Boon vindt het juist de taak van de SVB om niet alleen de regels uit te voeren, maar er ook voor te zorgen dat mensen van de regels op de hoogte zijn. En daar hoort actief benaderen bij. ‘Als mensen een kind krijgen, sturen wij ook een berichtje om ze erop te wijzen dat ze recht op kinderbijslag hebben’, aldus Boon. ‘Ik zie dit als net zoiets.’

De proef met de kappers in Utrecht zal een maand duren. Eind november hoopt de SVB met de eerste resultaten te komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Remko (ambtenaar) op
Mark Dijk heeft makkelijk praten. De typische VVD-graaier weet de weg naar belastingaftrekt van zijn vreet- en zuipfeestjes en andere belachelijke aftrekposten die nergens op slaan heel gemakkelijk te vinden. Hun eigenbelang vertegenwoordigen is geen enkel probleem. Maar als er dan een paar oude, arme sloebers zijn die misschien nog recht hebben op een paar stuivers dan staat hij te steigeren. Wat een weerzinwekkende man. Hoe durft hij zichzelf nog in de spiegel te kijken 's ochtends. Ontzettende hypocriet. Ooit wel eens in aanraking geweest met mensen die moeite hebben om te lezen, om brieven te schrijven, of om hun rechten te kennen of voor zichzelf op te komen? Bah. Nee voor Mark zijn de belastingcenten alleen bedoeld voor de mensen die het al heel goed hebben, beter dan gemiddeld. Wat een verschrikkelijke vent. Schaamteloos gewoon.
Door Rai van Alphen (Business Controller) op
Niet alle ouderen zijn zo bij de pinken om het woud aan regelingen te kunnen doorgronden. Laat staan dat ze er gebruik van durven maken. Het zou toch zo maar kunnen zijn dat je als hollandse bejaarde wordt uitgemaakt voor positief gedicrimineerde allochtoon (John - Projectleider - 08.09.10 22:55).

Ik lees uit de ractie van de VVD-fractie dat er veel te winnen valt. Blijkbaar is er niet zomaar een aanvullende uitkering te krijgen voor ouderen, maar is dat versnipperd over diverse potjes met allemaal een eigen boekje en regeltjes.

In mijn ogen is het dus niet zozeer de aanvullende uitkering die onder de loep genomen moet worden, als wel de versplintering van beschikbaar gestelde middelen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat het 1.000 euro kost om 1 euro op de juiste plek te laten landen.
Door John (Projectleider) op
Als er geen uitkering wordt aangevraagd, kan je ook aannemen dat er geen behoefte bestaat aan verdere aanvullende uitkeringen. Blijkbaar heeft SVB voldoende budget over om de uitkeringen aan de man te brengen. Ik kan me niet voorstellen dat in een periode van bezuinigingen, een overheidinstantie alle middelen aanwend om maar het geld te komen brengen. Ik heb het gehad met het positief discriminerende allochtonenbeleid in Nederland. SVB DOE NORMAAL en overheid grijp in...
Door Maarten op
Ach typisch weer iets voor de VVD om op te bezuinigen. Je hoort ze nooit wanneer managers in de zorg hun zakken vullen. Die managers helpen elkaar ook geregeld aan baantjes, het zgn old-boys-network. Daar gaat veel meer geld in om, het blijft toch alleen maar eigen belang.