of 60831 LinkedIn

VVD en SP zat van falen UWV-website Werk.nl

De website van het UWV voor werklozen doet het niet goed. Vaak hapert werk.nl en te vaak ligt de website er helemaal uit. VVD en SP stellen vragen aan minister Assche.
4 reacties

De VVD en de SP vinden dat uitkeringsinstantie UWV nu eindelijk eens met een oplossing moet komen voor het falen van de website werk.nl, waar werkzoekenden een uitkering kunnen aanvragen of sollicitaties kunnen doorgeven. De site kampt al sinds eind vorige maand voortdurend met problemen en lag er onlangs nog een heel weekend uit.

Vragen aan Asscher

VVD-Kamerlid Anoushka Schut stelt daarover woensdag vragen aan minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Schut stelt dat de problemen niet kunnen blijven doorgaan.
 
Kostbare tijd verloren 

"Mensen moeten wat de VVD betreft zo snel mogelijk van werk naar werk. Als je dan tijdelijk zonder werk zit en in aanmerking komt voor een uitkering, dan moet je wel snel geholpen kunnen worden. Op deze manier gaat kostbare tijd verloren. Bovendien werkt het onnodig frustrerend voor mensen", aldus Schut.

Om vijf uur opstaan
Ook Paul Ulenbelt (SP)heeft vragen gesteld aan Asscher. "Het is een schande dat de persoonlijke dienstverlening wordt afgeschaft en wordt vervangen door een elektronische die niet werkt. Dit is een geweldige frustratie voor iedereen die van werk.nl afhankelijk is en de minister moet dit oplossen. Dit begint kafkaiaans te worden, het is om helemaal dol van te worden. Sommige mensen staan om vijf uur 's ochtends op, omdat de site dan nog een beetje werkt."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door braber.g op
Een onbetrouwbare UWV heeft mij een nadeel van Hfl 100.000,00 opgeleverd. Zij beschouwen de zaak als gesloten, ondanks aangetoonde rekenfouten.
Door Janus op
Nergens staat dat een DigiD verplicht is. En men kan nog steeds schriftelijk 'correponderen' met het UWV.

Ik weiger, hoewel ik een uitkering van het UWV heb, mij te laten misbruiken door met een niet werkend systeem te werken. Ik doe derhalve alles telefonisch en schriftelijk... Mede omdat een DigiD niet betrouwbaar en verplicht is

Door Ro (niet relevant) op
@Janus.
Ik toon u artikel 32e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI):
Elektronische dienstverlening
-1. In afwijking van artikel 2:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vindt bij de uitvoering van de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de Toeslagenwet met betrekking tot uitkeringsgerechtigden op grond van de hiervoor genoemde wetten en bij de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, 30b en 30c het verkeer tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en burgers, met uitzondering van besluiten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht die betrekking hebben op de toekenning, herziening of intrekking van een uitkering op grond van de hiervoor genoemde wetten, uitsluitend plaats langs elektronische weg, tenzij naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen sprake is van omstandigheden die zich daartegen verzetten.
-2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting van de dienstverlening, bedoeld in het eerste lid.
Door Janus op
Het UWV kan en mag het niet verplicht stellen dat men alleen via de computer de uitkering kan aanvragen. Toon mij de wettelijke grondslag waarin staat dat de DigiD verplicht is. Dat is die niet en iedere cliënt van het UWV kan gewoon eisen dat men op de oude manier zaken kan doen met het UWV...

Dat het systeem het niet doet kan liggen aan fraude en vriendjespolitiek. Je huurt ICT'ers in die bevriend zijn met de top van het UWV, Zijn doen expres het werk slecht omdat men niet kan stoppen met het systeem (want dan zijn alle investeringe weggegooid geld) en de externe vriendjes garanderen zich van een onuitputtelijke bron van inkomsten.

Dat de SP hiernaar wil kijken, althans dat hoop ik, begrijp ik maar de vvd. De top van de vvd en hun vriendjes voeren gewoon het neoliberale graaigedrag uit. En de vvd is de laatste die daar iets van mag zeggen immers schuldig aan dit gedrag.