of 59130 LinkedIn

Vrijwilligersprojecten tevreden over gemeentelijke steun

Vrijwilligersprojecten zijn tevreden over hun subsidiëring en de ontsluiting van het gemeentelijk netwerk. Dat blijkt uit een recente peiling onder 326 vrijwilligersprojecten die zich hebben aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 die woensdag zijn uitgereikt. 58 procent van hen werkt samen met gemeenten en daarvan is 85 procent tevreden over die samenwerking.

58 procent van de 326 vrijwilligersprojecten die zich hebben aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016 werken samen met gemeenten. Van hen is 85 procent daar tevreden over, met name over subsidiëring en de ontsluiting van het gemeentelijk netwerk. Dat blijkt uit een recente peiling.

Starheid regelgeving

Maar ontevredenheid over samenwerking met gemeenten bestaat ook onder de ondervraagde vrijwilligersprojecten. Het gaat vooral om starheid van regelgeving, gebrek aan lef om te investeren in nieuwe ideeën en omgang met burgerinitiatief. ‘Onze gemeente moet wennen aan burgers die initiatieven nemen. Ze moeten meer faciliteren en minder willen bepalen’, aldus een project uit Hengelo. Ook bestaat onvrede over beschikbare middelen, bijvoorbeeld als een gemeente een locatie gratis ter beschikking stelt, maar onderhoud en energiekosten voor eigen rekening zijn.

 

Gemeenten omarmen vrijwilligerswerk
De vrijwilligersprojecten waren gematigder in hun oordeel dan in 2015. Toen was er onvrede over gebrek aan initiatief, traagheid van beslissingen en te weinig aandacht bij gemeenten. Een jaar later zien de projecten dat gemeenten volop ruimte geven aan inspraak en burgerparticipatie. Gemeenten omarmen vrijwilligerswerk: ze betalen een vrijwilligersverzekering, organiseren bedankevenementen en richten vrijwilligersinformatiepunten in met gratis cursusaanbod. Gemeenten zien ook het belang van vrijwilligerswerk voor activering van burgers in, concluderen de projecten.

Kennis en expertise

Tevredenheid spitst zich dan ook toe op het verstrekken van subsidie, vergunningen, de collectieve vrijwilligersverzekering, gratis werkruimte en andere voorzieningen (55 procent). Tevreden is men verder over de inzet van kennis en expertise (45 procent). Het gaat dan over meedenken, overleg en inzet van het lokale netwerk. Een project uit Apeldoorn vindt dat hun gemeente stimuleert en faciliteert. ‘Er is een houding van: is er wat, meld het. Dan kijken we naar oplossingen en mogelijkheden.’


Tips
Uit de peiling komen een aantal tips voort van vrijwilligersprojecten voor andere projecten die (gaan) samenwerken met gemeenten. Een tip is om de energie vast te houden, ook al komt de samenwerking langzaam op gang. Ook is het raadzaam de gemeente onderdeel te maken van het initiatief als lid van een stuurgroep of het bestuur. Verder is het belangrijk jouw resultaat op de leefomgeving te laten zien als inzet voor een prestatieverrekening met de gemeente. Verder wordt geadviseerd samen te werken met wijkbureaus, ook al voelt het soms als concurrentie. Tot slot is het zaak gemeenten bewust te maken van het verschil in vrijwilligers: het begeleiden van vrijwilligers met problemen kost veel menskracht en tijd en deze haken snel af.

Ambtenaren verdienen ook pluim

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS, samen met de Vriendenloterij, NOV, VNG en Movisie. Staatssecretaris Martin van Rijn reikte de prijzen woensdag uit aan landelijke en lokale vrijwilligersprojecten die op uitstekende wijze hun vrijwilligersbeleid gestalte geven. Winnaars waren DeBroekriem, een online community voor werkzoekenden, en Stichting Voedsel Loket Almere. De Passieprijs voor een individuele vrijwilliger van onschatbare waarde ging naar Flore Brummans van Stichting Wilskracht. De organisaties hebben ook in totaal 52 ambtenaren genoemd die volgens hen een pluim verdienen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wim theunissen (vrijwilliger bij slachtofferhulp) op
ik ben benieuwd of slachtofferhulp ook onder bovenstaande evaluatie valt