of 59190 LinkedIn

'Vrijstellingen leerplicht opnieuw bekijken'

Het aantal kinderen dat vrijstelling van onderwijs krijgt vanwege een psychische of fysieke beperking, is de afgelopen vijf jaar met 60 procent toegenomen. Staatssecretaris Sander Dekker vindt die stijging zorgelijk en roept gemeenten op om de vrijstellingen nog eens goed te bekijken.

Het aantal kinderen dat vrijstelling van onderwijs krijgt vanwege een psychische of fysieke beperking, is de afgelopen vijf jaar met 60 procent toegenomen. Staatssecretaris Sander Dekker vindt die stijging zorgelijk en roept gemeenten op om de vrijstellingen nog eens goed te bekijken.

Alternatieven
‘Kinderen met een beperking kunnen vaak meer dan we denken. Het is dus belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders’, zo schrijft Dekker in een brief aan de gemeenten.

Sterke stijging
De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor dat kinderen met een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school hoeven. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal kinderen dat op grond van dit wetsartikel vrijstelling kreeg met 60 procent, van 3100 in het schooljaar 2010 – 2011 tot ruim 5000 in 2014 – 2015.

Oorzaak
Dekker zegt dat hij zich niet kan voorstellen dat deze toename komt doordat er jaarlijks meer kinderen zijn met een psychische of fysieke beperking. ‘We moeten dus uitzoeken waardoor de stijging precies wordt veroorzaakt.’

Onder de loep
Vooruitlopend daarop wil de staatssecretaris dat de gemeenten de vrijstellingen nog eens goed onder de loep leggen en beoordelen of er niet te snel naar vrijstelling wordt gegrepen. ‘Elk kind heeft recht op onderwijs. Voor sommige kinderen kan het een enorme overwinning zijn om hun woordenschat uit te breiden of om beter om te leren gaan met al de prikkels om zich heen. Onderwijs – in een passende vorm – kan daar echt een positieve bijdrage aan leveren’, aldus de staatssecretaris. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers