of 63998 LinkedIn

Vraag naar jeugdhulp stijgt

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder en met verblijf is sinds 2015 toegenomen. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit CBS-cijfers die de VNG via een dashboard ontsluit.

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder verblijf is sinds 2015 toegenomen; van 266.970 naar 294.265. Ook bij jeugdhulptrajecten mét verblijf is sprake van een toename. Dat steeg van 33.215 (medio 2015) naar 38.530 (eind 2017). De regionale verschillen zijn groot.

Tekorten

Dat blijkt uit CBS-cijfers die de VNG via een dashboard ontsluit. Dat geeft inzicht in het aantal jeugdhulptrajecten (en soort) per jeugdzorgregio. In de discussie over het budget voor jeugdhulp tussen rijk en gemeenten, stellen gemeenten dat ze vanwege de stijgende hulpvraag niet met het (gekrompen) rijksbudget uitkomen. Veel gemeenten en regio’s kampen met forse tekorten. Er is tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat gemeenten objectief en hard zullen aantonen dat er feitelijk sprake van groei van het aantal jongeren in zorg.

 

Forse toename

Het gros van de jeugdhulp (88 procent) wordt buiten de muren van een instelling gegeven. Flevoland kent een bovengemiddeld percentage kinderen (24 procent) dat in een jeugdhulptraject met verblijf zit. De regio Haaglanden heeft juist bovengemiddeld veel kinderen die in jeugdhulp zitten zónder verblijf (92 procent). In Arnhem is zowel sprake van een gestage toename van het aantal trajecten zonder en met verblijf. In Drenthe is sprake van een forse toename van het aantal (dure) jeugdhulptrajecten met verblijf. Dat steeg van 885 (medio 2015) naar 1270 (eind 2017), zo blijkt uit het dashboard.  


Huisartsen belangrijkste verwijzer

Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzer voor jeugdhulp zonder verblijf. Ook hier zijn de regionale verschillen groot. Gemiddeld wordt 44 procent van de jongeren die jeugdhulp nodig hebben via de huisarts naar hulp doorverwezen. In Arnhem ligt dat percentage op 60 procent en in de jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland op 19 procent.

 

Gemeentelijke toegang

Wel neemt het percentage kinderen dat via de gemeentelijke toegang wordt doorverwezen iets toe. Gemiddeld wordt 30 procent (eind 2017) van de jongeren via de gemeente naar een jeugdhulptraject doorverwezen, eind 2015 lag dat percentage op 21 procent en bij de start van de decentralisaties in het sociaal domein op 14 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M. van Dam (Informatie Adviseur) op
Ik vraag mij af hoe volledig deze cijfers zijn. De aanbieders van Jeugdhulp moeten de cijfers twee keer per jaar naar het CBS toesturen. Wat is de respons op de CBS uitvraag? En hoe zeker weten we dat de aanbieders die wel leveren, ook alles leveren? Het zou maar nog veel meer kunnen zijn.
Door Anthony Saija (Founder Twin Intensive Care (fb)) op
De traditonele jeugdhulpverlening is aan innovatie toe. Alleen binnen de eigen landsgrenzen zoeken en kijken is oude soep steeds warm maken alleen de temperatuur is anders.
Door Gijs van Loef (onafhankelijk onderzoeker/publicist zorgstelsel) op
De trend was al zichtbaar. Het aantal jongeren in de jeugdzorg neemt toe (2015>2016) en de gespecialiseerde jeugdzorg kent onmiskenbaar grote (overgangs?-) problemen sinds de decentralisatie naar gemeenten (beschikbaarheid, ondercapaciteit). Bron:Jeugdhulp. Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opv …
Door Rik ter Horst (Raadslid) op
Jammer dat de link naar het Dashboard van de CBS cijfers niet meer werkt
Door Spijker (n.v.t.) op
Bekijk ook eens de andere kant van de medaille. Waarschijnlijk is het goedkoper om (veel) ouders in een vroeg stadium voorlichting te geven hoe ze hun kinderen het beste kunnen opvoeden?