Op plaatsen waar deze maatregelen eerder al werden genomen, was een aanzienlijke toename te zien van het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank. De toelatingsnorm wordt iets verruimd. Dat betekent dat mensen na aftrek van vaste lasten iets meer onder de streep mogen overhouden voor ze in aanmerking komen voor voedselhulp. Zowel het basisbedrag (135 euro) als het bedrag per persoon (90 euro) ligt 5 euro hoger dan in 2018. (ANP)