of 64707 LinkedIn

VNG: wet inburgering kost jaarlijks 42 miljoen te veel

Er is structureel 197 miljoen euro nodig om de wet inburgering uit te voeren, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met deze wet zouden gemeenten de regie krijgen over inburgering. De VNG baseert zich gedeeltelijk op nieuw onderzoek en komt tot de conclusie dat de uitvoering 42 miljoen euro meer kost dan de rijksoverheid wil uittrekken. Daarmee ziet de VNG de angst bevestigd dat de wet ‘inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar’ is.

Er is structureel 197 miljoen euro nodig om de wet inburgering uit te voeren, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met deze wet zouden gemeenten de regie krijgen over inburgering. De VNG baseert zich gedeeltelijk op nieuw onderzoek en komt tot de conclusie dat de uitvoering 42 miljoen euro meer kost dan de rijksoverheid wil uittrekken. Daarmee ziet de VNG de angst bevestigd dat de wet ‘inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar’ is.

18.100 mensen

‘Op basis van het veldonderzoek zijn structurele uitvoeringskosten bij gemeenten te verwachten van 103,2 miljoen euro per jaar’, schrijft adviesbureau Andersson Elffers Felix, dat het onderzoek verrichte in opdracht van de VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De 103,2 miljoen euro aan uitvoeringskosten bestaat uit 66,8 miljoen aan loonkosten en 36,4 miljoen aan materiële kosten, maar volgens de VNG komt er nog 94 miljoen euro bij aan programmakosten. Dat is bijvoorbeeld voor taalcursussen en oriëntatie op de arbeidsmarkt voor 18.100 mensen.

 

Volwaardig meedoen

‘Gemeenten staan volledig achter het doel van dit nieuwe inburgeringsstelsel’, schrijft de VNG. ‘Inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee laten doen in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk.’ Maar de financiering baarde de VNG zorgen en daarom werd aangedrongen op onafhankelijk onderzoek.

 

Niet écht de regie

Behalve de financiering maakt de VNG zich ook al langer zorgen over de inrichting. Gemeenten zouden niet écht de regierol krijgen, maar er zou een ‘complex stelsel’ komen met verschillende partijen en een te sterke sturing vanuit het rijk.

 

ICT?

Groot vraagteken in het onderzoek betreft de ict-kosten. ‘Dat komt in de eerste plaats omdat nog niet besloten is hoe het ICT-landschap eruit komt te zien.’ Als het rijk ervoor kiest om een landelijke voorziening te ontwikkelen, kunnen de kosten voor gemeenten meevallen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het VNG moet de (financiële) vinger goed aan de pols houden. Zorg daarbij ook voor voldoende financiële dekking bij toekomstige stelselwijzigingen van het Rijk
Het wordt nu toch wel eens tijd dat Koolmees (D'66) echt iets gaat presteren.
Door Manuel (wetsanalist (o.a. Participatiewet) bij een ICT bedrijf) op
Beste lezer, de volgende mislukking zit eraan te komen. We moeten in ieder geval afstappen van het waanzin idee dat te weinig middelen opgelost kunnen worden met efficiëntie en nauwere samenwerking tussen allerlei instituten. De afgelopen 35 jaar in het Sociale Domein nooit een geslaagd voorbeeld gezien, altijd waren de gemeenten uiteindelijk (financieel) de klos. Structuur helaas bedacht in een Ivoren Toren, wat vreemd wel dat de gemeenten niet direct hard hebben gepiept cq hebben gewezen op de onuitvoerbaarheid.
Door Willem (Volger) op
Als je slim de samenwerking zoekt met uitvoeringspartners (niet alles in eigen beheer tegen hoge uitvoeringskosten) en niet in het hele land per gemeente het ei uit laat vinden (centraal uitvoeringsprogramma met minimum eisen, desnoods onder regie VNG) kun je de kosten beperkt houden. Een coördinatie-insteek kan zijn via Arbeidsmarktregio's mede gezien de ideale combinatie inburgeren via duaal werk en leren. Loslaten vanuit de centrale overheid met een zak geld die vervolgens versnippert is hier niet de juiste aanpak cq. oplossing. Inburgeren doe je in Nederland en met geluk landt je in een open-minded en warme gemeente. Ook daar moet toezicht op zijn. Daar passen geen massa's lokale experimentele "projectjes" bij. Dit thema ligt sociaal-maatschappelijk te gevoelig om er een gemeentelijke "handelswaar" van te maken.
Door Petra op
OK, de VNG signaleert een aantal zaken, maar trekt ze ook de conclusie dat gemeenten op deze manier maar even niet deze maatregel moeten gaan uitvoeren totdat financiën en regie écht goed geregeld zijn?