of 60715 LinkedIn

VNG: tekorten BUIG mogen IBP niet blokkeren

De VNG ontraadt de motie van meer dan dertig gemeenten om pas deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met het rijk af te sluiten, als het rijk voldoende budget voor de bijstand beschikbaar stelt en de tekorten over 2016 en 2017 op het bijstandsbudget compenseert.

Het VNG-bestuur ontraadt de motie van ruim dertig gemeenten om pas deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met het rijk af te sluiten, als het rijk voldoende budget voor de bijstand beschikbaar stelt en de tekorten over 2016 en 2017 op het bijstandsbudget compenseert.

Blokkade

Een dergelijke stap kan ertoe leiden dat ‘belangrijke afspraken en activiteiten op de tien maatschappelijke vraagstukken in het IBP worden geblokkeerd’, stelt het VNG-bestuur in zijn preadvies op de motie. Het bestuur wil zich wel sterk maken voor adequate financiële randvoorwaarden in het sociaal domein, onder andere op basis van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de BUIG, ‘maar acht het zeer onwenselijk dat de aanpak van de tien maatschappelijke vraagstukken volledig stil komt te liggen’.

 

Ledenraadpleging

Het bestuur stelt voor om de verschillende deelakkoorden separaat aan de leden voor te leggen, ‘rekening houdend met de financiële stand van zaken op dat moment.’ Dat zal gebeuren via een gewogen stemming in een algemene ledervergadering, of via een formele ledenraadpleging.

 

Geen streep

De indieners van de motie, waaronder Groningen, Rotterdam, Drechtsteden, Leeuwarden, Maastricht en Eindhoven, stellen dat er nadrukkelijk géén streep kan worden gezet onder de discussies over toereikende financiering van de bijstand. De gemeenten willen dat het rijk de aanbevelingen van het ROB ‘onverkort en onverwijld’ overneemt. De ROB stelde vorige week in zijn advies aan staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) dat het macrobudget niet klopt en moet worden aangepast. Ook zou het rijk een deel van de tekorten over 2016 en 2017 eenmalig moeten afkopen. De gemeenten vinden dat de aanbeveling van de ROB als randvoorwaarde moeten worden gezien voor de uitvoering van het IBP.

 

Woensdag wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gestemd over het IBP en de door de gemeenten ingediende moties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander (oud-raadslid) op
Maak maar eens een keer een vuist. Het Rijk is erg goed in het vertellen hoe het moet, maar de geschiedenis leert dat een voldoende gevulde zak met geld meenemen een mindere eigenschap is.
Door Eric Schultz (strategisch adviseur) op
Mij lijkt het zo dat het beter is om GOED naar je achterban te luisteren en niet de kritiek terzijde te schuiven. Zeer slechte reactie op de geleverde kritiek.
Door Criticus op
Een voorspelbare recatie van het VNG. In de praktijk vindt de VNG altijd van alles, maar ze buigt altijd mee met het Rijk (om de lieve vrede te bewaren), zonder ooit een vuist te maken. Het uiteindelijk behaalde resultaat stemt het Rijk daarmee altijd zeer tevreden!
Oftewel: gemeenten bereiken zelden iets, en met name niet op financieel gebied...
Maar ja, wat wat kun je verwachten van een "partner" die het altijd in overleg wil doen, maar bij voorbaat al dreigt met 'als het niet lukt, passen we de wet wel aan'.