of 63946 LinkedIn

VNG praat met kabinet over cao Participatiewet

De VNG gaat met de regering in gesprek over een cao voor de Participatiewet. Het VNG-bestuur gaf bij de recente ledenvergadering gehoor aan de oproep om verkennende gesprekken met het kabinet te gaan voeren.

De VNG gaat met de regering in gesprek over een cao voor de Participatiewet. In november bleek nog uit een rapport van VNG-verkenner Roel Bekker dat daarvoor onder de gemeenten niet genoeg animo was. Het VNG-bestuur gaf bij de recente ledenvergadering echter gehoor aan een oproep alsnog verkennende gesprekken met het kabinet te gaan voeren.

Resolutie

Momenteel zijn er voor de groepen die onder het beschut werk en de garantiebanen vallen onder meer nog geen centrale arbeidsvoorwaarden omtrent loon, verlof en pensioenopbouw. Onderhandelingen hierover worden geblokkeerd door een resolutie die de VNG in 2013 aannam uit ontevredenheid met het sociaal akkoord waar de gemeenten buiten werden gelaten.

 

Financiële consequenties

In november maakte de VNG naar aanleiding van een verkenning door Roel Bekker (oud-secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bekend dat het die resolutie niet zou gaan schrappen. Bekker concludeerde dat gemeenten huiverig zijn voor de financiële consequenties van een cao voor de Participatiewet, mede omdat niet duidelijk zou zijn hoeveel mensen onder een cao voor de Participatiewet gaan vallen. Het gebrek aan een pensioenregeling noemde hij in zijn conclusies 'schrijnend'. 

 

Bijval

Bij de recente buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG werd namens de gemeenteraden van Castricum en Gouda aan het bestuur gevraagd om toch nog aandacht te schenken aan het ontbreken van een cao voor de Participatiewet, een punt dat niet op de agenda stond. Die wens werd na bijval van een dertigtal wethouders door het bestuur ingewilligd. De resolutie waarmee de VNG cao-onderhandelingen tot nog toe blokkeert, is daarmee nog niet van tafel. Volgens het bestuur van de VNG is het na gesprekken met het kabinet 'mogelijk opportuun' om met de vakbonden in onderhandeling te treden. Waarover het kabinet en de VNG precies gaan praten is nog niet duidelijk. De VNG wil op vragen daarover nog niet ingaan.

 

Budget voor cao

Vakbond FNV Overheid is erg blij met het besluit van het VNG-bestuur. Vakbondsbestuurder Peter Wiechmann gaat ervan uit dat de gesprekken tussen de VNG en het kabinet vooral als doel hebben om helderheid te scheppen over het budget dat beschikbaar is voor afspraken over arbeidsvoorwaarden. 'Wij realiseren dat gemeenten op dit moment budgettair mogelijk weinig hebben om een cao af te spreken met extra voorwaarden. Daarom juichen wij deze stap van de VNG ook van harte toe’, zegt hij in een persbericht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peet van de Loo (Wethouder Best) op
Laat het VNG bestuur hierbij dan ook meteen aankondiging nieuwe kabinet meenemen dat zij loonkostensubsidie wil inruilen voor loondispensatie, waarbij gemeenten slechts geld krijgen om mensen tot maximaal bijstandsniveau aan te vullen. Dat betekent dat werken straks niet meer financieel loont voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.