of 64621 LinkedIn

VNG niet blij met verwijt over onderwijsbezuinigingen

Nederlandse gemeenten hebben jarenlang vrijwillig geld gestopt in primair onderwijs. Nu zij daar – noodgedwongen – mee ophouden, krijgen ze van de Vereniging van onderwijsadviesbureaus Edventure de beschuldiging dat hun actie de kwaliteit van het onderwijs aantast. ‘Een vreemde uitspraak’, aldus de VNG.
Nederlandse gemeenten hebben jarenlang vrijwillig geld gestopt in primair onderwijs. Nu zij daar – noodgedwongen – mee ophouden, krijgen ze van de Vereniging van onderwijsadviesbureaus Edventure de beschuldiging dat hun actie de kwaliteit van het onderwijs aantast. ‘Een vreemde uitspraak’, aldus de VNG.

Budget fors beperken
Maandag kwam Edventure met onderzoekscijfers over de gemeentelijke bijdrage aan het primair onderwijs. 80 procent van de gemeenten verwacht dat de onderwijsbijdrage in 2012 fors te beperken. 5 procent verwacht zelfs dat het eigen budget voor onderwijs wordt afgeschaft. ‘Deze negatieve trend van forse maar ook stille bezuinigingen raakt de kwaliteit van het ondewijs omdat er minder geld beschikbaar is voor bijvoorbeeld onderwijsondersteuning’, aldus Annemarie Kaptein van Edventure.

Vrijwillig
‘Sinds de invoering van de vraagfinanciering in 2006 zijn gemeenten niet langer verantwoordelijk voor de inkoop van schoolbegeleidingsdiensten’, reageert een woordvoerder van de VNG. ‘Het geld dat gemeenten hiervoor van het Rijk kregen, is sindsdien rechtstreeks naar de scholen gegaan. Veel gemeenten hebben in de jaren daarna toch nog bijgedragen. Uit eigen middelen, vrijwillig dus. Maar nu het allemaal financieel nog krapper wordt, is het logisch dat facultatieve bijdragen beëindigd worden.’

Geld naar CJG
De afgelopen jaren (2009-2011) heeft 40 procent van de gemeenten al fors bezuinigd op het eigen onderwijsbudget, blijkt uit het onderzoek dat uitgevoerd is door het bureau Oberon. In dezelfde periode werden Centra voor Jeugd en Gezin opgericht waar een deel van het geld naartoe ging. ‘Daardoor worden schaarse middelen nog minder ingezet waarvoor ze feitelijk bedoeld zijn, het kwalitatief ondersteunen van primair onderwijs’, vindt Kaptein.

 

Geld is op
Maar de VNG vindt dat die conclusie niet zomaar getrokken kan worden. ‘Gemeenten kunnen hun geld vrij besteden. En misschien is de keuze om geld bij de CJG’s onder te brengen juist wel een goede. Bovendien, het is algemeen geld, dus de gemeenteraden nemen de beslissing waar het naartoe gaat’, aldus de woordvoerder van de VNG. Overigens erkent de VNG dat het jammer is dat er minder geld beschikbaar is voor primair onderwijs. ‘Natuurlijk is dat vervelend en zal het pijn doen. Maar het gaat om geld dat de afgelopen jaren puur op vrijwillige basis beschikbaar is gesteld. En als er niets meer in de knip zit, dan houdt het gewoon op.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Irenea Scholten (directeur/adviseur) op
Het is voor veel scholen 'zwaar weer'. Altijd heel vervelend als er op meerdere vlakken tegelijkertijd wordt bezuinigd. En ja: het zijn natuurlijk altijd keuzes die gemaakt worden. Interessante vraag welke prioriteiten nu gesteld zijn en op basis van welke argumenten. Misschien valt er nog over te praten??!! Bijvoorbeeld: consensus bereiken over criteria en differentieren.