of 59130 LinkedIn

VNG: herverdeling gelden beschermd wonen in de ijskast

De VNG wil dat er voorlopig nog geen verdere stappen richting een herverdeling van middelen voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) worden gezet.

De VNG wil dat er voorlopig nog geen verdere stappen richting een herverdeling van middelen voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) worden gezet.

Ggz-cliënten

Volgens de VNG is er nog te veel onduidelijkheid over de kosten die gepaard gaan met de overgang van een nog onbekende hoeveelheid Ggz-cliënten naar de Wlz (Wet langdurige zorg). Doordat de Tweede Kamer hiertoe een motie aannam, kunnen ook verzekerden met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz en instromen bij voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

 

Objectief verdeelsysteem

Momenteel wordt het budget alleen nog verdeeld onder de centrumgemeenten. In het beoogde nieuwe model worden de middelen voor BW en MO op basis van onder meer het inwonertal, aantal uitkeringen en medicijngebruik verdeeld tussen álle gemeenten. 

 

Vertraging

De VNG gaat hierover op korte termijn het gesprek aan met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Over een half jaar bekijkt de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn of de herverdeling van BW- en MO-gelden weer doorgang kan vinden. Of de voor januari 2020 geplande invoering van het nieuwe model vertraging oploopt, hangt volgens VNG-woordvoerder Angela de Jong af van het rijk. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.