of 59162 LinkedIn

VNG: Gemeenten worden niet 'gematst'

Gemeenten hebben geen geld op de plank laten liggen door geen beschut werk in te richten, aldus de VNG.

De VNG is ontstemd over de suggestie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat gemeenten ‘gematst’ worden omdat geld dat ze via de Integratie Uitkering Sociaal Domein van het rijk krijgen beschikbaar blijft. De redenering van het ministerie dat gemeenten er financieel voordeel uit zouden halen, noemt de VNG onjuist.

Verplichting
Het gaat om geld dat beschikbaar is voor het inrichten van beschut werk voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Gemeenten zijn vanaf dit jaar verplicht dit te doen. De afgelopen twee jaren waren gemeenten er weliswaar verantwoordelijk voor, maar hing er geen wettelijke verplichting aan. Toen bleek dat het aantal beschutte werkplekken ver achterbleef bij het doel, voerde staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) de verplichting door.


Geld wel uitgegeven
Gemeenten hebben via de Integratie Uitkering Sociaal Domein wel een fictief budget gekregen om beschut werk in te richten. Ze hebben echter al vaak laten weten dat dit bedrag te laag is om beschut werk goed op te zetten. Ze hebben daarom alternatieven gezocht om burgers te laten participeren en daar het geld aan uitgegeven. ‘De middelen uit de Integratie Uitkering Sociaal Domein zijn dus ingezet voor andere instrumenten gericht op werk en participatie. Er is dus geen sprake van budget dat op de plank is blijven liggen en zeker geen sprake van een financieel voordeel’, aldus de VNG.


Verergeren
Van een ‘financieel voordeel’ waar het ministerie over spreekt, is dus geen sprake, vindt de gemeentekoepel. Sterker nog, gemeenten komen al jaren te kort op het onderdeel Werk en Inkomen en met de verplichting om beschutte werkplekken te creëren zullen deze problemen alleen maar verergeren, denkt de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rick op
Wijkteams gaan te snel zonder instemming participeren en zien de gevolgen niet er is geen geld voor betaalde zorg of privacy maar het personeel heeft hier wel alle tijd voor.
Door Bestolen (Mantelzorger) op
Ja, eerst slopen en daarna weer opbouwen. Het was er toch! Nu zijn de bedrijven weg, de expertise, de netwerken, de leidinggevenden. Hoezo goedkoper? Kapitaalvernietiging noem ik dat. Al eens berekend wat dat kost aan geld en leed? Dat gaat niet ten koste van diegene die gezond is en zijn schaapjes op het droge heeft, maar ten koste van diegene die kwetsbaar is en moet rondkomen van een klein inkomen. Alles moet ten slotte van onderop opgevangen worden: de bezuinigingen en veranderingen in de zorg, de 'participatiemaatschappij, de toestroom van migranten, de huisvesting van statushouders.
Door Michel Klooster op
Waarom beschut werken inrichten als deze al aanwezig is bij het Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf? Alle middelen en structuren liggen voor het grijpen. Kijk naar een efficiëntere manier om verder te gaan met SW bedrijven is mijn advies.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Ze hebben daarom alternatieven gezocht om burgers te laten participeren en daar het geld aan uitgegeven.= Als je enkel zoekt, blijf je lang bezig. Maar waar aan blijft gebruikelijk mistig. Overigens is geld dat, alhoewel niet echt geoormerkt, bedoeld was voor beschut werk kennelijk voor iets anders uitgegeven. Dat zou dus kunnen maar dan niet miepen. Immers, als de burger niet met geld kan omgaan, komt hij in de schuldhulpverlening.
Door Henk Drost op
De VNG wordt toch ook overal mee
gematst jullie zitten toch ook in een leuke positie daar hebben jullie toch ook gen problemen mee ?

Relevante Parlementaire Dossiers