of 63908 LinkedIn

VNG en Divosa willen actie van het rijk omtrent schulden

De VNG en Divosa hebben in aanloop van het rondetafelgesprek schulden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een gezamenlijk standpunt ingenomen over de maatregelen die zij van het rijk verlangen op het gebied van schuldhulp.

De VNG en Divosa hebben in aanloop van het rondetafelgesprek schulden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een gezamenlijk standpunt ingenomen over de maatregelen die zij van het rijk verlangen op het gebied van schuldhulp.

Randvoorwaarden

De verenigingen stellen dat succesvol schuldenbeleid door gemeenten niet mogelijk is zonder een aantal randvoorwaarden waaraan het rijk moet voldoen en hebben acht concrete voorstellen meegegeven aan de Amsterdamse wethouder Vliegenthart (sociale zaken, SP) die vandaag met de Kamercommissie om de tafel zat.

 

Meer bevoegdheden gebruik gegevens

In het gezamenlijk positiepaper benadrukken de VNG en Divosa onder meer het belang van betere financiële educatie op school. Ook zouden mbo’s, hogescholen en universiteiten een ‘zorgstructuur’ moeten hebben om studenten met schulden te helpen. VNG en Divosa willen ook meer bevoegdheden voor gemeenten om persoonsgegevens te verkrijgen en te gebruiken om schuldenaars ‘outreachend’ te hulp te schieten en een integraal beleid te voeren. Daarbij staat privacywetgeving nog vaak in de weg.

 

Verplichte betalingsregeling

De rijksincasso moet volgens de twee verenigingen meer gericht zijn op de draagkracht van schuldenaars. Het gebeurt volgens hen nog te vaak dat gemeenten geld moeten vrijmaken voor mede door de rijksoverheid veroorzaakte schuldenproblematiek. Ook wordt voorgesteld om de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers om te vormen naar een verplichte betalingsregeling.

 

Snellere trajecten

Schuldhulptrajecten zouden ook sneller moeten worden uitgevoerd, vinden gemeenten. Daarvoor wordt onder meer voorgesteld om schuldeisers te verplichten binnen een korte tijd alle openstaande schulden op te geven. Ook zouden akkoorden tussen schuldenaars en schuldeisers sneller gesloten moeten worden. Hiervoor wordt voorgesteld om de procedure voor het sluiten van dwangakkoorden te vereenvoudigen.

 

‘Trekken aan verkeerde eind van het touw’

‘Ondersteuning voor minima verlagen om het gat tussen werk en bijstand te vergroten is trekken aan de verkeerde kant van het touw’, is ook in het positiepaper te lezen. De VNG en Divosa vinden dan ook dat de afbouw van de minimaregelingen geleidelijk zou moeten plaatsvinden om te voorkomen dat er abrupt een groter beroep op de gemeentelijke schuldhulp gedaan wordt. Ook willen gemeenten dat het toeslagenstelsel op de schop gaat; meer eenduidige definities (van bijvoorbeeld de termen ‘inkomen’ en ‘vermogen’) en één vast betaalmoment voor alle uitkeringen en toeslagen. Ook moet sneller worden vastgesteld of iemand recht heeft op een toeslag of uitkering.

 

Adviesrecht

Een toenemend aantal Nederlanders dat financieel de bomen door het bos niet meer ziet, staat onder beschermingsbewind met hoge gemeentelijke uitgaven aan bijzondere bijstand tot gevolg. Volgens de VNG en Divosa zouden gemeenten of genoeg financiering moeten krijgen om die kosten op te vangen, of zou er een nieuw bekostigingssysteem voor het beschermingsbewind moeten komen. Daarnaast willen gemeenten meer instrumenten om de in- en uitstroom te beïnvloeden, bijvoorbeeld in de vorm van adviesrecht. Het huidige systeem rond het beschermingsbewind staat volgens de VNG en Divosa een integrale aanpak van schuldenproblematiek in de weg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wijnand op
Wat voor privacyregelwetgeving hebben ze het over ?
Die bestaat niet meer.
Die kan geen nadelen meer geven voor een wijkteam. wat een onzin. ze breken overal door heen. .
Door Marinus Huiskes op
Het feit dat de ambtenaren denken binnen het kapitalisme de schulden van mensen aan te pakken geeft toch aan waar het hele probleem in zit om mee te beginnen? Misschien dat als ambtenaren erkennen dat ze onderdeel zijn van het probleem, dat burgers zonder honderden rechtszaken per jaar in alle rust hun leven kunnen leiden. Ik vind niet dat ik te veel vraag als ik bij een loket de voorzieningen vraag waar ik recht op heb. Een deel van de oplossing ligt er toch echt in dat ambtenaren bijvoorbeeld zo een Wet Maatschappelijke Ondersteuning op gemeentelijk niveau eens behoorlijk uitvoeren, waardoor er dan van problematische schulden al helemaal geen sprake is. En wat te denken van een burger met een uitkering die honderden euro's aan griffiegelden neer moet tellen en daardoor af wordt gesloten van Eneco? Of een gemeente die een schuldhulpverlening weigert (“uw bezwaarschrift zal als een klacht behandeld worden”) terwijl een relatief klein betaalprobleem niet gesaneerd kan worden middels een klein krediet? Ik heb toch werkelijk hier het standpunt te verdedigen dat we niet zo maar met vingers naar burgers moeten wijzen, als de overheid er (– en ik zou er honderden artikelen over kunnen schrijven – ) zelf een potje van maakt. Wetten zijn er tenslotte om niet uit te voeren en wie dan problemen krijgt, kan al helemaal niet participeren. Fijn land hoor! En zal ik hier bovendien iets roepen over een onterechte aanmelding bij het CAK waardoor je nog eens fijn valse boetes moet betalen? Kijk, als ik nou wat verkeerd gedaan had…
Door inez op
Volgens mij staat er dat het dagelijks leven zo complex is geworden dat steeds meer mensen er niet mee om kunnen gaan.
a. Maak zaken weer wat minder ingewikkeld.
b. Leer mensen, voor zover ze dat kunnen leren, hier mee om te gaan.
c. Accepteer dat er mensen zijn die het gewoon nooit zullen leren en zorg dat zij ondersteuning krijgen. Niet perse vanuit de overheid, als dit uit hun netwerk komt moeten die mensen daar ook mogelijkheden voor krijgen.
Door Stop het toeslagen-rondpomp-circus (netto-betaler) op
De VNG en Divosa hebben in aanloop van het rondetafelgesprek schulden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een gezamenlijk standpunt ingenomen over de maatregelen die zij van het rijk verlangen op het gebied van schuldhulp.
@ Het komt er altijd weer op neer dat er honderden ambtenaren aan het werk worden gezet voor mensen die een gat in hun hand hebben. En daarvoor mag de belastingbetaler weer de portemonnee trekken. Laat de markt het zelf eens oplossen! Installeer gas- en electriciteitsmeters waar je vooraf een tegoed koopt. Registreer telefoonabonnementen
bij het BKR. Stop het toeslagen-rondpomp-circus