of 58952 LinkedIn

VNG Congres belooft spannende vergadering

Het kan wel eens spannend worden, volgende week bij het VNG Congres. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Zwolle gaan gemeenten discussiëren over onder meer het sociaal akkoord en het zorgakkoord. De VNG heeft dinsdag in een gesprek met premier Rutte en de verantwoordelijke bewindslieden nog eens duidelijk gemaakt wat de voorwaarden voor gemeenten zijn om deze akkoorden uit te gaan voeren.

Het kan wel eens spannend worden, volgende week bij het VNG Congres. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Zwolle gaan gemeenten discussiëren over onder meer het sociaal akkoord en het zorgakkoord. De VNG heeft dinsdag in een gesprek met premier Rutte en de verantwoordelijke bewindslieden nog eens duidelijk gemaakt wat de voorwaarden voor gemeenten zijn om deze akkoorden uit te gaan voeren.

Gemeenten moeten uitvoeren
Tijdens het gesprek in Den Haag heeft de VNG een lijst met liefst tien punten besproken. Zo willen gemeenten de verantwoordelijkheid over participatie van haar burgers en willen ze genoeg budget om hun taken uit te voeren. Ook willen ze één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt en juist géén nieuwe cao. En de vereniging lijkt die punten niet zomaar lost te willen laten. ‘Gemeenten moeten de akkoorden uitvoeren’, aldus een woordvoerder van de VNG. ‘Dus zal het een akkoord moeten zijn waar ze wat mee kunnen. En de leden maken zich zorgen.’


Standpunt
Of de VNG en de bewindslieden elkaar genaderd zijn tijdens het overleg of dat de spanning alleen maar is toegenomen, daarover wil de VNG zich niet uitlaten. ‘Het is geen overleg waar besluiten genomen zijn’, licht de woordvoerder toe. ‘Wij gaan volgende week op het congres met onze leden in debat en zullen dan samen met die leden ons standpunt bepalen. Van daaruit gaan we dan weer verder richting het kabinet.’


Time out
De gemeenten hebben afgesproken dat ze tot het congres niet meer binnen de Werkkamer zullen overleggen met kabinet en sociale partners. In die Werkkamer zou de toekomst van de Wsw besproken worden en de vorming van 35 Werkbedrijven in de verschillende arbeidsmarktregio's. Volgens de woordvoerder is dat ‘besluit’ minder ernstig dan het lijkt. ‘Zo af en toe is er een time out’. Wanneer dat overleg voortgezet wordt, is nog niet duidelijk: ‘Daar koppelen we geen termijn aan.’


De tien punten van de VNG op een rij:

- Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten
Geen landelijke indicatiestelling
- De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt
- Het Rijk zorgt ervoor dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt
- Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden geïnformeerd
- Er komt geen nieuwe cao voor de onderkant arbeidsmarkt
- Voor beschut werk is de vergoeding maximaal 100%  van het wettelijk minimumloon
- De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost
- Gemeenten draaien niet op voor de verzachting van de bezuiniging van € 89 miljoen op de huishoudelijke hulp

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Evers (Directeur, Consumentenbond Bonaire) op
Mogen de BES eilanden ook hun zorgen uiten op deze vergadering en wordt daar serieus naar geluisterd binnen de VNG? Zijn daarvoor onze gezaghebbers uitgenodigd?
Door Opmerker op
@projectleider/coördinator: weet u, deels ben ik het eens met u. Maar toch ook: er is al zoveel aan de markt "overgelaten". Daar heeft men al lang geen last meer van kinderschoenen, maar van verkeerde schoenen. En ja: ook gemeenten moeten leren, bijvoorbeeld budgetten niet in algemene potten te stoppen. Maar die markt....te veel een zorgenbarende-markt wat mij betreft, in plaats van een ontzorgend systeem.
Door c.bos (projectleider/coordinator) op
De gemeente zou sec beleid moeten maken, en de uitvoering aan de markt moeten overlaten. Zij zijn daar niet op ingericht en evenmin beschikken zij over de kennis en ervaring voor de uitvoering.