of 59130 LinkedIn

VNG bevriest overleg Werkkamer

De VNG bevriest het overleg met sociale partners in de Werkkamer en heroverweegt haar positie erin. Reden hiervoor is dat het voornemen van de Werkkamer om met gezamenlijke voorstellen voor het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt richting het nieuwe kabinet te komen is gestrand.

Het voornemen van de Werkkamer om met gezamenlijke voorstellen voor het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt richting het nieuwe kabinet te komen is gestrand. Reden voor de VNG om dit overleg met sociale partners te bevriezen en haar positie in de Werkkamer te heroverwegen.

Geen steun

De VNG schrijft geen steun te voelen van de sociale partners op gemeentelijke vraagstukken. Voor gemeenten is het cruciaal dat zij adequate financiering ontvangen om het grote maatschappelijke vraagstuk aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te kunnen pakken en op dat vlak stapelen de knelpunten zich op, aldus de VNG. De vereniging wijst erop dat de middelen voor begeleiding van werkzoekenden naar en op het werk in enkele jaren met tweederde zijn gekrompen, terwijl de groep bijstandsgerechtigden in die tijd met 60 procent is gegroeid naar 467 duizend uitkeringen. Daarbij is de doelgroep veranderd door de economische crisis en de decentralisatie van een deel van de Wajong en hebben steeds meer bijstandsgerechtigden ondersteuning nodig bij het vinden en het behouden van werk. Verder kampen gemeenten met grote tekorten op de BUIG-budgetten.


Heroverweging

Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen gemeenten onnodig klem zet, aldus de VNG. De vereniging heeft op verschillende manieren geprobeerd tot een gezamenlijke agenda te komen met de sociale partners. Nu die niet tot stand lijkt te komen is de vraag welke rol de VNG zou moeten ambiëren in de Werkkamer en neemt ze de zomer de tijd voor een heroverweging. Het doel van de Werkkamer, een overlegorgaan tussen sociale partners en de VNG, is om verbinding te leggen tussen landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. Daarbij ging het met name om het verbeteren van de samenwerking in 35 arbeidsmarktregio’s en de realisatie van de banenafspraak: 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk.


Sociale partners gaan door
In een reactie zegt werknemersvereniging FNV dat de Stichting van de Arbeid kennis heeft genomen van het bericht en er meteen na afloop van de vakantieperiode over zal spreken. ‘Ondertussen gaan sociale partners door met de invulling van hun aandeel in de banenafspraak.’ Dat is ook de inzet van werkgeversorganisaties. ‘Wij pakken onze verantwoordelijkheid op, zoals blijkt uit onze resultaten in 2016 in het aantal ingevulde banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijven wij doen. Ondanks dat vinden wij dat de uitvoering beter moet en er eenduidige simpele faciliteiten voor werkgevers moeten zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.