of 61869 LinkedIn

VNG adviseert gemeenten over noodopvang kinderen

Gemeenten organiseren noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten kunnen opvanglocaties sluiten wanneer die zich niet aan de crisismaatregel houden. De VNG ondersteunt gemeenten en geeft een aantal adviezen.

Gemeenten organiseren noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten kunnen opvanglocaties sluiten wanneer die zich niet aan de crisismaatregel houden. De VNG ondersteunt gemeenten en geeft een aantal adviezen.

Coördinerende en ondersteunende rol
De noodopvang is alleen voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en er zijn geen extra kosten voor ouders aan verbonden. Uitgangspunt is om het zo eenvoudig mogelijk en verantwoord te regelen, in het belang van het kind en zoveel mogelijk op bestaande opvanglocaties. Hierin dienen gemeenten een coördinerende en ondersteunende rol te vervullen en dit in goede banen te leiden. Bij het realiseren van voldoende 24-uurs opvangplekken en het toeleiden van kinderen van ouders (in cruciale beroepsgroepen) die nu geen gebruik maken van kinderopvang naar locaties voor noodopvang wordt van gemeenten een meer actieve rol gevraagd. Uitgangspunt is dat noodopvang op kortst mogelijke termijn wordt geregeld, zodat ouders in cruciale beroepen inzetbaar blijven.

Werk zoveel mogelijk samen
De VNG adviseert zoveel mogelijk samen te werken met andere gemeenten en goede initiatieven of voorbeelden te delen met andere gemeenten en daar ook gebruik van te maken. Verder is het extra belangrijk kinderen van 0-4 jaar een fysiek en emotioneel veilige omgeving te bieden: vertrouwde en passend ingerichte ruimtes en vertrouwde gezichten. Maak voor 24-uursopvang gebruik van locaties waar dat al wordt aangeboden, zowel binnen als buiten de gemeente en het liefst in de buurt van een plek met veel vraag, zoals een zorginstelling. Werk ook hier met vertrouwde beroepskrachten. Aanbevolen wordt verder om de lokale GGD te betrekken bij de keuze voor 24-uursopvanglocaties.

Zet gekwalificeerd personeel in
Verder adviseert de VNG gekwalificeerd en ervaren personeel in te zetten, want die beschikken over een geldige VOG voor deze werkzaamheden. Kinderen van 0-4 jaar hebben extra baat bij opvang door eigen pedagogisch medewerkers. Kinderen van 4-12 jaar krijgen vooral gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Het is wenselijk met het oog op pedagogische-didactische ondersteuning voor deze kinderen hiernaast onderwijsassistenten in te zetten. Een veilige en gezonde omgeving en het bieden van emotionele veiligheid moet altijd worden gewaarborgd. Vraag advies over kwaliteit bij de lokale GGD of GD GHOR.

Onderwijs op afstand
Tot slot is het in de noodopvang van belang dat kinderen in staat worden gesteld om onderwijs op afstand te ontvangen. Houd daar bij het realiseren van de noodopvang rekening mee door geschikte ruimtes en faciliteiten, zoals internet en devices, aan te bieden. Maak dan bijvoorbeeld gebruik van schoollocaties met opvangfaciliteiten nabij. Onderwijsassistenten kunnen helpen bij onderwijs op afstand in de noodopvang. Zo krijgen deze kinderen toch pedagogische-didactische ondersteuning.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
En hoe staat het met de kinderen van het speciaal onderwijs, die thuis voor problemen kunnen zorgen.