of 64204 LinkedIn

Vijf Europese voorbeelden voor betere incasso

Onderzoekers hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

Onderzoekers hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

Strijd tegen malafide incassobureaus

Volgens de onderzoekers van Panteia die de studie in opdracht van het ministerie uitvoerden, kunnen beslagen vooral meer centraal worden aangepakt. Zo wordt voorgesteld om beslagleggingen door overheidsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders in hetzelfde beslagregister op te nemen en inningen door overheden en civiele partijen ‘in één hand’ te brengen in het gerechtelijk schuldhulptraject. Gemeentelijke schuldhulpverleners en crediteuren kunnen de samenwerking verbeteren om meer vorderingen in het minnelijke schuldhulptraject te innen. Tot slot wordt gesuggereerd om een onafhankelijke certificering en een bijbehorend register in het leven te roepen in de strijd tegen malafide incassobureaus. De ideeën zijn opgedaan in België, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.  

 

Persoonlijk contact

Ook meldt Van Ark dat er onder meer met de uitvoeringsorganisaties UWV, SVB, CJIB, DUO, CAK en de Belastingdienst plannen zijn gemaakt om meer rekening te houden met de situatie van schuldenaars bij vorderingen door direct contact met hen op te nemen. Hoe de uitvoeringsorganisaties dat gaan doen gaan zij zowel gezamenlijk als afzonderlijk onderzoeken. Bij een aantal van hen loopt al een proef om burgers met een betalingsachterstand op te bellen en te bespreken of zij schuldhulpverlening nodig hebben. Ook hebben sommige uitvoeringsorganisaties een samenwerking met gemeenten door middel van een gezamenlijk loket, zodat er makkelijker persoonlijk contact gelegd kan worden met burgers.

 

Brede Schuldenaanpak

Van Ark meldt dat zij dit voorjaar de Tweede Kamer nog verder informeert over de voortgang van de Brede Schuldenaanpak. Zij verwacht komende maanden ook resultaten van onderzoeken door de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer te kunnen delen. De ombudsman onderzoekt hoe onder meer decentrale overheden en de uitvoeringsorganisaties schulden innen. De Algemene Rekenkamer doet momenteel onderzoek naar schulden door toedoen van het toeslagenbeleid van de Belastingdienst.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Al eens gedacht aan een centraal meldpunt voor instellingen, bedrijven en burgers? Zodra schulden van burgers en bedrijven grenzen overschrijden kunnen via de woongemeente maatregelen worden getroffen om zaken in goede banen te leiden (betalingsregelingen, tijdig stilleggen van bedrijfsactiviteiten e.d.).