of 59185 LinkedIn

Verwijzing jeugdhulp via gemeenten stijgt

Jongeren die jeugdhulp nodig hebben, worden in vergelijking met een jaar geleden vaker via gemeenten doorverwezen. Een jaar geleden kwam twaalf procent van de verwijzingen via bijvoorbeeld het wijk- of buurtteam  Inmiddels is dat gestegen naar een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van dit jaar.

Jongeren die jeugdhulp nodig hebben, worden in vergelijking met een jaar geleden vaker via gemeenten doorverwezen. Een jaar geleden kwam twaalf procent van de verwijzingen via bijvoorbeeld het wijk- of buurtteam, politie of school. Inmiddels is dat gestegen naar een kwart.

Huisartsen

Huisartsen zijn nog altijd wel de grootste verwijzers. Vier op de tien jongeren die jeugdhulp nodig hebben, krijgt daar via de huisarts een verwijzing voor. De wijk- en buurtteams verleenden in het eerste half jaar net zo vaak jeugdhulp als een jaar geleden. Die hulp is vooral gericht op begeleiding (ondersteuning in het dagelijks leven) en veel minder op behandeling. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van dit jaar.

 

Toename trajecten

Ruim 287.000 jongeren hebben het eerste halfjaar van 2016 jeugdhulp ontvangen. In vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar is het aantal jongeren met jeugdhulp vrijwel gelijk gebleven. De toename bedroeg nog geen 0,25 procent. Het aantal jeugdhulptrajecten is wél toegenomen; naar bijna 377.000. Jongeren kunnen meerdere soorten trajecten tegelijkertijd doorlopen. In de ambulante hulp is sprake van een toename van 1,6 procent, de zorg binnen de muren van instellingen nam in vergelijking met een jaar geleden met ruim vier procent toe.


Nauwelijks pgb

Het gros van de jongeren (90 procent) kreeg hulp via een door de gemeente gecontracteerde jeugdhulpverlener. Vier procent regelt hulp via een persoonsgebonden budget (pgb). Ruim acht op de tien jongeren had ook begin vorig jaar al jeugdhulp. De meeste jongeren (bijna 75 procent) ontvingen ? ambulante ? jeugdhulp. Negen procent wordt geholpen door medewerkers van een wijk- of buurtteam van de gemeente. Dertien procent van de jongeren kreeg het eerste half jaar jeugdhulp in een instelling (met verblijf). Veel meer jongens (169.000) kregen jeugdhulp dan meisjes (118.000).


Regionale verschillen

In gemeenten tussen de 50.000 en 150.000 inwoners wordt bovengemiddeld vaak jeugdhulp verleend; dat was ook zo in de eerste helft van 2015. In gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners heeft 8,7 procent van de jongeren (tot 18 jaar) hulp; in gemeenten tussen de 100.000 en 150.000 is dat 9,5 procent. Het Nederlandse gemiddelde ligt op 8,2 procent. Het aandeel jongeren in jeugdhulp zit in een aantal Groningse en Zuid-Limburgse gemeenten daar met 12,5 procent nog verder boven; het gaat om Menterwolde, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Roerdalen en Roermond. Getalsmatig wonen in Zuid-Holland de meeste jongeren met jeugdhulp (66.500) en in Zeeland de minste (6.359). Rotterdam telt 12.000 jongeren met jeugdhulp, Den Haag telt er 10.000 en Amsterdam 9.000. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.