of 64277 LinkedIn

Vertraging bij inning ‘abo-tarief’ Wmo

Diverse gemeenten waarschuwen hun inwoners op hun website en/of per brief voor verlate rekeningen voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Hen wordt geadviseerd geld apart te zetten om later niet onaangenaam verrast te worden door een (gestapelde) rekening.

Diverse gemeenten waarschuwen hun inwoners voor verlate rekeningen voor de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Hen wordt geadviseerd geld apart te zetten om later niet onaangenaam verrast te worden door een (gestapelde) rekening.

Problemen

Een aantal jaar geleden werden veel gebruikers van Wmo-voorzieningen geconfronteerd met hoge (gestapelde) rekeningen door problemen bij het CAK. Dat leidde destijds tot verontwaardiging in de Tweede Kamer, die daarvoor verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in de Kamer op het matje riep. Toen was nog sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waardoor de vierwekelijkse rekeningen in de papieren konden lopen. Sinds 2019 geldt er een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 17,50 per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, en bovendien voor een beperktere groep dan voor de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Sinds januari geldt de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage ook voor algemene Wmo-voorzieningen. Vanaf 1 januari dit jaar worden de rekeningen (van 19 euro) maandelijks geïnd.

 

Geen big bang

Het CAK – dat de eigen bijdrage voor gemeenten int – durft het nu echter niet aan om met een ‘big bang’ alle gegevens van alle gemeenten in zijn ict-systemen in te voeren. Er is nu gekozen voor een geleidelijke overgang naar de ingebruikname van de nieuwe ict-systemen. Voor gemeenten betekent dit dat zij de gegevens (de zogeheten startberichten) voor de invoering van het abonnementstarief niet kunnen aanleveren in de aanvankelijk geplande periode van 2 tot en met 15 januari. Medio januari wordt duidelijk wanneer de gegevens wel aangeleverd kunnen worden.

 

Vijf gemeenten

Het CAK begint nu met vijf gemeenten. Als dat soepel verloopt, wordt het aantal gemeenten langzaamaan verhoogd. Er wordt naar gestreefd dat alle startberichten van alle gemeenten uiterlijk medio maart via het nieuwe systeem bij het CAK kunnen worden verwerkt. Dat betekent dat rekeningen voor inwoners met een Wmo-voorziening op een later moment in de brievenbus kunnen vallen. Het streven van het CAK is dat de eerste rekening over de eerste maanden van 2020 uiterlijk in maart in de bus valt. In januari en februari ontvangen zij wel de rekeningen over de laatste twee perioden van 2019.

 

Onvoldoende compensatie

Gemeenten zijn en blijven gekant tegen de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Het leidt onder meer tot meer aanvragen voor een Wmo-voorziening. Ook worden gemeenten onvoldoende gecompenseerd door het rijk, vinden gemeenten. Eind oktober vorig jaar heeft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat, als gemeenten meer dan 145 miljoen euro kwijt zijn aan het Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen, de kosten volledig moeten worden vergoed.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Dulles (Hulpbehoevende ) op
Ach beter een stapelfactuur, dan een spookfactuur....
Door Ria Huisman (Directeur) op
Aan de bezuinigingen heeft de overheid al genoeg verdiend.
Gemeenten voldoe aan je zorgplicht voor de inwoners.