of 62284 LinkedIn

Verplichte aanbesteding sociaal domein moet van tafel

GroenLinks en SGP willen de verplichte Europese aanbesteding voor de jeugdhulp, de Wmo en de Participatiewet schrappen. Hiertoe hebben zij woensdag een initiatiefvoorstel ingediend.

GroenLinks en SGP willen af van de verplichte Europese aanbesteding voor de jeugdhulp, de Wmo en de Participatiewet. Zij hebben woensdag een initiatiefvoorstel ingediend om de Aanbestedingswet te wijzigen.

Onwenselijk

Gemeenten zijn nu verplicht om de inkoop van diensten en zorg boven het drempelbedrag van 750.000 euro aan te besteden. Dit wordt door zowel gemeenten als aanbieders ‘dikwijls als onwenselijk ervaren’, aldus de Memorie van Toelichting van de indieners Corrine Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP). Zij stellen een wetswijziging voor waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn in het sociaal domein aan te besteden. GroenLinks en SGP zijn van mening dat er met dit voorstel ‘misschien niet naar de letter van de EU-regels wordt gehandeld, maar wel in de geest’, zo laat een woordvoerder van GroenLinks weten.

 

Keurslijf

Door de huidige aanbestedingsverplichting wordt niet de kwaliteit van zorg voorop gesteld, maar ‘louter een gelijk mededingingsproces’, vinden de initiatiefnemers. ‘Gemeenten worden in een strak bureaucratisch keurslijf gedwongen om hun inwoners van zorg te voorzien.’ Dit leidt tot ‘onwenselijke uitwassen’, zoals het gedwongen terugtrekken van zorgaanbieders en instellingen die al jaren goede zorg bieden.

 

Geschillen

Veel gemeenten hebben problemen met de aanbestedingsplicht, in diverse gemeenten moesten na tussenkomst van de rechter aanbestedingsprocedures worden overgedaan, zoals in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Ook zijn er zorgen over de financiële race to the bottom, als gevolg van aanbestedingen. Europa Decentraal signaleert een toenemende trend van aanbestedingsrechtelijke geschillen in het sociaal domein. ‘Zorgwekkend’, vinden GroenLinks en SGP. ‘Zorgaanbieders en gemeenten zouden al hun aandacht moeten kunnen richten op het komen tot afspraken over goede zorg, en niet op rechtszaken.’ Als gemeenten en aanbieders met elkaar om de tafel kunnen zitten, zal het aantal rechtszaken dalen, voorzien de initiatiefnemers. Nu kunnen aanbieders onder het vigerende aanbestedingsrecht alleen via de rechtbank het tij proberen te keren.

 

Vormvrijheid

De initiatiefnemers zijn van mening dat aanbestedingen in het sociaal domein niet onder deze gezamenlijke EU-aanpak zou moeten vallen en dat nationale lidstaten zelf moeten kunnen beslissen over de inkoop en organisatie van lokale zorg. De Aanbestedingswet moet, en kan, worden aangepast, menen GroenLinks en de SGP. Een Europese richtlijn heeft weliswaar bindende gevolgen voor wetgeving van Europese lidstaten, maar die zijn vrij ‘de specifieke vorm en middelen te kiezen om deze te implementeren’. Van deze vormvrijheid moet gebruik worden gemaakt.

 

Verplichte naleving

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft de initiatiefnemers laten weten dat Nederland de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten moet naleven. Nederland kan dus niet op eigen houtje de verplichte aanbesteding schrappen. Timmermans wijst er op dat, op verzoek van Nederland, met de Europese Commissie wordt gesproken over versoepeling van de aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en de Wmo. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft daartoe het initiatief genomen. Hij vindt dat aspecten als lokaal partnerschap en samenwerking, en continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zwaar bij aanbestedingen zwaar kunnen meewegen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Telgen (emeritus hoogleraar Public Procurement) op
Bij de voorstelling van zaken van GL/SGP zijn wel enige kanttekeningen te plaatsen.

1. Uit onderzoek blijkt dat van de 4560 contracten die nu in de Wmo/Jeugdzorg door alle gemeenten in Nederland per 1-1-2018 zijn gesloten slechts 7-9% onder de Aanbestedingswet valt. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?i … Zie eerste helft van pag. 6 en tabel 3.5 (pag. 28) en tabel 4.4 op pag. 38.

2. Van deze 7of 9% (Jeugd of Wmo die de gemeenten dan wel aanbesteden, bestaat de aanbestedingsprocedure uit een aankondiging (wie wil er mee doen) en verder geen enkel voorschrift. Gemeenten mogen dus zelf kiezen om daarna bijvoorbeeld te gaan onderhandelen of wat dan ook als het maar eerlijk en objectief gebeurt:. Er is dus geen enkele aanbestedingsprocedure verplicht zoals GL/SGP angeven.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Aanbesteden in het Sociaal Domein is sinds 2016 een nieuw werkterrein voor gemeenten. Dit moet zich nog (verder)ontwikkelen en/of worden ontdekt. De vorige aanbieder (het Rijk) had daarmee geen of weinig ervaring. Het verbeteringsproces zal ongetwijfeld jaren duren.
Door GJ van Vorst op
" een toenemende trend van aanbestedingsrechtelijke geschillen in het sociaal domein. ‘Zorgwekkend’, vinden GroenLinks en SGP"
Misschien is het feit dat er geschillen zijn dat het kaf van het koren wordt gescheiden? Zowel aan de gemeentelijke als aan de aanbiederskant. Dat er onvoldoende kwaliteit, kennis en kunde zit aan beide kanten wat dan weer leidt tot slechte aanbestedingen, is nog geen reden om inderdaad het kind en badwater maar in één zwiep te verwijderen.... Stemmingmakerij op grond van verkeerde framing van de werkelijkheid.
Door J. de Niet (fin.adv.) op
Goed aanbesteden is een vak apart. Daar schort het nog al aan. En de rechter is vaak erg kritisch op de aanbestedende gemeente zo weet ik uit ervaring "u heeft ter toch voor doorgeleerd". Hij veronderstelt dat er bij de gemeente tal van profi's rondlopen wat helaas niet meer zo is. Beide kamerleden willen het kind met het badwater weggooien. Beter zou zijn om stevig in te zetten op het faciliteren van gemeenten om goed aan te besteden. Bij de 3D's is dat lastig gebleken omdat de Rijksoverheid daar een korting van 25% heeft toegepast. Dat geld had (ook) daarvoor gebruikt kunnen worden.
Door Sandra Zock (beleidsadviseur) op
Ook graag de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) meenemen :-)
Door erik op
Ik denk dat Nederland weer het braafste jongentje van de Europese klas is en ook wil zijn