of 59345 LinkedIn

Verplicht vrijwilligers zoeken mag niet in Wmo

Inwoners die een Wmo-aanvraag doen, mogen door gemeenten niet worden verplicht vrijwilligers te zoeken om hen te begeleiden. Dat concludeert Ieder(in) op basis van twee uitspraken van rechters over de uitvoering van de Wmo 2015 door Maastricht en Wassenaar

Inwoners mogen door gemeenten niet worden verplicht vrijwilligers te zoeken om hen te begeleiden. Dat concludeert Ieder(in) op basis van twee uitspraken van rechters over de uitvoering van de Wmo 2015 door Maastricht en Wassenaar. Beide gemeenten zijn tevens op de vingers getikt omdat zij onvoldoende en onzorgvuldig onderzoek hebben gedaan naar de persoonlijke omstandigheden van de betrokken inwoners.

Onhoudbaar

‘Interessant is dat beide gemeenten de mensen wilden verplichten om op zoek te gaan naar vrijwilligers voor de benodigde begeleiding. Er werd tijdelijk individuele begeleiding toegekend met als doel vrijwilligers te vinden die in de toekomst langdurige en intensieve begeleiding kunnen bieden. De rechtbank Limburg oordeelde dat zo’n standpunt onhoudbaar is’, aldus Ieder(in) over de uitspraak in een zaak die een Maastrichtse vrouw tegen de gemeente had aangespannen.


Voorlopige voorziening

‘Het verstrekken van een tijdelijke maatwerkvoorziening, met het doel het sociale netwerk van eiseres zo uit te breiden, dat daarin langdurig de benodigde ondersteuning wordt verleend, verhoudt zich niet met de in de Wmo 2015 bedoelde eigen mogelijkheden van cliënt ten aanzien van een beroep op het sociaal netwerk’, oordeelde de Limburgse rechtbank. De rechtbank Limburg trof in de zaak een voorlopige voorziening. De gemeente Maastricht moet aan de Maastrichtse vrouw individuele begeleiding van acht uur per week toekennen, in de vorm van een pgb, zoals de vrouw wilde. Daarnaast moet de gemeente een nieuw besluit nemen, op basis van gedegen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte. ‘De rechtbank overweegt dat verweerder geen zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de concrete specifieke ondersteuningsbehoefte van eiseres.’


Niet passend

‘Er mag alleen rekening worden gehouden met ondersteuning uit het sociale netwerk, als deze mogelijkheid ook echt aanwezig is’, concludeert Ieder(in). ‘De rechtbank oordeelde dat van deze cliënte niet mag worden verlangd dat zij een vrijwilliger zoekt die haar langdurig, persoonlijke begeleiding wil verlenen. Een tijdelijke maatwerkvoorziening met het doel om het sociale netwerk in die zin uit te breiden, past niet bij een goede uitvoering van de Wmo.’

 

Eigen kracht

Ook in Wassenaar speelde een soortgelijke zaak, waarbij de Haagse rechtbank eveneens een voorlopige voorziening trof. De gemeente had de aanvrager, een aan rolstoel gekluisterde man, tijdelijk individuele begeleiding toegekend, zodat hij een vrijwilligersnetwerk kon opbouwen. De gemeente Wassenaar is verplicht – vooruitlopend op een nieuw, op gedegen onderzoek gebaseerd besluit – de man 14 uur per week begeleiding te verstrekken in de vorm van een pgb. ‘De vraag in hoeverre in eisers zorgbehoefte kan worden voorzien door eigen kracht of zijn omgeving, of door voorliggende voorzieningen (…) kan pas daarna aan de orde komen’, aldus de rechtbank.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Linda (Gemeenteambtenaar) op
Zo vergroot je een sociaal netwerk niet, maar maak je het juist kleiner. Je wordt bang om een keer boodschappen te doen voor de buren of een keer te koken. Voor je het weet ben je verplicht om dat altijd te doen en heb je er een baan bij. Inderdaad, laat eerst alle politici er maar een vrijwilligersbaan bij nemen. Wel eens bedachthoe iemand zich voelt die altijd afhankelijk is van zijn buren? Dit moet niet door een kleine groep vrijwilligers worden opgelost, maar door het hele Nederlandse volk.
Door Gerrit op
Je gelooft jouw ogen toch niet als je dit leest:

De medisch adviseur acht eiser in staat zelfstandig in zijn aangepaste auto te reizen en buitenshuis te verblijven tot maximaal een half uur. Bij reizen en/of verblijf in het kader van participatie buitenshuis langer dan een half uur is het medisch noodzakelijk dat er een verpleegkundige aanwezig is voor katheteriseren, eventuele wondverzorging, het aansluiten van het beademingsapparaat tijdens of na het sporten en transfers tussen verschillende rolstoelen ten behoeve van het sporten. Deze handelingen worden volgens de medisch adviseur voorliggend vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast is eiser afhankelijk van een derde voor het laden en lossen van zijn sportmateriaal. Deze hulp vereist volgens het advies geen specifieke kennis of vaardigheden en zou voorliggend door een vrijwilliger kunnen worden gedaan. Verweerder is op basis van het advies van SCIOPENG tot het besluit van 26 juni 2017 gekomen eiser geen individuele begeleiding als bedoeld in artikel 8.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Wassenaar 2015 (Vmo 2015) toe te kennen.
Door Gerrit op
Het is toch godgeklaagd. Maar goed als gemeente dit echt willen, zou het een goede eerste stap zijn als iedere wethouder, raadslid en ambtenaar verplicht naast de fulltime baan (want parttime is ook niet de bedoeling met name voor vrouwen) 6u per dag 7 dagen per week (de wc gang wacht niet) vrijwilligerswerk doet. Kan de WMO worden afgeschaft.
Door wil ruven (betrokkene) op
Is het niet zo, dat er eerst gevraagd moet worden of de betrokkenen een vrijwilliger nodig hebben? Ik doe al jaren zonder en het gaat goed. Weer een vreemde over de drempel.
Door Henk op
RUTTE en de VVD geven wel 2 miljard naar buitenlandse aandeelhouders. Ook dat doen ze vrijwillig!
Dit geld was beter te gebruiken geweest. Nederland is diep gezakt.
Door Inez op
"Buurvrouw, nu we een paar keer samen koffie hebben gedronken, zou je voortaan elke week voor mij de keuken willen soppen? Of de kamer stofzuigen, als je dat liever doet?"
Zo krijg je toch geen netwerk? Zeker niet als dan ook nog eens blijkt dat de hulpbehoevende vrienden met je moet worden van de gemeente.
Door Hans op
Ja, zal maar vrijwilliger zijn in Wassenaar of Maastricht, nu blijkt dat de gemeente misbruik van je maakt: je komt vooral goed van pas voor haar begroting, bah!
Door Wim van Druten (medewerker) op
Mantelzorg en varianten daarop kun je dus wel vragen en onderzoeken - na toekenning PGB- maar niet eisen en/of afdwingen. Helder standpunt.