of 59250 LinkedIn

Vergrijzing Drenthe gaat hard

De komende 25 jaar neemt het aandeel 65-plussers in Drenthe toe. Die stijgt van 21 procent nu naar 33 procent in 2040. Dat blijkt uit de provinciale bevolkingsprognose 2015-2040.

Het aantal 65-plussers in Drenthe neemt de komende 25 jaar fors toe. In 2040 is een op de drie inwoners 65 jaar of ouder; nu is dat een op de vijf. De bevolkingsafname zet sneller door dan eerder berekend. Dat blijkt uit de provinciale bevolkingsprognose 2015-2040.

Fikse verandering

Eens in de drie jaar brengt de provincie de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners en huishoudens in kaart. De resultaten van de prognose die Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld, wijzen op een flinke verandering in omvang en samenstelling van de bevolking, al ligt deze grotendeels in lijn met eerdere prognoses. De daling van het inwonertal gaat wel sneller dan eerder geprognotiseerd, laat een woordvoerder van de provincie weten. 'Provincie, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties kunnen deze prognose als houvast gebruiken bij planvorming op beleidsterreinen als woningbouw, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg’, stelt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.


Ontgroening

Op 1 januari 2015 stond de teller in Drenthe op 488.600 inwoners. Over 25 jaar is dat gezakt naar 461.000 inwoners. Die daling is vanaf 2012 (bijna 491.500 inwoners) ingezet en wordt vooral bepaald door negatieve natuurlijke groei; het sterftecijfer is hoger dan het geboortecijfer. Dit komt door de sterke toename van het aantal ouderen (twaalf procent), terwijl het aantal geboorten met ongeveer acht procent zal afnemen. Sinds een paar jaar wordt deze negatieve natuurlijke groei ook niet meer ‘goedgemaakt’ door de komst van nieuwe Drentenaren. De laatste jaren vertrekken er juist meer mensen uit Drenthe.

 

Toename alleenstaanden

Het aantal huishoudens blijft, ondanks de bevolkingsafname, de komende vijftien jaar wel groeien. Dat wordt veroorzaakt door de toename van vooral het aantal eenpersoonshuishoudens. Het aantal meerpersoonshuishoudens zal afnemen. In 2030 telt Drenthe 221.000 huishoudens, maar zal daarna dalen naar ruim 215.000 huishoudens in 2040. De komende tien jaar neemt het aantal middelbare scholieren met zo’n negen procent af.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Helma Kiewiet (directeur) op
Leuk theoretisch artikel met veel statistische gegevens. Over 25 jaar een op de drie inwoners 65 jaar of ouder als er helemaal niks veranderd en op basis van de huidige gegevens. Dat betekend stil zittende gemeenten, een stilzittend provincie bestuur en een stilzittend rijksoverheid.

De statistische gegevens van Noord Holland zijn net zo leuk om te bekijken. Tegen die tijd woont namelijk heel Nederland in de randstad en is het woning tekort er enorm etc etc.
Ondertussen zijn er heel wat veranderingen te bespeuren in de bevolkingsopbouw of we dat nu wel of niet leuk vinden. (een onbelangrijk gegeven) en die veranderingen gaan nog veel verder doorzetten. Misschien toch meer gaan praten over korte termijn plannen om iets aan deze gegevens te gaan doen of ons er bij neerleggen en met de functie van de provincie Drenthe iets gaan doen zoals een groot natuurgebied met alleen maar windmolens en of zonnepaneelvelden.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Wat een zielig paternalisme van sommige respondenten. Het is gewoon zoals het is, geen probleem. Kijk eens in Denemarken, na een periode van terugloop, gaan zich in de vergrijsde provincie ook weer creatieve ondernemers vestigen. Waarom zien ambtenaren nou nooit een probleem als een uitdaging ? Drenthe. Zuid-Limburg en Zeeland zijn juist mooie landsdelen waar creatief ondernemerschap kan opbloeien. En wellicht is er net over de grens meer werkgelegenheid voor jongeren.Jonge mensen uit Zeeuws-Vlaanderen werken in België in de zorg- of dienstverlening, ze maken er ook gebruik van de medische voorzieningen. Andersom kan ook. En je hebt er veel ruimte voor opgroeiende kinderen. Niemand in de provincie vraagt om kansarme, radicale bootvluchtingen zonder kwalificaties. Stop met die onzin.Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Een uitgelezen mogelijkheid voor de overheid om de aantallen daar aan te vullen met vluchtopvang; deze groep heeft er - zeker op de korte termijn - geen last van dat er geen werkgelegenheid is én het bewonerspijl gaat naar de oorsprong. Of Drenthe daar vrolijk van wordt, ach dat wordt in de regel ook niet gevraagd aan degenen die deze groepen wel achter de woning geplaatst krijgen.
Door Jeannette op
@Hildo, in grote lijnen eens met jou , alleen je laatste opmerking is dan weer jammer. Zo jammer om de ouderen weer uit te willen kleden. Vindt je nu echt dat dit nog niet genoeg gedaan wordt???
Door Hildo op
@anne, hier ligt inderdaad het probleem voor Drenthe er is onvoldoende werkgelegenheid. Het bouwen van meer sociale hurwoningen bied geen soulaas, woningcorporaties verkopen massaal woningen in krimpgebieden omdat deze niet meer verhuurbaar zijn. Een overdaad aan sociale huurwoningen zal Drenthe alleen maar zwakker maken en nog meer mensen aantrekken welke op de sociale diensten zijn aangewezen. Drenthe is van oudsher aangewezen op ambachtelijk arbeid en tourisme. Het tourisme doed het redelijk goed maar de ambachtelijke arbeid verdwijnt met rasse schreden. Met het verdwijnen van deze arbeidsplekken naar het buitenland verdwijnen ook vaak de arbeidsplekken voor hoger opgeleiden. Bedrijven fuseren en hebben hun hoofdvestiging vaak in het randstedelijk gebied liggen waardoor de arbeid meeverhuisd en inwoners ook meeverhuizen. Wellicht moet Drenthe zich nog sterker richten op technologische ontwikkelingen welke als bedrijfsvorm goed inpasbaar zijn in het rustieke Drenthe en hun zaken veelal in de cloud regelen. Daarnaast moet de Drentenier welke na zijn arbeidszaam leven in Drenthe komt uitbuiken meer uitgebuit worden. Bijvoorbeeld hogere lasten voor de Drentenier om de voorzieningen en het karakter van Drenthe als "Drentenierressort" in stand te houden.
Door Herman (WAO) op
Als men in Drenthe en omgeving het inwonergetal wil laten stijgen moet de Provincie maatregelen nemen om meer kinderen in de provincie laten geboren. De oorzaak is dat er niet of weinig voorzieningen zijn . De grootste oorzaak ligt in de woningbouw. Als er meer sociale huurwoningen worden gebouwd tegen een maximale huur tot €500,00 met huursubsidie dan is dat haalbaar. Ook de economie moet een zettje extra hebben om de mensen hier ook een redelijke baan aan te bieden.
Door Anne (adviseur) op
Heerlijk rustig en mooi was het vier jaar lang in Drenthe. Maar als 26-jarige toch naar Utrecht verhuisd i.v.m. werkgelegenheid in mijn vakgebied. Wellicht kan ik over een jaar of 45 ook lekker gaan Drentenieren!
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dit is toch een prima ontwikkeling als ouderen in alle rust en harmonie kunnen vergrijzen! Hoe minder mensen, hoe minder zorgen. Al die overbevolkte steden in de randstad met die babylonische spraakverwarringen leiden alleen maar tot spanningen tussen mensen, verkeerscongestie, agressie, milieuvervuiling en laten computers al het werk maar overnemen van die 970.000 ambtenaren. Helemaal prima. Als 65+er na een extreem uitputtend arbeidzaam leven overweeg ik ook maar te gaan verhuizen van Utrecht naar Drente. Wie volgt mij!
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
(D)rentenieren is vaak ook lastig als je nog jong bent.