of 59761 LinkedIn

Verevening jeugdzorg geregeld

Het dispuut tussen Leudal, Nederweert en Weert over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West is bijgelegd. De drie gemeenten spraken in 2017 af verliezen op de jeugdzorg samen op te vangen. Ze maakten over die verevening tot en met 2019 afspraken. Weert was de afgelopen jaren de nettobetaler. De gemeente droeg in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro bij om de verliezen bij Leudal en Nederweert op te vangen. 

Het dispuut tussen Leudal, Nederweert en Weert over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West is bijgelegd. De drie gemeenten spraken in 2017 af verliezen op de jeugdzorg samen op te vangen. Ze maakten over die verevening tot en met 2019 afspraken. Weert was de afgelopen jaren de nettobetaler. De gemeente droeg in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro bij om de verliezen bij Leudal en Nederweert op te vangen. 

Het college van Weert had er geen trek in de afspraken ook voor 2019 te laten gelden. Daarvoor was binnen het vereveningsconvenant ook ruimte. De gemeente vond dat financiële verevening geen passend instrument meer is, onder meer omdat het moeilijker is geworden om na te gaan waaraan jeugdzorgkosten zijn toe te schrijven. Wel wilde Weert investeren in vernieuwing van de jeugdzorg. De gemeente wilde daarvoor de komende jaren 750.000 euro beschikbaar stellen, waar alle drie de gemeenten van zouden kunnen profiteren. Leudal voelde daar aanvankelijk niets voor.

Compromis
Na gesprekken met de drie colleges is nu een compromis bereikt. 250.000 euro van de 750.000 euro wordt als financiële verevening aan Leudal overgemaakt. De overige vijf ton wordt ingezet voor vernieuwing van de jeugdzorg in de drie gemeenten. Mogelijk dat Nederweert dit ‘vernieuwingsfonds’ vanaf 2021 gaat aanvullen. Met welk bedrag is nog onbekend. Het bereikte compromis wordt op 3 juni aan de raad van Weert voorgelegd. Daarna worden de beide andere raden geïnformeerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.