of 60220 LinkedIn

Veertig organisaties en petitie tegen loondispensatie

Het verzet tegen de invoering van loondispensatie voor werkgevers van mensen met een arbeidsbeperking groeit. Een pamflet tegen de maatregel is onder meer ondertekend door de gemeenten Amsterdam. Den Bosch, Eindhoven, Leiden en Tilburg.

Het verzet tegen de invoering van loondispensatie voor werkgevers van mensen met een arbeidsbeperking groeit. Een pamflet tegen de maatregel is ondertekend door de gemeenten Amsterdam. Den Bosch, Eindhoven, Leiden en Tilburg. Tachtigduizend mensen hebben een petitie actiegroep ‘Wij staan op!’ getekend.

Alternatief

In het pamflet Gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt: Geen uitbetaling onder minimumloon! benadrukken de ondertekenaars dat de invoering van de loondispensatie de economische zelfstandigheid en de positie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking negatief beïnvloedt. Ook verwijzen zij naar een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens, dat vindt dat de huidige plannen voor loondispensatie de mensenrechten van de doelgroep aantasten. De ondertekenaars pleiten voor een alternatief waarbij arbeidsbeperkten op zijn minst minimumloon betaald krijgen, volwaardig pensioen en socialeverzekeringsrechten opbouwen, en niet onder het bijstandsregime komen te vallen met alle gevolgen van dien (kostendelersnorm, geen recht op uitkering bij te hoog vermogen, versnipperd inkomen).

 

Aantal beschutte werkplekken raadsel

De ondertekenaars vinden bovendien dat de vervanging van de loonkostensubsidie door het instrument loondispensatie onlogisch is. ‘Het kabinet wil met de besparing, die de invoering van de loondispensatie oplevert, 20.000 extra beschutte werkplekken financieren. De 30.000 werkplekken in het beschut werk die al gepland zijn, zijn nog lang niet ingevuld, Het is daarom een raadsel waar de behoefte aan 20.000 extra plaatsen op is gebaseerd.’

 

Ook ondertekend door CDJA

Opvallend is dat het pamflet ook getekend is door het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA dat samen met de VVD voor de loondispensatie is. Uit een hoorzitting in de Tweede Kamer vorige week, bleek dat regeringspartijen D66 en Christenunie twijfels hebben bij de plannen voor de invoering van loondispensatie in de Participatiewet.

 

Steun uit onverwachte hoeken

Illya Soffer, directeur van gehandicaptenorganisatie Iederin die het pamflet heeft verspreid, licht toe: ‘Ik denk niet dat er nog mensen zijn die we moeten overtuigen van de kansloosheid van dit kabinetsplan. Wel zijn er mensen die we in beweging hopen te krijgen en die hebben afgesproken niet te bewegen. De invoering van de loondispensatie ligt vastgelegd in het regeerakkoord, maar wij hopen met deze boodschap ruimte te maken om de afspraken daarover te herzien om tot een betere maatregel te komen. We hopen dan ook op meer steun uit onverwachte hoeken.’

 

Fundament deugt niet

Zo noemt Soffer de ondertekening van het pamflet door het CDJA onverwacht. ‘Blijkbaar hebben de jongeren door dat dit beleid ook gevolgen heeft voor hun generatie.’ Volgens Soffer is het vooral van belang dat er een geheel nieuw beleid komt om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te stimuleren. ‘Wat je nu ziet is vooral constante reparatiepogingen aan een fundament dat niet deugt. Wat mensen met een beperking en mij het meeste steekt, is dat het beoogde beleid gehandicapten bejegent alsof ze het erom doen. Binnen dat paradigma worden de last, de verantwoordelijkheid, de consequenties en de risico’s bij de arbeidsbeperkten gelegd, terwijl zij het maximale doen. In plaats daarvan zouden we ze ook kunnen belonen en stimuleren. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg vatte het al eens treffend samen; je kan mensen stimuleren om uit de bijstand te komen, maar niet om uit hun handicap te komen.’ 

 

Kamerdebat

De door ongeveer 80.000 mensen getekende petitie van actiegroep ‘Wij staan op!’ wordt morgen aangeboden aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD). Dan wordt er ook in de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (directeur) op
Het is altijd al zo geweest dat de mensen met een stofje niet meetelden.
De Rijksoverheid zou het voorbeeld geven en 5% personen aannemen, daar is in het verleden niets van terecht gekomen tot heden en toekomst.