of 59185 LinkedIn

Veel uitkeringsgerechtigden ontvangen psychische zorg

Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn en mensen in de Ziektewet die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en/of geneesmiddelen gebruiken bij de behandeling van psychische ziekten. Bijna 17 procent krijgt hulp van de ggz, terwijl 24 procent medicatie krijgt. Het gaat om cijfers uit 2013.
6 reacties

Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten, ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.

Arbeidsongeschikt
Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn en mensen in de Ziektewet die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en/of geneesmiddelen gebruiken bij de behandeling van psychische ziekten. Bijna 17 procent krijgt hulp van de ggz, terwijl 24 procent medicatie krijgt. Het gaat om cijfers uit 2013.

Verdubbeling
In de eerste tien jaren van deze eeuw zijn de uitgaven voor de ggz verdubbeld. Dat is nog zonder de kosten voor medicatie. Uit het onderzoek blijkt dat uitkeringsgerechtigden voor 58,2 procent van de totale kosten van de geestelijke gezondheidszorg verantwoordelijk zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar om de samenwerking tussen betrokken instanties te verbeteren. ‘Samenwerking tussen gemeenten, UWV, ggz en werkgevers is cruciaal om mensen met een psychische aandoening naar werk te begeleiden. Het geld dat ik nu beschikbaar stel moet de regionale samenwerking een extra impuls geven.’

Werken is meedoen

Mensen met een psychische aandoening vinden heel moeilijk een baan. Volgens Jacobine Geel van GGZ Nederland is werk juist heel belangrijk voor mensen met psychische klachten. ‘Werken is meedoen. Het helpt enorm bij het herstel van een psychische aandoening.’ Uit het onderzoek komt verder naar voren dat relatief weinig werkenden gebruik maken van de ggz. Het gaat om 9,6 procent. Er is weinig verschil tussen zelfstandigen of mensen in vaste dienst. Van scholieren van achttien jaar en ouder krijgt 9,8 procent psychische zorg. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Steven op
Dramatisch, het niveau van dit artikel. Iedere keer denk je dat het niet slechter kan. Maar telkens weer weet Binnenlands Bestuur zichzelf te overtreffen.
Redactie: ga u schamen. Of - beter eigenlijk - neem collectief ontslag.
Door Marcel op
Mevr.Klijnsma zou het erg ook goed doen als staatssecretaris watermanagement Nederland,gezien de andere projecten die zo goed geslaagd zijn.

Het waterniveau stijgt en daarmee de kosten om de dijken te verhogen.
Dat is niet goed en daarom gaan we investeren in samenwerking om de kosten in verhoging van de dijken te verlagen, zodat we niet verdrinken in het geld.


Door W.F.Willems (pensioen) op
Dit is weer eens een open deur intrappen.
Door de Vries (Adviseur) op
1. UWV etc willen het percentage uitkeringsgerechtigden dat gebruik maakt van geestelijke gezondheidszorg verlagen. Waarom? Als mensen zich geestelijk niet orde voelen waarom zou je dan het gebruik maken van zorg dan willen verlagen? Daar is die zorg toch voor. Automobilsten komen vaker in een garage dan voetgangers. Daar willen we wat aan doen. Zoiets...
2. Het hebben van werk is goed voor de geestelijke gezondheid. Maar het ging over uitkeringsgerechtigden of toch over mensen zonder werk? Hebben mensen geestelijke klachten vaker geen werk of hebben mensen zonder werk vaker geestelijke klachten? Wat is oorzaak van wat?

Door Aug Biels (Gewezen Gemeenteambtenaar) op
Misschien moeten organisaties als gemeentelijke Sociale Diensten en het UWV hun eigen functioneren verbeteren?

Mijn ervaring is dat je van het geklungel van deze instanties alleen al knettergek wordt....
Door Pieter (werknemer richting uitkering) op
Nieuws? De basis van het nieuws is onder meer een rapportage(2011) over de niet-onafhankelijkheid van de arbo-arts, gecontracteerd door de werkgever, en een verkenning van 7 casus, gedaan in 2014, waarbij de spaghetti coördinatie wordt geschetst van Huisarts, Arboarts en UWV en het traject met proeftuinen wordt benoemd. In 2017 een wat verlaat bericht over een stroperige aanpak. Al die tijd verdaan en nog geen kordate aanpak om mensen niet af te laten glijden richting een uitkering en zorg?
Willen zorgverleners, bedrijven, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overheden samen werken voor de implementatie in het eilandenrijk van de geïntegreerde zorg? Als het tempo het succes van de gezamenlijke aanpak schetst is praten we over 'waterverf'.