of 58952 LinkedIn

Veel plannen voor vernieuwing jeugdhulp

42 jeugdzorgregio’s hebben bij het ministerie van VWS een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het transformatiebudget jeugd.

42 jeugdzorgregio’s hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het transformatiebudget jeugd. Er is voor de komende drie jaar in totaal 108 miljoen euro beschikbaar voor plannen van de jeugdzorgregio’s om de vernieuwing van de jeugdhulp een impuls te geven.

Eind november wordt duidelijk of de aanvragen worden gehonoreerd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van VWS desgevraagd laten weten. Regionale deals

 

Regionale deals

Om voor het transformatiegeld in aanmerking te komen, moesten de jeugdzorgregio’s regionale deals jeugd afsluiten. De regio’s moeten dit jaar ook een meerjarig transformatieplan opstellen, dat minimaal tot en met 2020 loopt. De verdeling van het beschikbare budget is al in juni bekend gemaakt. Het is niet bekend of de regio’s het beschikbare bedragen hebben ‘overvraagd’.

 

Criteria

De aanvragen worden de komende tijd beoordeeld door de Stuurgroep Zorglandschap, waarin rijk, VNG, branches van aanbieders en cliëntenorganisaties zitten. De beoordelingscriteria zijn vooraf vastgelegd en bekend gemaakt. De jeugdzorgregio moet in ieder geval de basis op orde hebben en een visie hebben op de doorontwikkeling van de lokale teams. Ook moeten de plannen passen in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, waarin onder meer de toegang tot de jeugdhulp een belangrijk onderdeel is.

 

Gemeentefonds

De helft van het transformatiebudget betalen gemeenten via de algemene uitkering van het gemeentefonds. De andere helft komt voor rekening van het rijk. In de decembercirculaire 2018 zal de eerste 36 miljoen euro uit het Transformatiefonds worden uitgekeerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.