of 64707 LinkedIn

Veel nieuwkomers niet financieel zelfredzaam

Veel statushouders, Oost-Europese arbeidsmigranten en gezinsherenigers zijn niet of onvoldoende financieel zelfredzaam, concludeert het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) uit een verkenning in drie gemeenten.

Veel statushouders, Oost-Europese arbeidsmigranten en gezinsherenigers zijn niet of onvoldoende financieel zelfredzaam, concludeert het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) uit een verkenning in drie gemeenten.

Weinig aandacht voor financiële zelfredzaamheid

KIS besloot de verkenning uit te voeren naar aanleiding van signalen van gemeenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die erop duiden dat veel nieuwkomers in de schulden belanden. Volgens KIS wordt er door gemeenten veel nadruk gelegd op de toeleiding naar betaald werk, maar wordt er slechts beperkte aandacht besteed aan financiële zelfredzaamheid. De verkenning is uitgevoerd in drie gemeenten. In Pijnacker-Nootdorp en Lelystad werd vooral naar de situatie van vluchtelingen met een verblijfstatus werd gekeken. In Peel en Maas ging meer aandacht uit naar de vele Oost-Europeanen die er in de agrarische sector werken.

 

Oerwoud van instanties

Uit interviews maakte het KIS op dat veel nieuwkomers moeite hebben om financieel zelfredzaam te zijn. De inkomens en uitgaven zijn bij deze groepen vaak onoverzichtelijk. Zo gaan veel nieuwkomers de mist in met het toeslagenstelsel en is de organisatie van de zorgkosten voor hen vaak onduidelijk. Het digitaal afhandelen van de financiën is een probleem voor alle drie onderzochte groepen. Zo schort het vaak aan computervaardigheden, of kunnen sommige nieuwkomers geen DigID aanvragen. Daarnaast weten veel nieuwkomers voor hun hulpvraag niet de weg door het oerwoud van instanties te vinden. Weinig verrassend is dat taalkennis ook als een belangrijk knelpunt wordt genoemd.

 

Innovatieve oplossingen

Het KIS wijst in haar verkenning op meerdere innovatieve oplossingen voor het gebrek aan financiële zelfredzaamheid bij nieuwkomers.  Zo kunnen gemeenten budgetbeheer inschakelen om te voorkomen dat zij in de financiële problemen raken. Het project Euro-wijzer van Vluchtelingenwerk Nederland kan bijdragen aan de financiële educatie van migranten zodat zij zichzelf beter kunnen redden. Als voorbeeld voor wat gemeenten kunnen doen, wordt een Noord-Limburgse samenwerking genoemd waarbinnen informatiebeurzen voor Europese arbeidsmigranten worden georganiseerd, waarbij onder meer voorlichting wordt gegeven over huisvesting, onderwijs en belastingen in aanwezigheid van tolken.

 

Meer tijd en aandacht

Als algemene tips geeft KIS gemeenten mee dat men zich beter moet informeren over hulpprogramma’s vanuit de rijksoverheid en dat voorlichters meer tijd en aandacht moeten uittrekken voor nieuwkomers en daarbij meer op preventie moeten inzetten. Ook doen gemeenten er goed aan om actief beleid te gaan voeren voor nieuwkomers. Het voeren van een dialoog met migrantenorganisaties kan daarbij richting geven. Sociale media kunnen in het bereiken van nieuwkomers ook een effectief middel zijn volgens KIS. Nieuwkomers zullen ook beter af zijn als zij meer als individuen worden behandeld in plaats van dat er one-size-fits-all-oplossingen worden toegepast waarbij zij vooral als groep worden behandeld. Met betrekking tot statushouders, raadt het KIS gemeenten aan de samenwerking te zoeken met traumazorginstellingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nicole L'Ortye (maatschappelijk werker) op
Wat ik mis in bovengenoemde aanpak is de informatieverstrekking in het land van herkomst voordat mensen besluiten naar bijv. Nederland te gaan. velen staren zich blind op het hogere salaris wat ze hier kunnen verdienen zonder erbij stil te staan dat ze ook veel meer kwijt zijn aan huur, ZV-premie e.d. Sommigen raken al na enkele maanden in de problemen doordat inkomsten en vaste lasten niet in evenwicht zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk !
Door Gerard op
Het fundament van het asielbeleid zou m.i. omgekeerd moeten worden. Het uitgangspunt is nu dat, zoals het woord "nieuwkomer" al suggereert, de migrant hier blijft. Terwijl het uitgangspunt zou moeten zijn dat men hier tijdelijk verblijft indien asiel in de regio niet kan en ondersteunt met vaardigheden terugkeert naar land van herkomst om dat land (in geval van oorlog) weer kan opbouwen en democratiseren.
De ontwikkeling van de afgelopen decennia is dat een steeds groter deel van het budget aan bijstandsuitkeringen, toeslagen en (psycho-sociale) zorg besteed wordt geconsumeerd door allochtonen die vanaf het moment van aankomst netto-ontvangers zijn en zullen blijven. Dit ondermijnt de solidariteit waarop het sociale stelsel is gebaseerd en voedt een steeds groter wordende polarisatie tussen de oorspronkelijke bevolking en nieuwkomers.
Door Jhr van Avezathe en Zottegem (vrolijke en kritische burger) op
We zijn wederom met open ogen door de gevestigde partijen belazerd. iedereen kon zien dat het merendeel van de vluchtelingen volkomen kansloos was. En Syriërs die wel goed opgeleid zijn, die had men een veilig onderdak moeten bieden met aanvullende opleidingsmogelijkheden. Echter wel met het vooruitzicht om te moeten terug keren naar hun land van oorsprong als het daar veilig is. Zij moeten dat land wel weer gaan opbouwen met hun kennis en vaardigheden !!! Het is schandalig en diep triest dat politici grote groepen kanslozen uit Soedan, Eritrea enzovoorts hierheen hebben gehaald !! Bezuinigingen??? Laat me niet lachen, wij draaien op deze wijze levenslang op voor veel te dure sociale voorzieningen. Stem dus niet op de gevestigde orde!
Door Petra op
Vooral doorgaan met op de gevestigde partijen te stemmen, dan komt het allemaal goed!
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Dat wordt dus een nieuwe babbeltrucclub die de andere babbeltrucclubs moet coördineren. En als dat weer te onduidelijk wordt verzint men gewoon nog een super babbeltrucclub erbovenop. En de zelfredzaamheid van de betrokkenen dan? Tja.
Door Bertus (Observator) op
Hoeveel al decennia lang bestaande open deuren kun je intrappen in 1 flutrapportje? Het geitenwollensokkencircuit hangt weer fulltime aan het subsidie-infuus van SoZaWe.
pfffff....
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het is al decennia bekend dat het overgrote deel van de 'kansenparels' het in de praktijk niet red en hier toch blijft hangen als uitkeringsgerechtigde. De westerse politiek is te inferieur om hierover afdoend beleid te realiseren.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
In vervolg op de reactie van Alfred. De indruk is aanwezig dat er weer een flink brok werkgelegenheid wordt gemaakt. Daarnaast rondpompen van middelen. Dat allemaal omdat de oorzaak niet wordt aangepakt en er dus gevolgen ontstaan en in het vervolg wordt gepamperd. Mede met dank aan KIS en vele kan-bepalingen.
Door Alfred op
Deze adviezen zijn bepaald niet nieuw en vrij gemakkelijk. Als gemeente heb je hier niets aan. Analoog aan het oerwoud in regelingen: wat is dit nou weer voor instituut in het oerwoud aan (babbel)instituten, met voor de hand liggende conclusies. En welke positie neemt het wetmatig/rechtmatig/financieel in? Vanuit welke koker/ministerie nu weer bedacht?