of 65101 LinkedIn

Veel meer langdurig armen dan gedacht

Het aantal Nederlanders dat langdurig in armoede leeft is veel groter dan eerder werd gedacht. Ruim de helft van de arme Nederlanders is al drie jaar of langer arm. In totaal gaat het om bijna 600 duizend mensen.

Het aantal Nederlanders dat langdurig in armoede leeft is veel groter dan eerder werd gedacht. Ruim de helft van de arme Nederlanders is al drie jaar of langer arm. In totaal gaat het om bijna 600 duizend mensen. Dat schrijft het SCP in de pubilcatie Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland.

Vijf jaar
De onderzoekers meten volgens een ander systeem dan tot nu toe gebruikelijk was, waardoor de resultaten negatiever zijn. Eerder gebruikte methoden om langdurige armoede te meten zouden een te positief beeld scheppen, omdat de periode waarna gekeken werd te kort was. In dit rapport is gekeken naar een periode van vijf jaar rondom het peiljaar. Mensen die binnen zo’n periode ten minste drie jaar achter elkaar onder de armoedegrens verkeerden, telden mee als ‘langdurig arm’.


1,25 miljoen mensen
Als gevolg van de economische crisis is het aantal mensen in Nederland dat in armoede leeft, de laatste jaren flink toegenomen. Terwijl in 2007 minder dan 850.000 personen een inkomen onder de armoedegrens hadden, ging het in 2013 om ruim 1,25 miljoen mensen. Uit het onderzoek blijkt dat het ook bij langdurige armoede om een flinke groep gaat. In peiljaar 2011 bedroeg het aantal personen dat te maken heeft (gehad) met een ten minste drie jaar durende armoedeperiode bijna 600.000. Dit is bijna 60% van de totale groep armen in dat jaar en bijna 4% van de totale Nederlandse bevolking.

Werkenden
Opvallend is dat werken niet meer automatisch betekent dat de periode van armoede achter iemand ligt. Niet alleen bestaat ongeveer de helft van de groep langdurig armen uit werkenden, maar ook is juist onder werkenden het aandeel langdurig armen gegroeid. In het peiljaar 2005 was 40% à 45% van de arme werkenden ten minste drie jaar achtereen arm, in 2011 was dit toegenomen tot 50% à 55%. Niet-westerse migranten met kleine kinderen zijn vaak langdurig arm.. Een groep mensen het lastigst uit een langdurige armoede situatie raken, zijn pensioengerechtigden. Op zich zijn deze mensen niet vaak arm, maar áls er sprake is van langdurige armoede, dan hebben ze nauwelijks mogelijkheden om hun inkomenspositie te verbeteren.

Snel ingrijpen
Om uit de armoede te raken, is het van belang snel actie te ondernemen, aldus de onderzoekers. In het eerste jaar van de armoede lukt het zo’n 60 procent om weer uit te stromen. Na dit jaar neemt die kans echter snel af: na het tweede armoede jaar gaat het om bijna 20 procent en daarna om minder dan 10 procent. Bovendien valt een fors deel van de uitstromers uit de armoede op een zeker moment weer in die situatie terug. Bijna 20% is een jaar na de uitstroom weer arm, en in totaal ruim 40% is na vijf jaar uitstroom weer teruggevallen. Snel ingrijpen is daarmee cruciaal om langdurige armoede te voorkomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin van den Heuvel (B.D.) op
Iedereen die met deze problematiek te maken heeft, is daar zelf schuld aan. Meer dan 80 % van de bevolking stemt op een liberale partij, dus ook het grootste deel van de armen. Zoals ze in Amerika zeggen: armoede is een keuze. Alleen vergeten ze een woordje. Armoede is een POLITIEKE keuze.

Dat niemand weet wat liberaal inhoudt (de overheid zorgt alleen voor politie, justitie en leger) doet niet ter zake. In de afgelopen decennia heeft iedereen kunnen zien wie het openbaar vervoer, woningbouwverenigingen en energie privatiseerde, wie het ziekenfonds, ziektewet en vaste baan afschaften en vooral: welke partijen dat beleid steunden, zodat in 2012 al lang duidelijk had moeten zijn op welke partijen je vooral NIET moet stemmen. Maar blijkbaar kiezen de meeste mensen er voor om alle informatie die tot hun komt, per direct weer te vergeten. En dus kun je de kiezer bij elke nieuwe verkiezingen weer nieuw zand in de ogen strooien. Ik geef het nog een jaartje of 15 en dan vragen Nederlanders massaal asiel aan in Eritrea.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Schandalig, verwijtbaar en naar de toekomst toe wordt het nog veel erger; we kunnen immers niet langer bieden wat gewenst of zelfs nog maar benodigd is, helaas niet voor de eigen mensen en dan krijgen we er ook nog een hele hoop bij. Met huidig beleid gaat het helemaal fout! Nederlanders zijn gedwee volk en hebben een hoge acceptatiewaarde, wat binnenkomt heeft verwachtingen, een kort lontje en mentaliteit; "wat ik wil en niet krijg, neem ik"; heel veel succes voor ons allemaal!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit rapport verbaast mij in het geheel niet. Het is vooral het resultaat van drie jaar regeren vanuit een ivoren toren. Het wordt tijd dat héél veel verantwoordelijke Haagse ambtenaren en politici eens enige jaren met hun benen 'in de modder' worden gezet.
Door DrGrooV op
@p

De essentie van het verhaal is erg duidelijk. Of armoede wel of niet zielig is, heeft dan ook niets met de essentie van het artikel/probleem te doen.

Door Opmerker op
Zijn hard op weg om een kopie van de do-it-yourself VS maatschappij te worden.
Wat zal een volgend kabinet (moeten) doen?
Door DrGrooV op
Probleem is niet de uitgaven van de overheid, maar de inkomsten die we missen door corrupte overheden die meewerken aan belasting-ontduiking van Multinationals.
Deze politiek creëert dus bewust armoede...

In Engeland komt het MKB in verweer..
http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/65207/d …
Door p op
Ho ho in het artikel en door de reageerders wordt voorbijgegaan aan een paar essentieel vragen.

Ten is eerst arm is niet automatisch zielig.
Ten tweede arm in Nederland is relatief arm, je bent niet meteen tot de bedelstaf veroordeeld-iets wat de foto wel suggereert.
En natuurlijk is de vraag hoe erg is het dat er arme mensen zijn?
Door DrGrooV op
Het kan nog korter:

De goede oude VOC-you mentaliteit, waar we trots op mogen wezen, maar ditmaal in ons eigen Kolonie Nederland.
Door DrGrooV op
Tja, als je een laag loon land wil zijn, krijg je de armoede er gratis bij.
De armoede wordt niet bestreden, want dat past niet in het laag loon plaatje.
De neo-ilberale droom komt uit en zo concurreren we met landen als India, China, die nog nog veel beter in hun "armoedebeleid" zijn.
De koopkracht is de afgelopen 30 jaar 30% achter gebleven. Wie gaat als consument straks nog al die producten kopen? Tja de consument is uiteindelijk de werkgever, niet de belasting-ontduikende rijke multinationals.
Wen er maar vast aan, deze politiek wil de armoede niet bestrijden. Eigen schuld, dikke bult filosofie en lang leve de kapitalistische dictatuur