of 63082 LinkedIn

Vaste contracten sw-sector verleden tijd

'Nu zie je dat contract na contract aangeboden wordt en dat na drie tijdelijke contracten iemand zo weer op straat kan staan’, zegt Peter Wiechmann van Abvakabo.

Werknemers in de Sociale Werkvoorziening krijgen vrijwel geen vaste contracten meer. Gemeenten en Sw-bedrijven nemen hiermee alvast een voorschotje op de Participatiewet die in 2015 ingaat. Vakbond Abvakabo vindt de situatie zeer onwenselijk.

Financiële schade
De gemeente Deventer liet vorige week weten geen vaste contracten meer te geven aan mensen in de Sociale Werkvoorziening. ‘Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 bezuinigt het Rijk fors op de Sociale Werkvoorziening. Door vanaf nu geen dienstverbanden meer aan te bieden, beperkt de gemeente de financiële schade de komende jaren met ruim 750.000 euro’, aldus de gemeente in een persbericht. Het verschil zit ‘m er vooral in dat mensen die onder de Wsw vallen duurder zullen zijn voor de gemeente dan mensen die vanuit de Participatiewet aan het werk geholpen gaan worden.


Wet werken naar vermogen
En Deventer is niet de enige gemeente. ‘We kennen de geluiden’, aldus Peter Wiechmann van Abvakabo. ‘En ook al begrijp ik waarom gemeenten dit doen, toch mag het wat ons betreft niet. De Wet sociale werkvoorziening is op dit moment de geldende wet en niet de Participatiewet.' Volgens Wiechmann is het de laatste jaren, sinds de plannen voor de Wet werken naar vermogen, al zo dat tijdelijke contracten niet automatisch meer gevolgd worden door een vaste aanstelling. ‘Vroeger was zo’n tijdelijk contract bedoeld om te kijken of iemand in staat was tot het verrichten van arbeid. Als dat het geval was, volgde een vaste aanstelling. Maar nu zie je dat contract na contract aangeboden wordt en dat na drie tijdelijke contracten iemand zo weer op straat kan staan.’

Juridisch lastig
Abvakabo probeert via medezeggenschapsorganen en via kaderleden invloed uit te oefenen op het aanname en ontslagbeleid van Sw-bedrijven. In individuele gevallen kijkt de bond wat ze voor werknemers kan betekenen. Maar meer zit er eigenlijk niet in. De gemeenten staan in hun recht als ze mensen een aantal tijdelijke contracten achter elkaar aanbieden. Juridisch gezien is het dus lastig en ook het kabinet onderneemt geen actie. Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat het beleid ten aanzien van het aannemen van mensen een zaak van gemeenten is.

Vast contract is uitzondering
Hoeveel gemeenten en Sw-bedrijven inmiddels afzien van het uitgeven van vaste contracten, is niet bekend. Ook de VNG en ook de bonden hebben hier geen zicht op. ‘Maar dat het elders ook gebeurt, is bekend’, aldus Wiechmann. ‘Ik vrees met grote vreze dat iemand die nu nog een vast contract krijgt een grote uitzondering is.’ Brancheorganisatie in de Sw-sector Cedris kent de geluiden ook. ‘Hoeveel gemeenten dit doen, weten we niet’, aldus een woordvoerder. ‘Het komt voort uit het feit dat gemeenten voorzichtig worden  - met het zicht op de Participatiewet - in het aangaan van financiële verplichtingen. Het is aan iedere gemeente om de afweging te maken hoe hiermee om te gaan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker op
Naschrift: "vooruitlopen" overgangsrecht bestaat naar mijn mening niet
Door Opmerker op
Heel populair gezegd: ik krijg toch een raar gevoel als ik dit lees - en vooropgestelat het waar is..- ..dan wordt al te enthousiast vooruitgelopen op wetgeving die pas vanaf nu gerekend over anderhalf jaar in werking treedt
Door Dennis Simons (Jurist bij SW-bedrijf) op
Een Sw-werknemer die geen contractverlenging aangeboden krijgt, wordt automatisch teruggeplaatst op de wachtlijst. Op de wachtlijst komt hij te staan op de datum van zijn indicatie, en dus komt hij in principe bovenaan te staan. Als zo'n gemeente dan vervolgens, om taakstelling te realiseren, niet deze werknemer, maar een volgende persoon in dienst neemt, wordt de Wet sociale werkvoorziening niet rechtmatig uitgevoerd.

De genoemde constructie kan dus alleen als gemeenten bewust gaan "onder realiseren", dat wil zeggen dat ze een deel van de subsidie ongebruikt laten. Dat lijkt mij geen goede zaak te zijn...