of 61441 LinkedIn

Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg

Het dispuut tussen rijk en gemeenten over de financiering van het Wmo-abonnementstarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod via gemeenten. Dat stellen Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC in een brief aan de Tweede Kamer.

De discussie tussen rijk en gemeenten over de financiering van het Wmo-abonnementstarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod via gemeenten. Ook moeten de (minima)regelingen voor lagere inkomens volledig overeind blijven.

Meer betalen

Dat stellen Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De lagere eigen bijdragen voor middeninkomens mogen niet tot resultaat hebben dat lagere inkomensgroepen opeens meer moeten betalen. De discussie tussen rijk en gemeenten over budgetten mag mensen niet raken.’

 

Aanzuigende werking

Op 1 januari is het Wmo-abonnementstarief van kracht geworden. Per vier weken geldt een vast, inkomensonafhankelijk, tarief van 17,50 euro per vier weken. Dat is via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld. De AmvB is een voorloper op de wet die volgend jaar moet ingaan, waarmee het maximum op eigen bijdragen Wmo structureel wordt ingevoerd. Gemeenten vrezen een aanzuigende werking, met name voor huishoudelijke hulp, en vinden dat het rijk met extra geld over de brug moet komen om de wegvallende inkomsten uit de eigen bijdrage én de verwachte toename van de vraag te compenseren.

 

Zorgmijding

De patiënten- en cliëntenorganisaties zijn positief over de invoering van het abonnementstarief. Het is een ‘belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg en tegen de stapeling van zorg/ondersteuningskosten’, aldus de brief aan de Kamer. Vooral voor mensen met een middeninkomen is de maatregel van groot belang. ‘In de afgelopen vier jaar zijn de zorgkosten voor deze groep verdubbeld, waardoor steeds meer mensen zorg zijn gaan mijden. Het is goed dat zij met deze maatregel tegemoet worden gekomen.’

 

Meer nodig

Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn echter meer maatregelen nodig, zo stellen de patiënten- en cliëntenorganisaties. Zo moeten begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het vaste Wmo-abonnementstarief vallen. In veel gemeenten zijn dat algemene voorzieningen. Het huidige Wmo-abonnementstarief geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Ook moeten de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) worden verlaagd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alfred op
Het Rijk lijkt me voor zowel patientenfederaties als gemeenten een zodanig onvoorspelbare en onbetrouwbare partner dat elke oproep tot samenwerking geen heeft.
Door de vries (ambtenaar) op
Gemeenten worden door het rijk gecompenseerd voor de hogere kosten door de aanzuigende werking. Maar dit gaat natuurlijk weer op zijn Nederlands: gemeenten zeggen dat het zoveel kosten en rijk zegt dan steevast dat het 20% minder kost. Vervolgens ontbrandt een niet te volgen discussie over de financiele effecten en doet het CPB ook nog eens een onbegrijpelijke duit in het zakje (lees de onderbouwing voor de verdere verlaging van de compensatie). Wanneer komt er nu eens een einde aan die verlammende verhouding tussen rijk en gemeenten waarbij over de geld de ene in de ogen van de andere altijd overvraagt resp. onderbiedt.