of 58952 LinkedIn

Vangnetuitkering BUIG over 2017 voor 207 gemeenten

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) kent een vangnetuitkering toe aan 207 gemeenten in verband met tekorten op de BUIG-gelden over 2017. In totaal ontvangen deze gemeenten 108 miljoen euro.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VVD) kent een vangnetuitkering toe aan 207 gemeenten in verband met tekorten op de BUIG-gelden over 2017. In totaal ontvangen deze gemeenten 108 miljoen euro.

222 gemeenten konden beroep doen

Met de BUIG-budgetten moeten gemeenten de uitkeringen en loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, de uitkeringen voor oudere werklozen (Ioaw en Ioaz) en bijstand voor zelfstandigen (Bbz) bekostigen. In totaal konden 222 gemeenten een beroep doen op de vangnetuitkering omdat zij een budgettekort van hoger dan vijf procent hadden. 208 gemeenten deden ook daadwerkelijk een beroep op de vangnetuitkering.

 

Financiële voorwaarden

De aanvraag van één gemeente is afgekeurd door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet omdat de gemeente in kwestie niet voldeed aan de financiële voorwaarden, meldt de toetsingscommissie. De uitbetaling voor de 207 gemeenten die wel voldeden, wordt in het eerste kwartaal van het komend jaar uitbetaald.

 

Totaal gat van 275 miljoen euro

De 108 miljoen euro die binnenkort wordt uitgekeerd gaat ten koste van het totale macrobudget over 2019. Met de 108 miljoen euro kunnen de 207 gemeenten overigens niet het hele gat dichten. Dat was in 2017 ongeveer 275 miljoen euro. Volgens de toetsingscommissie is het aantal gemeenten dat aanspraak kan maken op een vangnetuitkering over 2017 hoog doordat de drempel om aan de vereisten te voldoen tijdelijk is verlaagd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries op
- als 207 gemeenten voor de vangnetregeling in aanmerking komen dan moet er toch echt wel iets grondig mis zijn met de financiering van de bijstand door rijk zou je zo zeggen.
- de vangnetregeling kan nooit het hele tekort wegwerken omdat er sprake is van eigen risico's voor gemeenten; pas als het tekort meer dan 12,5% van het ontvangen rijksbudget bedraagt wordt het tekort vanaf dat punt volledig uit de vangnetregeling gecompenseerd.
- het rijk compenseert helemaal niks; de vangnetregeling wordt uit het macrobudget betaald.
- het aantal gemeenten dat aanspraak maakt is niet hoog omdat de drempel is verlaagd maar omdat het macrobudget niet voldoende is om de bijstand te betalen. Gemeenten hebben geen tekorten door een lagere drempel maar door te weinig inkomsten van het rijk.