of 59190 LinkedIn

Van speciaal onderwijs direct in doelgroepregister

In een poging de bureaucratische rompslomp rondom de garantiebanen te verminderen, heeft staatssecretaris Klijnsma een nieuwe maatregel genomen.

Kinderen die van het speciaal onderwijs komen, hoeven niet meer door het UWV gekeurd te worden om in het doelgroepregister voor de garantiebanen opgenomen te worden. Die toezegging deed staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over de Participatiewet.

Bureaucratische rompslomp
Het is één van de maatregelen waarmee Klijnsma wil proberen de bureaucratische rompslomp rondom het creëren van garantiebanen binnen de Participatiewet te verkleinen. Klijnsma kreeg van vrijwel alle fracties fikse kritiek op de grote hoeveelheid bureaucratie bij de uitvoering van de Participatiewet. Vooral rondom de banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Welwillende werkgevers klagen over te weinig mensen in het doelgroepregister, er is te weinig flexibiliteit en het UWV zou te streng zijn in haar keuringen. ‘De zorgvuldigheid zorgt dat het doel voorbij gestreefd wordt’, aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens.

Niet meer nodig
Klijnsma beloofde de Kamer om een werkgroep in te stellen die gaat kijken of het allemaal wat minder bureaucratisch kan. Eén ding zegde ze de Kamer daarbij op voorhand al toe, namelijk dat jongeren uit het speciaal onderwijs niet meer gekeurd hoeven te worden door het UWV. Eerder dit jaar werd al besloten dat deze jongeren zich rechtstreeks tot het UWV konden wenden voor een keuring. Volgens Klijnsma is na enkele maanden te zeggen dat alle jongeren die zich melden in het register opgenomen worden, waardoor het eigenlijk niet meer nodig is dat ze nog gekeurd worden.

Loonwaardebepaling
In november zal Klijnsma de Kamer informeren of op nog meer punten de bureaucratie teruggedrongen kan worden. Zo wil D66 graag dat loonwaardebepaling door het UWV niet meer nodig is wanneer gemeente en werkgever samen tot een akkoord komen. ‘In gezamenlijkheid kijken naar loonwaarde, spreekt mij enorm aan’, zei Klijnsma daarover. ‘Maar we moeten wel tot een systeem komen waarbij we goed kunnen tellen hoeveel banen er gecreëerd zijn. Dat laat ik dus onderzoeken.’ Ook gaat de werkgroep van de Werkkamer onderzoeken of het voor bepaalde groepen wel noodzakelijk is om ieder jaar een loonwaardemeting te herhalen.

Doelgroep uitbreiden
Een grotere groep mensen toelaten tot het doelgroepregister, waarvoor soms gepleit wordt, gaat voorlopig nog niet door. Klijnsma blijft erbij dat de garantiebanen alleen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn. De vrees bestaat dat de allerzwaksten dan alsnog buiten de boot vallen. Een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut om een meldpunt in te richten waar jongeren met hun klachten terecht kunnen, komt er ook niet. Volgens Kijnsma zijn zulke meldpunten er al bij gemeenten en UWV.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Fuchs (stagecoach praktijkonderwijs) op
Hoe moet ik dit artikel interpreteren?
Gaat het in bovenstaand artikel om leerlingen die rechtstreeks uit het SBO/VSO komen of betreft het ook leerlingen uit het praktijkonderwijs die vanuit het SBO zijn ingestroomd?
Door jan hegeman (lid participatieraad Zwolle) op
Als er door het uwv niet meer gekeurd wordt binnen deze groep hoe wordt er dan vastgesteld of iemand deels of duurzaam arbeidsongeschikt is?
Door Marc van de Ven (Manager WI Helmond) op
Vaak zijn jongeren die uit speciaal onderwijs komen niet uitkeringsgerechtigd. Een bijdrage in de loonkosten (LKS) door gemeenten is dan een extra kostenpost uit de BUIG (immers het komt niet in de plaats van een bestaande uitkering). Wordt daarin gecompenseerd? Is dit in de toekomst te verwachten?
Door Gast op
Geldt dit ook voor leerlingen die misschien al 10 jaar of langer geleden, gedurende de gehele basisschoolperiode, Speciaal Onderwijs hebben gevolgd?