of 59345 LinkedIn

Van Rijn: te zuinig zijn met Wmo-budgetten is ‘nooit goed’

Gemeenten die veel overhouden op hun Wmo-budget, moeten goed bij zichzelf te rade gaan. Wethouder en raad moeten zich de vraag stellen of zij niet te zuinig zijn bij de toewijzing van zorg en ondersteuning. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur naar overschotten en tekorten op de budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg.

Het rijk heeft voldoende budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten die veel overhouden op hun Wmo-budget, moeten goed bij zichzelf te rade gaan. Wethouder en raad moeten zich de vraag stellen of zij niet te zuinig zijn bij de toewijzing van zorg en ondersteuning.

Overschot

Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur naar overschotten en tekorten op de budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg. Daaruit blijkt dat gemeenten - conservatief geschat - minimaal 310 miljoen euro op de Wmo overhouden. De jeugdzorg laat een gevarieerder beeld zien; met gemeenten die precies uitkomen (25 procent), overhouden (44 procent) en tekort komen (33 procent). ‘In de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel was er vrees dat er te weinig geld naar gemeenten zou gaan. Kennelijk is dat dus niet het geval’, aldus Van Rijn. De decentralisaties Wmo en Jeugdzorg werden vergezeld met rijkskortingen op het macrobudget. Gemeentekoepel VNG en een deel van de Kamer stelden zowel voor de invoering van de nieuwe wetten (per 2015) als na de invoering dat de kortingen te rigoureus waren en de budgetten te laag. Ook wethouders trokken regelmatig aan de bel. 


Onverteerbaar

'Het is onverteerbaar dat er zoveel geld over is als je bedenkt dat de uitvoering van de Wmo na ruim een jaar in veel gemeenten niet goed verloop', stelt voorzitter Illya Soffer van cliëntenorganisatie Ieder(in) in een reactie aan de NOS, waarmee Binnenlands Bestuur de berekeningen maakte. Noodzakelijke zorg wordt volgens haar soms niet meer gegeven. Ze wijst daarbij op wachtlijsten en het feit dat cliënten tegenwerking ervaren van gemeenten. Ook zien mensen af van zorg door de (te) hoge eigen bijdragen die ze voor zorg en ondersteining moeten betalen, zo bleek eerder uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in). Het weigeren van zorg of het versoberen van huishoudelijke hulp leidt ook tot veel rechtszaken.


Tekort werk en inkomen

'Dat er bij gemeenten geld op de plank blijft liggen, vind ik een te snelle conclusie’, stelt Van Rijn. ‘Gemeenten zijn voor meer verantwoordelijk geworden dan Wmo zorg alleen. Ik heb signalen dat gemeenten op een totaalbudget voor Wmo en Jeugd van zo’n 8,6 miljard in 2015 weliswaar iets minder besteden dan ingeschat. Maar het lijkt erop dat ze op het terrein van werk en inkomen juist meer uitgeven. Op Verantwoordingsdag hebben we dat beeld scherper.’ Die is dit jaar op 18 mei. Alle ministeries leggen dan verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Gemeenten hebben de vrijheid om binnen het sociaal domein met budget te schuiven, benadrukt de staatssecretaris. 'Zij hebben het beste inzicht in welke ondersteuning mensen nodig hebben.' 

 

'Te zuinig'

Wel vindt Van Rijn dat de cijfers en inzichten uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur voor individuele gemeenten aanleiding moeten zijn om ‘nog eens heel scherp te kijken. Wethouders en raadsleden in gemeenten die veel minder uitgeven dan vooraf ingeschat, moeten nog eens goed bij zichzelf te rade gaan en de vraag beantwoorden: zijn we zuinig of zijn we eigenlijk een beetje te zuinig? Te zuinig is natuurlijk nooit goed.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Donders (mederwerker) op
Dank zei deze rechtse kabinet en de veranderingen die ze hebben door gedrongen. zijn de zwakste van de maatschappij de klos.zelf zijn eigen ouders waren de klos door zijn beleid en had daar maling aan en werdt weer in de doofpot gegooit.van Rijn en vrienden maken Nederland kapot.te triest voor woorden hoe het nu gaat.

Relevante Parlementaire Dossiers