of 60220 LinkedIn

Van Rijn: te zuinig zijn met Wmo-budgetten is ‘nooit goed’

Gemeenten die veel overhouden op hun Wmo-budget, moeten goed bij zichzelf te rade gaan. Wethouder en raad moeten zich de vraag stellen of zij niet te zuinig zijn bij de toewijzing van zorg en ondersteuning. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur naar overschotten en tekorten op de budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg.

Het rijk heeft voldoende budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten die veel overhouden op hun Wmo-budget, moeten goed bij zichzelf te rade gaan. Wethouder en raad moeten zich de vraag stellen of zij niet te zuinig zijn bij de toewijzing van zorg en ondersteuning.

Overschot

Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur naar overschotten en tekorten op de budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg. Daaruit blijkt dat gemeenten - conservatief geschat - minimaal 310 miljoen euro op de Wmo overhouden. De jeugdzorg laat een gevarieerder beeld zien; met gemeenten die precies uitkomen (25 procent), overhouden (44 procent) en tekort komen (33 procent). ‘In de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel was er vrees dat er te weinig geld naar gemeenten zou gaan. Kennelijk is dat dus niet het geval’, aldus Van Rijn. De decentralisaties Wmo en Jeugdzorg werden vergezeld met rijkskortingen op het macrobudget. Gemeentekoepel VNG en een deel van de Kamer stelden zowel voor de invoering van de nieuwe wetten (per 2015) als na de invoering dat de kortingen te rigoureus waren en de budgetten te laag. Ook wethouders trokken regelmatig aan de bel. 


Onverteerbaar

'Het is onverteerbaar dat er zoveel geld over is als je bedenkt dat de uitvoering van de Wmo na ruim een jaar in veel gemeenten niet goed verloop', stelt voorzitter Illya Soffer van cliëntenorganisatie Ieder(in) in een reactie aan de NOS, waarmee Binnenlands Bestuur de berekeningen maakte. Noodzakelijke zorg wordt volgens haar soms niet meer gegeven. Ze wijst daarbij op wachtlijsten en het feit dat cliënten tegenwerking ervaren van gemeenten. Ook zien mensen af van zorg door de (te) hoge eigen bijdragen die ze voor zorg en ondersteining moeten betalen, zo bleek eerder uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in). Het weigeren van zorg of het versoberen van huishoudelijke hulp leidt ook tot veel rechtszaken.


Tekort werk en inkomen

'Dat er bij gemeenten geld op de plank blijft liggen, vind ik een te snelle conclusie’, stelt Van Rijn. ‘Gemeenten zijn voor meer verantwoordelijk geworden dan Wmo zorg alleen. Ik heb signalen dat gemeenten op een totaalbudget voor Wmo en Jeugd van zo’n 8,6 miljard in 2015 weliswaar iets minder besteden dan ingeschat. Maar het lijkt erop dat ze op het terrein van werk en inkomen juist meer uitgeven. Op Verantwoordingsdag hebben we dat beeld scherper.’ Die is dit jaar op 18 mei. Alle ministeries leggen dan verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Gemeenten hebben de vrijheid om binnen het sociaal domein met budget te schuiven, benadrukt de staatssecretaris. 'Zij hebben het beste inzicht in welke ondersteuning mensen nodig hebben.' 

 

'Te zuinig'

Wel vindt Van Rijn dat de cijfers en inzichten uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur voor individuele gemeenten aanleiding moeten zijn om ‘nog eens heel scherp te kijken. Wethouders en raadsleden in gemeenten die veel minder uitgeven dan vooraf ingeschat, moeten nog eens goed bij zichzelf te rade gaan en de vraag beantwoorden: zijn we zuinig of zijn we eigenlijk een beetje te zuinig? Te zuinig is natuurlijk nooit goed.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door peter coppens (freelance wmo deskundige met 15 jaar ervaring,) op
In 50 jaar heb ik zelden zoiets meegemaakt: ""gemeenten: u staat dichter bij de burger ja zo dicht dat we hen niet meer zien.""
de 402 gemeenten in een proces betrekken dat normaliter 10 jaar moet duren raffelen we nu zeer onprofessioneel en benoemen bv ketenregisseurs en meer kwatsbanen af in ca 4 maanden met als gevolg dat het door mij veelvuldig gecontroleerde wmo kennisniveau bij de gemeenten het absolute nulpunt heeft bereikt. Als voorbeeld : bejaarde inwoner van 91 altijd ciz indicatie gehad nu noppes nada nadat 2 wmo consulentenkabouters, waarvan sommigen zijn aangenomen op hun zachte stem, langskwamen en indicaties van hoofdwijkver[pleegkundigen eenvoudig negeren( Wie controleert eigenlijk dat veelkoppige wmo-monster ?): ronduit schofferend gedrag voor ca 250.000 Nederlanders. U wilt uw gelijk halen ?: tip: Leef minstens 5 jaar langer dan u van plan was als u advocaat-procureur van beroep bent, doe er maar 10 jaar bij als u zelf wil rechten voor n zorgvrager, Uitspraak gisteren CrvB: prachtig maar eerst zien dan geloven. De gemeenten in NL hebben zich goed verschanst achter bezwarencommissies, raden van beroep etc etc etc U komt hier nooit doorheen en kunt er eenvoudigweg niet doorheen komen. Zelf 121 wmo kabouters in 1 jaar voorbij zien komen: resultaat : noppes nada, kennisniveau ""onder 0"". Waeckt !!!!!!!
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (kritische burger) op
Wie met zorg te maken heeft, weet dat niets te maken heeft met efficiënt werken of een zuinig en zorgvuldig beheer. Het gaat om onverschilligheid en kilheid. De ambtenaren zijn volstrekt niet geïnteresseerd in wat hulpbehoevende mensen nodig hebben, ze zijn zonder te fronzen in staat om grote contracten aan te besteden bij Roemeense criminelen met een mooi klinkende naam voor hun Nederlandse BV. En dankzij Linke Loetje Hermans zijn vele duizenden toegewijde medewerkers hun baan krijt, terwijl hij ruimschoots zijn zakken vulden... Hoe zo Griekse corruptie ?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Zonder beter onderzoek is het nogal voorbarig om gemeenten te betichten van zuinig beleid:
1. het betreft slechts een onderzoek onder 126 van de 390 gemeenten.
2. de Tweede Kamer heeft zelf bezuinigingen opgelegd. Logisch dat gemeenten deze bezuinigingen doorgeven aan de zorgvragers.
3. alle afrekeningen met instellingen zijn nog niet binnen.
4. onduidelijk is in hoeverre gemeenten efficiënter met geld omgingen dan het Rijk.
Kortom het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Nu al huilende Kamerleden kunnen beter hun huiswerk overdoen
Door P. Pluim op
Schandalig, asociale gemeenten en gemeenteambtenaren. Werkelijk crimineel. Moet worden aangepakt.
Door P.J. Westerhof op
Gelet op de wijze van beleidsimplementatie, de alarmerende voorspellingen uit diverse hoeken, de politieke signalen en de algehele beeldvorming is het vanzelfsprekend dat de meeste gemeenten vroegtijdig op de rem zijn gaan staan.

Dat er daardoor negatieve effecten maar ook 'overschotten' zouden ontstaan stond daarmee bij voorbaat al bijna vast. Gemeenten wilden ten koste van alles voorkomen dat men moest opdraaien voor de kosten van een te ruimhartig beleid.
Het 'overschot' van 310 mln betreft dus eerder geld dat men had wíllen besteden maar niet dúrfde besteden.

Dat daargelaten, een grove rekensom leert dat bij een 'overschot' van 310 mln. op 8,6 mrd. slechts sprake is van een underspending van 3,6%.
Vanuit een programma-optiek is dat eigenlijk knap.
Door Opmerker op
Wellicht zit ik mis maar....de uitspraak van heer Van Rijn over gemeentelijke uitgaven inzake "wmo" en "werk en inkomen"....werk en inkomen is toch wat anders dan wmo? Dat weegt niet met elkaar, zogezegd.. Ik ben het eens met de oormerk opmerking in een ander commentaar.
Door Tim Robbe (Advocaat) op
Eind 2014 is door veel gemeenten (oa op mijn advies) de Rijkskorting op macrobudget direct doorgelegd op de tarieven voor in te kopen zorg. De reden was dat volledig onduidelijk was (door meneer van Rijn zelf!) of het budget nu wel of niet toereikend zou zijn in individuele gemeenten. De afspraak was wel, althans waar ik actief was, dat als gemeenten zouden overhouden zij ook de tarieven met terugwerkende kracht zouden verhogen. Dit is zonder twijfel terug te vinden in notulen van zogenaamde overlegtafels van bestuurlijke aanbestedingen. Wat mij frappeert is dat (vzv ik weet) nog geen enkele zorgorganisatie gemeenten wijst op deze voorwaarde bij de gemaakte prijsafspraken...
Door Tim Robbe (Advocaat) op
Eind 2014 is door veel gemeenten (oa op mijn advies) de Rijkskorting op macrobudget direct doorgelegd op de tarieven voor in te kopen zorg. De reden was dat volledig onduidelijk was (door meneer van Rijn zelf!) of het budget nu wel of niet toereikend zou zijn in individuele gemeenten. De afspraak was wel, althans waar ik actief was, dat als gemeenten zouden overhouden zij ook de tarieven met terugwerkende kracht zouden verhogen. Dit is zonder twijfel terug te vinden in notulen van zogenaamde overlegtafels van bestuurlijke aanbestedingen. Wat mij frappeert is dat (vzv ik weet) nog geen enkele zorgorganisatie gemeenten wijst op deze voorwaarde bij de gemaakte prijsafspraken...
Door Tim Robbe (Advocaat) op
Eind 2014 is door veel gemeenten (oa op mijn advies) de Rijkskorting op macrobudget direct doorgelegd op de tarieven voor in te kopen zorg. De reden was dat volledig onduidelijk was (door meneer van Rijn zelf!) of het budget nu wel of niet toereikend zou zijn in individuele gemeenten. De afspraak was wel, althans waar ik actief was, dat als gemeenten zouden overhouden zij ook de tarieven met terugwerkende kracht zouden verhogen. Dit is zonder twijfel terug te vinden in notulen van zogenaamde overlegtafels van bestuurlijke aanbestedingen. Wat mij frappeert is dat (vzv ik weet) nog geen enkele zorgorganisatie gemeenten wijst op deze voorwaarde bij de gemaakte prijsafspraken...
Door JaapvVelzen (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Er is in ieder geval genoeg in kas gehouden om de processen en de communicatie en toekenningen rond de wmo te verbeteren. Noodzakelijke zorg wordt 'soms' niet meer gegeven. Dat kan dus ook worden verholpen. Jammer dat weer opnieuw het onderzoek over zorgweigering wordt opgevoerd. Dat betreft nog geen 0,02 procent van het totaal aantal zorgvragers.

Relevante Parlementaire Dossiers